Tag : sử dụng hàm vlookup

Excel là công cụ quan trọng trong các hoạt động kinh doanh và quản lý dữ liệu. Nó cung cấp rất nhiều công cụ và hàm tính toán để giúp người dùng xử lý các dữ liệu phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm IF kết hợp ..

Read more