Tag : hàm weekday

Hàm WEEKDAY trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm WEEKDAY, cách sử dụng hàm này trong Excel, cũng như kết hợp nó với các hàm khác trong Excel, các lỗi thường gặp ..

Read more