Tag : hàm today

Trong Excel, hàm TODAY được sử dụng để hiển thị ngày hiện tại. Điều này rất hữu ích trong việc đánh dấu thời gian, đặc biệt là trong các bảng tính có liên quan đến các công việc hoặc dự án cần theo dõi. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về hàm TODAY, ..

Read more