Tag : hàm thống kê

Trong Excel, có rất nhiều hàm tính toán mạnh mẽ giúp người dùng xử lý dữ liệu hiệu quả, một trong số đó là hàm GAMMADIST. Hàm này được sử dụng để tính toán giá trị xác suất của phân phối gamma. Trong bài viết này, Wikitim.com sẽ chia sẻ chi tiết về hàm GAMMADIST, ..

Read more