Tag : hàm networkdays

Hàm NETWORKDAYS trong Excel là một công cụ hữu ích giúp tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ trong tuần, loại bỏ các ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Điều này thật hữu ích khi bạn muốn tính số ngày làm việc để tính lương, dự đoán thời gian hoàn thành ..

Read more