Tag : hàm max

Excel là một trong những phần mềm văn phòng phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để quản lý, phân tích và tính toán dữ liệu. Một trong những hàm Excel cơ bản và quan trọng là hàm MAX, cho phép bạn tìm ra giá trị lớn nhất trong một tập hợp các ..

Read more