Tag : hàm left

Bạn đang tìm cách sử dụng hàm VLOOKUP và LEFT trong Excel? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng các hàm này để tăng hiệu quả công việc của mình. Trong công việc của mình, việc sử dụng hàm Excel là rất phổ biến và đôi khi cần thiết. Tuy nhiên, để ..

Read more