Tag : hàm if

Hàm COUNTIF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, được sử dụng để đếm số lượng các giá trị trong một phạm vi cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm COUNTIF, cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel, kết hợp với các hàm khác ..

Read more

Tìm hiểu cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF trong Excel để tăng tính linh hoạt và hiệu quả của bảng tính của bạn. Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hai hàm này để giải quyết các bài toán phức tạp. Excel là một công cụ hữu ích để quản lý và phân ..

Read more

Nếu bạn là một người dùng thường xuyên của Microsoft Excel hoặc bất kỳ chương trình tính toán nào khác, bạn đã chắc chắn nghe nói về Hàm IF. Hàm IF là một công cụ mạnh mẽ giúp xác định điều kiện và thực hiện một hành động cụ thể dựa trên kết quả của ..

Read more

Việc sử dụng Hàm IF trong ngôn ngữ lập trình Python là một chủ đề quan trọng và hữu ích trong công việc của các nhà lập trình. Tuy nhiên, nhiều người mới bắt đầu học Python thường gặp khó khăn trong việc sử dụng Hàm IF. Bài viết này nhằm giúp người đọc hiểu ..

Read more