Tag : hàm axact

Trong Excel, hàm AXACT là một trong những hàm được sử dụng rất nhiều để tính toán trong các bảng tính. Đây là một hàm rất hữu ích khi bạn cần tính toán số tiền bán hàng, lợi nhuận hoặc chi phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích định nghĩa của hàm ..

Read more