Tag : gảy guitar

Fingerstyle là một kỹ thuật chơi guitar bằng cách gảy các dây trực tiếp bằng các ngón tay, không dùng phím gảy. Fingerstyle cho phép bạn chơi đồng thời các nốt giai điệu, hợp âm, bass và nhịp trên cùng một cây đàn. Đây là một phong cách chơi guitar độc đáo, sáng tạo và ..

Read more