Làm thế nào để sử dụng hàm if and trong Excel?

Hàm if and là một trong những công cụ quan trọng trong Excel để thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu. Với hàm này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra nhiều điều kiện để lọc ra các giá trị cần thiết.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Để sử dụng hàm if and trong Excel, trước tiên bạn cần hiểu cách hoạt động của nó. Hàm này được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc, nếu tất cả các điều kiện đều đúng thì kết quả trả về sẽ là true, ngược lại thì là false.

Cú pháp của hàm if and như sau:

=IF(AND(condition1, condition2, …), value_if_true, value_if_false)

Trong đó,

condition1, condition2… là các điều kiện cần kiểm tra,

value_if_true là giá trị trả về nếu tất cả các điều kiện đều đúng,

value_if_false là giá trị trả về nếu có ít nhất một điều kiện sai.

Ví dụ, bạn muốn kiểm tra các giá trị trong một cột A có lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 không, nếu đúng thì hiển thị “Đạt yêu cầu”, ngược lại thì hiển thị “Không đạt yêu cầu”.

Bạn có thể sử dụng công thức

=IF(AND(A1>10, A1<20), “Đạt yêu cầu”, “Không đạt yêu cầu”)

và kéo xuống để áp dụng cho các ô khác.

Giá trị A Kết quả
15 Đạt yêu cầu
8 Không đạt yêu cầu
25 Không đạt yêu cầu

 

Hàm if and cũng có thể được sử dụng với nhiều điều kiện hơn.

Ví dụ, bạn muốn kiểm tra các giá trị trong hai cột A và B có lớn hơn 10 không, nếu đúng thì hiển thị “Đạt yêu cầu”, ngược lại thì hiển thị “Không đạt yêu cầu”. Bạn có thể sử dụng công thức:

=IF(AND(A1>10, B1>10), “Đạt yêu cầu”, “Không đạt yêu cầu”)

và kéo xuống để áp dụng cho các ô khác.

Giá trị A Giá trị B Kết quả
15 20 Đạt yêu cầu
8 12 Không đạt yêu cầu
25 30 Không đạt yêu cầu

Hàm if and là một công cụ rất hữu ích để giúp bạn xử lý các bảng tính phức tạp trong Excel. Nếu bạn chưa sử dụng nó trước đây, hãy thử và tận dụng tính năng này để giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

4.5/5 - (2 bình chọn)

LEAVE A COMMENT