Sử dụng kỹ thuật hammer-on trong guitar từ cơ bản đến nâng cao

Kỹ thuật hammer-on là một trong những kỹ thuật cơ bản nhưng rất quan trọng trong guitar. Nó cho phép bạn chơi nhiều nốt nhạc mà không cần gảy dây đàn, mà chỉ bằng cách bấm phím đàn nhanh chóng. Kỹ thuật này giúp bạn tăng tốc độ, nhịp điệu và sự đa dạng của âm thanh. Kỹ thuật hammer-on cũng có thể kết hợp với kỹ thuật pull-off, slide, bend, vibrato và tapping để tạo ra những chùm âm thanh ấn tượng.

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn cho bạn cách luyện tập và sử dụng kỹ thuật hammer-on trong guitar từ cơ bản đến nâng cao. Hãy cùng bắt đầu nhé!

Xem thêm: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

Khái niệm và cách thực hiện kỹ thuật hammer-on

Kỹ thuật hammer-on là kỹ thuật chơi guitar bằng cách bấm phím đàn nhanh chóng để tạo ra âm thanh mà không cần gảy dây đàn. Bạn có thể hiểu đơn giản là bạn đang “đập” ngón tay của bạn xuống phím đàn để phát ra âm thanh.

Để thực hiện kỹ thuật hammer-on, bạn cần làm theo các bước sau:

– Chọn một nốt nhạc và gảy dây đàn bình thường bằng tay gảy
– Đặt ngón tay khác của tay bấm xuống một phím đàn khác trên cùng một dây đàn, cách xa nốt nhạc đầu tiên một hoặc nhiều ngăn
– Bấm phím đàn nhanh chóng và mạnh mẽ, để tạo ra âm thanh của nốt nhạc mới mà không cần gảy dây đàn lần nữa
– Giữ ngón tay ở phím đàn mới cho đến khi bạn muốn chuyển sang nốt nhạc khác hoặc kết thúc

Ví dụ, bạn có thể thực hiện một hammer-on từ nốt E (phím đàn thứ 5 trên dây thứ 6) đến nốt G (phím đàn thứ 8 trên dây thứ 6) bằng cách gảy dây thứ 6 bằng ngón trỏ của tay gảy, sau đó bấm phím đàn thứ 8 bằng ngón áp út của tay bấm.

Xem thêm: Kỹ thuật sweep picking trong guitar cơ bản đến nâng cao

Cách luyện tập kỹ thuật hammer-on trên một nốt nhạc, hai nốt nhạc và nhiều nốt nhạc

Kỹ thuật hammer-on là một kỹ thuật chơi guitar giúp bạn tạo ra những âm thanh liền mạch và nhanh chóng mà không cần gảy dây đàn. Để thành thạo kỹ thuật này, bạn cần luyện tập kỹ thuật hammer-on trên một nốt nhạc, hai nốt nhạc và nhiều nốt nhạc. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách luyện tập kỹ thuật hammer-on trên các loại nốt nhạc khác nhau, cũng như một số mẹo và lưu ý khi thực hiện kỹ thuật này.

Cách luyện tập kỹ thuật hammer-on trên một nốt nhạc

Để luyện tập kỹ thuật hammer-on trên một nốt nhạc, bạn cần làm quen với việc bấm nhanh và chắc chắn phím đàn để tạo ra âm thanh mà không cần gảy dây đàn. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

– Chọn một nốt nhạc bất kỳ trên guitar, ví dụ nốt G trên dây thứ 3.
– Gảy dây đàn để tạo ra âm thanh của nốt nhạc đã chọn.
– Bấm nhanh một ngăn đàn khác trên cùng dây đàn, ví dụ ngăn thứ 2 để tạo ra nốt A.
– Lặp lại quá trình này với các nốt nhạc và các ngăn đàn khác nhau.

Khi luyện tập kỹ thuật hammer-on trên một nốt nhạc, bạn cần chú ý đến một số điểm sau:

– Bấm nốt nhạc sát vào thanh chặn dưới của ngăn đàn để có được âm thanh tốt nhất.
– Bấm nốt nhạc với lực vừa phải để tạo ra âm thanh có cùng mức âm lượng với nốt nhạc đã gảy. Nếu bấm quá mạnh, âm thanh sẽ gây chói và có cao độ cao hơn bình thường. Nếu bấm quá nhẹ, âm thanh sẽ không rõ ràng hoặc không phát ra.
– Giữ ngón tay trên phím đàn cho đến khi muốn chuyển sang nốt nhạc khác. Nếu thả ngón tay ra, âm thanh sẽ bị giảm dần hoặc bị ngắt quãng.
– Sử dụng bất kỳ ngón nào để bấm nốt nhạc, tùy thuộc vào sự thoải mái và linh hoạt của bạn. Tuy nhiên, thường thì ngón trỏ và ngón út sẽ dễ dàng hơn để thực hiện kỹ thuật hammer-on.

Cách luyện tập kỹ thuật hammer-on trên hai nốt nhạc

Để luyện tập kỹ thuật hammer-on trên hai nốt nhạc, bạn cần làm quen với việc bấm nhanh hai ngăn đàn liên tiếp trên cùng một dây đàn để tạo ra hai âm thanh liền mạch mà không cần gảy dây đàn. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

– Chọn một nốt nhạc bất kỳ trên guitar, ví dụ nốt G trên dây thứ 3.
– Gảy dây đàn để tạo ra âm thanh của nốt nhạc đã chọn.
– Bấm nhanh một ngăn đàn khác trên cùng dây đàn, ví dụ ngăn thứ 2 để tạo ra nốt A.
– Bấm nhanh một ngăn đàn khác trên cùng dây đàn, ví dụ ngăn thứ 4 để tạo ra nốt C.
– Lặp lại quá trình này với các nốt nhạc và các ngăn đàn khác nhau.

Khi luyện tập kỹ thuật hammer-on trên hai nốt nhạc, bạn cần chú ý đến một số điểm sau:

– Bấm nốt nhạc sát vào thanh chặn dưới của ngăn đàn để có được âm thanh tốt nhất.
– Bấm nốt nhạc với lực vừa phải để tạo ra âm thanh có cùng mức âm lượng với nốt nhạc đã gảy. Nếu bấm quá mạnh, âm thanh sẽ gây chói và có cao độ cao hơn bình thường. Nếu bấm quá nhẹ, âm thanh sẽ không rõ ràng hoặc không phát ra.
– Giữ ngón tay trên phím đàn cho đến khi muốn chuyển sang nốt nhạc khác. Nếu thả ngón tay ra, âm thanh sẽ bị giảm dần hoặc bị ngắt quãng.
– Sử dụng bất kỳ ngón nào để bấm nốt nhạc, tùy thuộc vào sự thoải mái và linh hoạt của bạn. Tuy nhiên, thường thì ngón trỏ và ngón út sẽ dễ dàng hơn để thực hiện kỹ thuật hammer-on.
– Thay đổi khoảng cách giữa các ngăn đàn để tạo ra các âm thanh khác nhau. Bạn có thể bấm nhanh các ngăn đàn liền kề nhau, hoặc cách nhau một hoặc nhiều ngăn đàn, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Cách luyện tập kỹ thuật hammer-on trên nhiều nốt nhạc

Để luyện tập kỹ thuật hammer-on trên nhiều nốt nhạc, bạn cần làm quen với việc bấm nhanh nhiều ngăn đàn liên tiếp trên cùng một dây đàn hoặc nhiều dây đàn khác nhau để tạo ra nhiều âm thanh liền mạch mà không cần gảy dây đàn. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

– Chọn một nốt nhạc bất kỳ trên guitar, ví dụ nốt G trên dây thứ 3.
– Bấm nhanh một ngăn đàn khác trên cùng dây đàn, ví dụ ngăn thứ 2 để tạo ra nốt A.
– Bấm nhanh nhiều ngăn đàn khác trên cùng dây đàn, ví dụ ngăn thứ 4, 5, và 7 để tạo ra nốt C, D, và E.
– Lặp lại quá trình này với các nốt nhạc và các ngăn đàn khác nhau.

Khi luyện tập kỹ thuật hammer-on trên nhiều nốt nhạc, bạn cần chú ý đến một số điểm sau:

– Bấm nốt nhạc sát vào thanh chặn dưới của ngăn đàn để có được âm thanh tốt nhất.
– Bấm nốt nhạc với lực vừa phải để tạo ra âm thanh có cùng mức âm lượng với nốt nhạc đã gảy. Nếu bấm quá mạnh, âm thanh sẽ gây chói và có cao độ cao hơn bình thường. Nếu bấm quá nhẹ, âm thanh sẽ không rõ ràng hoặc không phát ra.
– Giữ ngón tay trên phím đàn cho đến khi muốn chuyển sang nốt nhạc khác. Nếu thả ngón tay ra, âm thanh sẽ bị giảm dần hoặc bị ngắt quãng.
– Sử dụng bất kỳ ngón nào để bấm nốt nhạc, tùy thuộc vào sự thoải mái và linh hoạt của bạn. Tuy nhiên, thường thì ngón trỏ và ngón út sẽ dễ dàng hơn để thực hiện kỹ thuật hammer-on.
– Thay đổi khoảng cách giữa các ngăn đàn để tạo ra các âm thanh khác nhau. Bạn có thể bấm nhanh các ngăn đàn liền kề nhau, hoặc cách nhau một hoặc nhiều ngăn đàn, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.
– Chuyển sang các dây đàn khác nhau để tạo ra các âm thanh khác nhau. Bạn có thể bấm nhanh các ngăn đàn trên các dây đàn khác nhau, miễn là bạn có thể gảy dây đàn mà không làm ảnh hưởng đến âm thanh của các dây đàn khác. Ví dụ, bạn có thể chơi nốt E trên dây thứ 6, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 5 để tạo ra nốt F#, rồi chuyển sang dây thứ 4 để tạo ra nốt D, rồi bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt E.

Cách áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các bài hát, solo và fingerstyle

Kỹ thuật hammer-on là một kỹ thuật chơi guitar giúp bạn tạo ra những âm thanh liền mạch và nhanh chóng mà không cần gảy dây đàn. Kỹ thuật này có thể được áp dụng vào các bài hát, solo và fingerstyle để tăng thêm sự phong phú và độc đáo cho âm nhạc của bạn. Đây là những cách áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các bài hát, solo và fingerstyle, cũng như một số ví dụ và lưu ý khi thực hiện kỹ thuật này.

Cách áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các bài hát

Kỹ thuật hammer-on có thể được áp dụng vào các bài hát để tạo ra những âm thanh trôi chảy và hài hòa, mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lực gảy hay độ dài của dây đàn. Bạn có thể áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các bài hát theo các cách sau:

– Thay thế các nốt nhạc được gảy bằng các nốt nhạc được bấm nhanh: Bạn có thể thay thế các nốt nhạc được gảy bằng các nốt nhạc được bấm nhanh trên cùng một dây đàn hoặc các dây đàn khác nhau, miễn là bạn có thể gảy dây đàn mà không làm ảnh hưởng đến âm thanh của các dây đàn khác.

Ví dụ, bạn có thể chơi nốt E trên dây thứ 6, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 5 để tạo ra nốt F#, rồi chuyển sang dây thứ 4 để tạo ra nốt D, rồi bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt E. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh liên tục.

– Thêm các nốt nhạc được bấm nhanh vào các nốt nhạc được gảy:Bạn có thể thêm các nốt nhạc được bấm nhanh vào các nốt nhạc được gảy để tạo ra những âm thanh phong phú và đa dạng hơn. Cũng có thể thêm các nốt nhạc được bấm nhanh trên cùng một dây đàn hoặc các dây đàn khác nhau, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Ví dụ, bạn có thể chơi nốt G trên dây thứ 3, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt A, rồi gảy dây thứ 2 để tạo ra nốt B, rồi bấm nhanh ngăn thứ 4 trên dây thứ 2 để tạo ra nốt C#, rồi gảy dây thứ 1 để tạo ra nốt E. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh liên tục.

Cách áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các solo

Kỹ thuật hammer-on có thể được áp dụng vào các solo để tạo ra những âm thanh nhanh và sắc nét, mà không bị giới hạn bởi số lần gảy dây đàn. Bạn có thể áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các solo theo các cách sau:

– Chơi các nốt nhạc được bấm nhanh liên tiếp trên cùng một dây đàn: Bạn có thể chơi các nốt nhạc được bấm nhanh liên tiếp trên cùng một dây đàn để tạo ra những âm thanh nhanh và liền mạch. Bấm nhanh liên tiếp trên cùng một dây đàn với khoảng cách giữa các ngăn đàn bằng nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Ví dụ, bạn có thể chơi nốt G trên dây thứ 3, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2, 4, 5, và 7 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt A, C, D, và E. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh nhanh và liền mạch.

– Chơi các nốt nhạc được bấm nhanh liên tiếp trên nhiều dây đàn: Bấm nhanh liên tiếp trên nhiều dây đàn để tạo ra những âm thanh nhanh và đa dạng. Bạn có thể chơi các nốt nhạc được bấm nhanh liên tiếp trên nhiều dây đàn với khoảng cách giữa các ngăn đàn bằng nhau hoặc khác nhau, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Ví dụ, bạn có thể chơi nốt G trên dây thứ 3, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt A, rồi chuyển sang dây thứ 2 và bấm nhanh ngăn thứ 3, 5, 7, và 10 trên dây thứ 2 để tạo ra nốt C, D, E, và G. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh nhanh và đa dạng.

Cách áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các fingerstyle

Kỹ thuật hammer-on có thể được áp dụng vào các fingerstyle để tạo ra những âm thanh mềm mại và du dương, mà không bị phụ thuộc vào sự sử dụng của pick hay móng tay. Bạn có thể áp dụng kỹ thuật hammer-on vào các fingerstyle theo các cách sau:

– Chơi các nốt nhạc được bấm nhanh kết hợp với các nốt nhạc được gảy bằng ngón tay: Bạn có thể chơi các nốt nhạc được bấm nhanh kết hợp với các nốt nhạc được gảy bằng ngón tay để tạo ra những âm thanh mềm mại và du dương. Các nốt nhạc được bấm nhanh trên cùng một dây đàn hoặc các dây đàn khác nhau, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Ví dụ, bạn có thể chơi nốt G trên dây thứ 3, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 2 trên dây thứ 3 để tạo ra nốt A, rồi gảy dây thứ 2 bằng ngón giữa để tạo ra nốt B, rồi bấm nhanh ngăn thứ 4 trên dây thứ 2 để tạo ra nốt C#, rồi gảy dây thứ 1 bằng ngón áp út để tạo ra nốt E. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh mềm mại và du dương.

– Chơi các nốt nhạc được bấm nhanh kết hợp với các hợp âm được gảy bằng ngón tay: Chơi các nốt nhạc được bấm nhanh kết hợp với các hợp âm được gảy bằng ngón tay để tạo ra những âm thanh phong phú và hài hòa. Bạn có thể chơi các nốt nhạc được bấm nhanh trên cùng một dây đàn hoặc các dây đàn khác nhau, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

Ví dụ, bạn có thể chơi hợp âm G bằng ngón trỏ, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 3 trên dây thứ 2 để tạo ra nốt D, rồi gảy hợp âm C bằng ngón trỏ, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 3 trên dây thứ 1 để tạo ra nốt G, rồi gảy hợp âm D bằng ngón trỏ, sau đó bấm nhanh ngăn thứ 5 trên dây thứ 1 để tạo ra nốt A. Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần để tạo ra một chuỗi âm thanh phong phú và hài hòa.

Các lưu ý và thủ thuật khi sử dụng kỹ thuật hammer-on

Kỹ thuật hammer-on là một kỹ thuật chơi guitar giúp bạn tạo ra những âm thanh liền mạch và nhanh chóng mà không cần gảy dây đàn. Kỹ thuật này có thể làm cho âm nhạc của bạn trở nên phong phú và độc đáo hơn. Tuy nhiên, để sử dụng kỹ thuật này một cách hiệu quả và chính xác, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

– Bấm nốt nhạc sát vào thanh chặn dưới của ngăn đàn để có được âm thanh tốt nhất. Nếu bạn bấm nốt nhạc quá xa thanh chặn, âm thanh sẽ bị méo và không rõ ràng.

– Bấm nốt nhạc với lực vừa phải để tạo ra âm thanh có cùng mức âm lượng với nốt nhạc đã gảy. Nếu bạn bấm quá mạnh, âm thanh sẽ gây chói và có cao độ cao hơn bình thường. Nếu bạn bấm quá nhẹ, âm thanh sẽ không rõ ràng hoặc không phát ra.

– Giữ ngón tay trên phím đàn cho đến khi muốn chuyển sang nốt nhạc khác. Nếu bạn thả ngón tay ra, âm thanh sẽ bị giảm dần hoặc bị ngắt quãng.

– Sử dụng bất kỳ ngón nào để bấm nốt nhạc, tùy thuộc vào sự thoải mái và linh hoạt của bạn. Tuy nhiên, thường thì ngón trỏ và ngón út sẽ dễ dàng hơn để thực hiện kỹ thuật hammer-on.

– Thay đổi khoảng cách giữa các ngăn đàn để tạo ra các âm thanh khác nhau. Bạn có thể bấm nhanh các ngăn đàn liền kề nhau, hoặc cách nhau một hoặc nhiều ngăn đàn, tùy thuộc vào nốt nhạc mà bạn muốn tạo ra.

– Chuyển sang các dây đàn khác nhau để tạo ra các âm thanh khác nhau. Bạn có thể bấm nhanh các ngăn đàn trên các dây đàn khác nhau, miễn là bạn có thể gảy dây đàn mà không làm ảnh hưởng đến âm thanh của các dây đàn khác.

Kết luận

Kỹ thuật hammer-on là một kỹ thuật chơi guitar hữu ích, giúp bạn tạo ra những âm thanh liền mạch và nhanh chóng mà không cần gảy dây đàn. Bài viết này đã hướng dẫn bạn cách sử dụng kỹ thuật hammer-on trong guitar từ cơ bản đến nâng cao, cũng như một số lợi ích và ứng dụng của kỹ thuật này trong các thể loại nhạc khác nhau. Bạn có thể luyện tập kỹ thuật hammer-on bằng cách chơi các bài tập đơn giản hoặc các bản nhạc có sử dụng kỹ thuật này. Chúc bạn thành công và vui vẻ khi chơi guitar!

Khóa học guitar online

Khóa học guitar online

Các khóa học guitar online có thể là một cách tuyệt vời để yêu loại nhạc cụ này tìm hiểu và học cách đàn nhạc cụ này. Chia sẻ những kỹ thuật đàn cơ bản đến nâng cao để có thể tự đệm hát cho đến đàn những bản nhạc bất hủ hay có thể beat nhạc.

Học guitar không khó như bạn tưởng. Nó là một nhạc cụ phổ biến có thể được chơi bởi bất kỳ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính. Đàn guitar có 6 dây được điều chỉnh theo các nốt E, A, D, G, B và E. Các dây được xâu trên một phím đàn có phím đàn và các dây được gảy bằng các ngón tay hoặc miếng gảy (còn gọi là gảy).

Tham khảo: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận