Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm INDEX và MATCH trong Excel

Với Excel, bạn có thể tạo bảng tính, tính toán số liệu, quản lý dữ liệu, và nhiều hơn thế nữa. Trong Excel, hàm VLOOKUP là một trong những hàm phổ biến nhất để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ bảng tính.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng hàm VLOOKUP một cách đơn giản, bạn có thể gặp phải một số vấn đề như khó khăn trong việc tìm kiếm các giá trị trùng lặp hoặc truy xuất các giá trị không nằm ở cột đầu tiên của bảng tính. May mắn thay, bạn có thể kết hợp hàm VLOOKUP với hàm INDEX và MATCH để giải quyết những vấn đề này.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP có thể được sử dụng để tìm kiếm các giá trị trong một bảng tính dựa trên giá trị trong cột đầu tiên của bảng tính. Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó,

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong cột đầu tiên của bảng tính.
table_array: Phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm giá trị trong đó.
col_index_num: Vị trí của cột mà bạn muốn trả về giá trị.
range_lookup: Trạng thái của phép tìm kiếm, có thể là TRUE (tìm kiếm gần đúng) hoặc FALSE (tìm kiếm chính xác).

Hàm INDEX

Hàm INDEX được sử dụng để truy xuất một giá trị trong một mảng hoặc bảng tính. Cú pháp của hàm INDEX như sau:

=INDEX(array, row_num, [column_num])

Trong đó,

array: Mảng hoặc bảng tính mà bạn muốn truy xuất giá trị.
row_num: Vị trí của hàng mà bạn muốn trả về giá trị.
column_num: Vị trí của cột mà bạn muốn trả về giá trị (tùy chọn).

Hàm MATCH

Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về vị trí của giá trị đó trong mảng. Cú pháp của hàm MATCH như sau:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Trong đó,

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong mảng.
lookup_array: Mảng hoặc bảng tính mà bạn muốn tìm kiếm giá trị trong đó.
match_type: Trạng thái của phép tìm kiếm, có thể là 0 (tìm kiếm chính xác), 1 (tìm kiếm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm), hoặc -1 (tìm kiếm giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm).

Kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH

Khi kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH, bạn có thể tìm kiếm và truy xuất dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng trong Excel. Cụ thể, quy trình làm như sau:

1. Sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí của giá trị cần tìm kiếm trong mảng.
2. Sử dụng hàm INDEX để trả về giá trị trong hàng tương ứng với vị trí trả về của hàm MATCH.
3. Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm các giá trị trong cột đầu tiên của bảng tính và trả về giá trị tương ứng trong cột khác của bảng tính.

Ví dụ minh họa

Ví dụ sau sẽ giải thích cách kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH để truy xuất dữ liệu trong Excel. Giả sử bạn có một bảng tính như sau:

Sản phẩm Giá bán
A2 10
B5 20
C7 30
D1 40

Bạn muốn tìm giá trị của sản phẩm A2. Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí của sản phẩm A2 trong mảng sản phẩm và sử dụng hàm INDEX để trả về giá trị trong hàng tương ứng với vị trí trả về của hàm MATCH. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong cột đầu tiên của bảng tính và trả về giá trị tương ứng trong cột khác của bảng tính. Các công thức được sử dụng như sau:

Bước 1: Sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí của sản phẩm A2 trong mảng sản phẩm.

=MATCH(“A2”, A2:A5, 0)

Kết quả sẽ là 1, do sản phẩm A2 nằm ở vị trí đầu tiên trong mảng sản phẩm.

Bước 2: Sử dụng hàm INDEX để trả về giá trị trong hàng tương ứng với vị trí trả về của hàm MATCH.

=INDEX(B2:B5, MATCH(“A2”, A2:A5, 0))

Kết quả sẽ là 10, do giá trị của sản phẩm A2 là 10.

Bước 3: Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong cột đầu tiên của bảng tính và trả về giá trị tương ứng trong cột khác của bảng tính.

=VLOOKUP(“A2”, A1:B5, 2, 0)

Kết quả sẽ là 10, do giá trị của sản phẩm A2 là 10.

Với kết hợp của các hàm này, bạn có thể truy xuất dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng trong Excel.

Lời kết

Kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH là một cách hiệu quả để truy xuất dữ liệu trong Excel. Nếu bạn làm việc với các bảng tính lớn và phải thường xuyên truy xuất dữ liệu, kỹ năng này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc của mình.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm INDEX và MATCH trong Excel dùng để làm gì?
Trả lời: Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm INDEX và MATCH trong Excel được sử dụng để truy xuất dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng trong Excel.

Hỏi: Cú pháp của hàm VLOOKUP như thế nào?
Trả lời: Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau: =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Hỏi: Hàm INDEX trong Excel có tác dụng gì?
Trả lời: Hàm INDEX trong Excel được sử dụng để trả về giá trị của một ô trong một mảng hoặc bảng tính.

Hỏi: Hàm MATCH trong Excel có cú pháp như thế nào?
Trả lời: Cú pháp của hàm MATCH như sau: =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Hỏi: Lợi ích của kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH trong Excel là gì?
Trả lời: Kết hợp hàm VLOOKUP, INDEX và MATCH trong Excel giúp trả về lượng dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng, đặc biệt là khi làm việc với các bảng tính lớn và phải thường xuyên truy xuất dữ liệu. Nó cũng giúp tăng hiệu suất làm việc và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng Excel.

Tham khảo thêm: https://wikitim.com/ham-excel/
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận