Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng trong Excel

Việc tìm kiếm giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng trong một bảng tính có thể là một thách thức đối với người dùng. Đó là lý do tại sao hàm VLOOKUP của Excel là một công cụ hữu ích cho các công việc này.

VLOOKUP là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất trong Excel. Nó có thể giúp bạn tìm kiếm giá trị trong một bảng tính và trả về giá trị tương ứng trong cột khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng trong Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Tìm giá trị đầu tiên bằng hàm VLOOKUP

1. Cú pháp của hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được viết dưới dạng:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm
Table_array: Bảng mà bạn muốn tìm kiếm giá trị đó
Col_index_num: Số cột trong bảng tính chứa giá trị bạn muốn trả về
Range_lookup: Giá trị đặt mặc định là TRUE hoặc 1, nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị xấp xỉ. Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác, bạn phải đặt giá trị FALSE hoặc 0.

2. Tìm giá trị đầu tiên

Để tìm giá trị đầu tiên bằng hàm VLOOKUP, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,1,FALSE)

Trong đó:

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm.
table_array: Phạm vi chứa giá trị cần tìm kiếm và giá trị kết quả.
1: Số thứ tự của cột chứa giá trị cần trả về.
FALSE: Tùy chọn để xác định liệu bạn muốn tìm kiếm giá trị chính xác hoặc không.

3. Ví dụ

Giả sử bạn có một bảng tính với tên là “Data” và bạn muốn tìm giá trị đầu tiên trong cột A mà có giá trị là “Apple”. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(“Apple”,Data!A:B,1,FALSE)

Công thức này sẽ tìm kiếm giá trị “Apple” trong cột A của bảng tính “Data” và trả về giá trị đầu tiên tìm thấy trong cột đó.

Tìm giá trị cuối cùng bằng hàm VLOOKUP

1. Cú pháp của hàm INDEX và MATCH

Để tìm giá trị cuối cùng bằng hàm VLOOKUP, bạn có thể sử dụng hai hàm khác nhau là INDEX và MATCH.

Hàm INDEX: Trả về giá trị của một ô trong một bảng tính dựa trên hàng và cột chỉ mục.

Hàm MATCH: Trả về vị trí của giá trị được tìm thấy trong một phạm vi.

2. Tìm giá trị cuối cùng

Để tìm giá trị cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=INDEX(table_array,MATCH(lookup_value,lookup_array,0),col_index_num)

Trong đó:

Table_array: Bảng mà bạn muốn tìm kiếm giá trị đó
Lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm
Lookup_array: Cột mà bạn muốn tìm kiếm giá trị đó
Col_index_num: Số cột trong bảng tính chứa giá trị bạn muốn trả về

3. Ví dụ

Giả sử bạn có một bảng tính với tên là “Data” và bạn muốn tìm giá trị cuối cùng trong cột A mà có giá trị là “Apple”. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=INDEX(Data!A:A,MATCH(“Apple”,Data!A:A,0))

Công thức này sẽ tìm kiếm giá trị “Apple” trong cột A của bảng tính “Data” và trả về giá trị cuối cùng tìm thấy trong cột đó.

Kết luận

Hàm VLOOKUP là một công cụ mạnh mẽ trong Excel để tìm kiếm giá trị trong một bảng tính. Bằng cách sử dụng các tham số của hàm VLOOKUP, bạn có thể tìm kiếm giá trị đầu tiên hoặc cuối cùng trong một phạm vi cột được chỉ định.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong một bảng tính khác, và sử dụng công thức INDEX và MATCH để tìm kiếm giá trị cuối cùng trong nhiều cột.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tại sao phải sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong Excel?
Trả lời: Hàm VLOOKUP giúp bạn dễ dàng tìm kiếm giá trị trong một bảng tính và trả về giá trị tương ứng trong cột khác.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong nhiều cột không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong nhiều cột bằng cách chỉ định các phạm vi cột trong tham số table_array.

Hỏi: Tôi có thể tìm kiếm giá trị trong một bảng tính khác không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong một bảng tính khác bằng cách chỉ định tên bảng tính trong tham số table_array.

Hỏi: Tôi có thể tìm kiếm giá trị cuối cùng trong nhiều cột không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng công thức INDEX và MATCH để tìm kiếm giá trị cuối cùng trong nhiều cột bằng cách chỉ định phạm vi cột trong tham số table_array.

Hỏi: Hàm VLOOKUP có nhược điểm gì?
Trả lời: Một nhược điểm của hàm VLOOKUP là nó chỉ tìm kiếm được giá trị trong cột đầu tiên của bảng tính và không thể tìm kiếm được giá trị trong nhiều cột cùng lúc. Ngoài ra, nếu tham số lookup_value của hàm VLOOKUP không khớp hoàn toàn với giá trị trong cột được chỉ định, kết quả trả về sẽ không chính xác.

Tham khảo thêm: https://wikitim.com/ham-excel/
Rate this post

LEAVE A COMMENT