Hàm IF có nhiều điều kiện – Cách sử dụng hiệu quả

Hàm IF có nhiều điều kiện là một công cụ mạnh mẽ giúp xác định điều kiện và trả về giá trị tương ứng. Với hàm IF, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, nếu bạn cần xác định nhiều hơn một điều kiện, bạn cần sử dụng hàm IF nhiều điều kiện.

Hàm IF trong Excel là một trong những công cụ phổ biến nhất trong Microsoft Excel. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn cách sử dụng hiệu quả hàm IF trong Excel với nhiều điều kiện.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

Cú pháp của hàm IF như sau:

=IF(condition, value_if_true, value_if_false)

Trong đó:

Condition là điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.
Value_if_true là giá trị sẽ được trả về nếu điều kiện là đúng (TRUE).
Value_if_false là giá trị sẽ được trả về nếu điều kiện là sai (FALSE).

Hàm IF nhiều điều kiện cho phép bạn xác định nhiều hơn một điều kiện và trả về giá trị tương ứng. Bạn có thể sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện khác nhau để thực hiện các tác vụ như:

– Xác định nhiều điều kiện và trả về giá trị tương ứng

– Kiểm tra nhiều trường hợp và trả về kết quả phù hợp

– Đưa ra quyết định dựa trên nhiều điều kiện

Các bước sau sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

Bước 1: Chọn ô muốn chứa kết quả của hàm IF.

Bước 2: Nhập hàm IF: =IF(

Bước 3: Nhập điều kiện đầu tiên của hàm IF. Ví dụ: =IF(A1>10,

Bước 4: Nhập giá trị trả về nếu điều kiện đầu tiên đúng. Ví dụ: =IF(A1>10, “Đúng”,

Bước 5: Nhập điều kiện tiếp theo bằng cách sử dụng hàm AND hoặc OR. Ví dụ: =IF(AND(A1>10,B1>20),

Bước 6: Nhập giá trị trả về nếu điều kiện thứ hai đúng. Ví dụ: =IF(AND(A1>10,B1>20), “Đúng”,

Bước 7: Lặp lại các bước 5 và 6 nếu bạn muốn xác định nhiều hơn hai điều kiện.

Bước 8: Nhập giá trị trả về nếu tất cả các điều kiện đều sai. Ví dụ: =IF(AND(A1>10,B1>20), “Đúng”, IF(OR(A1>10,B1>20), “Một phần đúng”, “Sai”))

Bước 9: Kết thúc hàm IF bằng cách nhập dấu đóng ngoặc và nhấn Enter.

Ví dụ về cách sử dụng hàm IF sử dụng nhiều điều kiện:

Bạn có một bảng tính chứa thông tin về sản phẩm và số lượng bán được. Bạn muốn xác định xem sản phẩm nào được bán nhiều hơn 100 đơn vị và có giá trị bán hàng trên 10 triệu đồng. Bạn có thể sử dụng hàm IF để thực hiện tác vụ này.

Sản phẩm Số lượng bán Giá trị bán hàng
iPhone 200 15000000
Samsung 100 8000000
OPPO 150 12000000
Vivo 80 5000000

 

Bạn có thể sử dụng hàm IF để thực hiện nhiều điều kiện như sau: =IF(AND(B2>100,C2>10000000), A2, “”)

Trong đó:

B2 là ô chứa số lượng sản phẩm bán được.
C2 là ô chứa giá trị bán hàng của sản phẩm.
A2 là ô chứa tên sản phẩm.

Nếu sản phẩm đáp ứng cả hai điều kiện (số lượng bán được trên 100 đơn vị và giá trị bán hàng trên 10 triệu đồng), hàm sẽ trả về tên sản phẩm. Nếu không, ô sẽ trống.

Kết luận

Hàm IF có nhiều điều kiện là một công cụ hữu ích để giúp bạn xác định nhiều điều kiện và trả về giá trị tương ứng trong Excel. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau và đưa ra quyết định dựa trên nhiều điều kiện. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm IF trong Excel.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

Xem thêm: Kiến thức các hàm Excel

Rate this post

LEAVE A COMMENT