Category : Hàm Excel

Có rất nhiều hàm tính toán mạnh mẽ để giúp bạn thực hiện các phép tính phức tạp một cách dễ dàng. Một trong những hàm quan trọng đó là hàm GAMMAINV. Hàm GAMMAINV được sử dụng để tính giá trị ngược của hàm phân phối gamma. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm ..

Read more

Trong Excel, có rất nhiều hàm tính toán mạnh mẽ giúp người dùng xử lý dữ liệu hiệu quả, một trong số đó là hàm GAMMADIST. Hàm này được sử dụng để tính toán giá trị xác suất của phân phối gamma. Trong bài viết này, Wikitim.com sẽ chia sẻ chi tiết về hàm GAMMADIST, ..

Read more

Hàm FDIST là một công cụ quan trọng để xác định xác suất của giá trị phân phối F. Hàm này giúp tính toán xác suất mà giá trị F trong một phân phối F nhất định sẽ nhỏ hơn một giá trị xác định. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng ..

Read more