Chính sách

Chính sách bảo mật của Website Wikitim.com

Chào mừng bạn đến với chính sách bảo mật của trang web Wikitim.com (sau đây được gọi là “Trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xử lý thông tin của bạn một cách an toàn và trung thực. Với mục đích này, chúng tôi đã thiết lập các quy định bảo mật nhằm đảm bảo việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thực hiện một cách đáng tin cậy và an toàn.

Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn qua trang web của chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Trang web của chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các phương tiện sau:

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, điền vào mẫu trên trang web hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để:

Cung cấp cho bạn các dịch vụ và chức năng được yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ, tin tức và các sự kiện mới nhất của chúng tôi.

Phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi:

– Chúng tôi được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

– Chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc chức năng được yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

– Chúng tôi phải chia sẻ thông tin cho các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

– Chúng tôi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc tổ chức tình báo chính phủ cần phải truy cập vào thông tin của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép hoặc lạm dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các phương tiện bảo mật như mã hóa dữ liệu, định vị IP, tường lửa, chứng chỉ SSL và chính sách truy cập hạn chế để bảo vệ thông tin của bạn.

Tuy nhiên, vì Internet không phải là môi trường hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo 100% an toàn cho thông tin của bạn. Bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn được bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật của mình theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vì vậy, bạn nên xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật về các thay đổi mới nhất.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Kết luận

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết lập nhằm đảm bảo việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thực hiện một cách minh bạch và trung thực. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn thông tin của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

Chúng tôi mong muốn rằng chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi và tin tưởng vào chính sách bảo mật của chúng tôi.