Cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel và Lưu ý

Hàm WEEKDAY trong Excel là một công cụ mạnh mẽ giúp xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm WEEKDAY, cách sử dụng hàm này trong Excel, cũng như kết hợp nó với các hàm khác trong Excel, các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKDAY và lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ thực tế về cách sử dụng hàm WEEKDAY.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm WEEKDAY là gì?

Hàm WEEKDAY là một hàm trong Excel được sử dụng để xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể. Nó trả về một giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ 2 đến Chủ nhật. Giá trị trả về có thể được sử dụng để tính toán các giá trị khác, như thêm hoặc trừ ngày, hoặc để định dạng ngày trong bảng tính.

Cách sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel

Cú pháp của hàm WEEKDAY như sau:

=WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó,

Serial_number: là ngày cần tính toán, có thể được cung cấp dưới dạng một tham chiếu đến một ô chứa ngày hoặc một giá trị ngày trực tiếp.
Return_type: là một số nguyên xác định kiểu kết quả trả về. Giá trị mặc định của tham số này là 1, tương ứng với việc trả về giá trị từ 1 đến 7 tương ứng với thứ trong tuần.

Tuy nhiên, return_type còn có thể có các giá trị khác như sau:

1: Trả về giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ trong tuần.
2: Trả về giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ trong tuần, nhưng bắt đầu từ thứ Hai.
3: Trả về giá trị từ 0 đến 6, tương ứng với thứ trong tuần, nhưng bắt đầu từ Chủ nhật.
11: Trả về giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ trong tuần, nhưng bắt đầu từ thứ Hai và tuần bắt đầu từ ngày 1 của tháng.
12: Trả về giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ trong tuần, nhưng bắt đầu từ thứ Hai và tuần bắt đầu từ ngày đầu tiên trong năm.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán thứ trong tuần của ngày 13/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=WEEKDAY(“04/13/2023”,1)

Kết quả trả về sẽ là 5, tương ứng với thứ Năm.

Kết hợp hàm WEEKDAY với các hàm khác trong Excel

Hàm WEEKDAY có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong kết hợp với các hàm khác:

1. Tính toán thời gian còn lại đến ngày kết thúc của tuần

Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán thời gian còn lại đến ngày kết thúc của tuần.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán số ngày còn lại đến ngày Chủ nhật trong tuần hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=7-WEEKDAY(TODAY(),1)

2. Xác định ngày đầu tiên trong tuần

Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để xác định ngày đầu tiên trong tuần.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán ngày đầu tiên trong tuần hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)+1

3. Tính toán số ngày trong tháng

Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán số ngày trong tháng.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán số ngày trong tháng hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DAY(EOMONTH(TODAY(),0))

4. Tính toán số tuần trong năm

Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán số tuần trong năm.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán số tuần trong năm của ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=INT((TODAY()-DATE(YEAR(TODAY()),1,0)-WEEKDAY(DATE(YEAR(TODAY()),1,1)))/7)+2

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm WEEKDAY và lưu ý

Khi sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel, bạn cần lưu ý các lỗi thường gặp sau đây và các điều cần chú ý:

1. Lỗi không xác định được ngày tháng: Hàm WEEKDAY sẽ trả về lỗi nếu bạn nhập vào một ngày không hợp lệ hoặc không xác định được ngày tháng. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng ngày tháng được nhập vào là chính xác và hợp lệ.

2. Lỗi không xác định được kiểu trả về: Nếu bạn không chỉ định kiểu trả về cho hàm WEEKDAY, Excel sẽ mặc định trả về giá trị từ 1 đến 7, tương ứng với thứ trong tuần.

3. Lưu ý kiểu trả về: Kiểu trả về của hàm WEEKDAY có thể ảnh hưởng đến kết quả tính toán của bạn. Vì vậy, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng kiểu trả về phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

4. Lưu ý với các tham số khác: Ngoài các tham số đã nêu ở trên, hàm WEEKDAY còn có thể có các tham số khác. Vì vậy, bạn cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn để biết thêm chi tiết về các tham số này.

Ví dụ ứng dụng hàm WEEKDAY trong thực tế

Hàm WEEKDAY có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Quản lý dự án

Bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán ngày bắt đầu và kết thúc của một tuần làm việc trong dự án của mình. Điều này giúp bạn định lịch công việc hiệu quả hơn và quản lý dự án tốt hơn.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như sau:

A B C
1 Tuần Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
2 Tuần 1 03/01/2023 07/01/2023
3 Tuần 2 10/01/2023 14/01/2023
4 Tuần 3 17/01/2023 21/01/2023
5 Tuần 4 24/01/2023 28/01/2023

Để tính toán ngày bắt đầu của một tuần làm việc, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IF(WEEKDAY(A2,2)=1,A2,A2-WEEKDAY(A2,2)+2)

Trong đó, A2 là ô chứa ngày bắt đầu của tuần đó, và công thức sẽ kiểm tra xem ngày bắt đầu đó là thứ Hai (WEEKDAY(A2,2)=1) hay không.

Nếu là thứ Hai, công thức sẽ trả về ngày đó (A2), nếu không, công thức sẽ trừ đi số ngày tương ứng với ngày trong tuần đó (WEEKDAY(A2,2)-2) và cộng thêm 2 để trả về ngày bắt đầu của tuần.

Để tính toán ngày kết thúc của một tuần làm việc, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IF(WEEKDAY(A2,2)=5,A2,A2+(5-WEEKDAY(A2,2)))

Trong đó, A2 là ô chứa ngày bắt đầu của tuần đó, và công thức sẽ kiểm tra xem ngày bắt đầu đó là thứ Sáu (WEEKDAY(A2,2)=5) hay không.

Nếu là thứ Sáu, công thức sẽ trả về ngày đó (A2), nếu không, công thức sẽ cộng thêm số ngày tương ứng với ngày còn lại của tuần (5-WEEKDAY(A2,2)+1, sau đó trả về ngày kế tiếp của ngày bắt đầu đó (A2+5-WEEKDAY(A2,2)+1).

2. Lập kế hoạch sản xuất

Trong ngành sản xuất, việc lập kế hoạch sản xuất là rất quan trọng để đảm bảo tiến độ sản xuất và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hàm WEEKDAY có thể giúp bạn tính toán số ngày làm việc trong tuần và đưa ra kế hoạch sản xuất chi tiết hơn.

Giả sử, công ty này cần sản xuất 100.000 chiếc bánh kẹo trong một tháng. Để đảm bảo tiến độ sản xuất và không gặp tình trạng chậm trễ, công ty quyết định lập kế hoạch sản xuất theo tuần và tính toán số lượng bánh kẹo cần sản xuất trong mỗi tuần.

Để thực hiện việc tính toán này, công ty sử dụng hàm WEEKDAY để xác định ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi tuần làm việc. Sau đó, công ty tính toán số ngày làm việc trong tuần đó và xác định số lượng bánh kẹo cần sản xuất trong tuần đó dựa trên sản lượng cần đạt được trong tháng.

Dưới đây là bảng dữ liệu về kế hoạch sản xuất của công ty sản xuất bánh kẹo:

Tuần Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số ngày làm việc Sản lượng cần sản xuất
1 1/9/2023 7/9/2023 5 25,000
2 8/9/2023 14/9/2023 5 25,000
3 15/9/2023 21/9/2023 5 25,000
4 22/9/2023 28/9/2023 5 25,000

Trong bảng này, ngày bắt đầu và kết thúc của mỗi tuần được tính toán bằng cách sử dụng hàm WEEKDAY và các hàm khác trong Excel. Số ngày làm việc trong mỗi tuần được tính toán bằng cách đếm số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc và loại bỏ các ngày cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật). Sản lượng cần sản xuất trong mỗi tuần được tính toán bằng cách chia số lượng cần sản xuất trong tháng cho số tuần trong tháng.

Như vậy, công ty sản xuất bánh kẹo có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán số ngày làm việc trong tuần và đưa ra kế hoạch sản xuất chi tiết hơn. Việc lập kế hoạch sản xuất thông qua việc sử dụng hàm WEEKDAY sẽ giúp cho công ty sản xuất bánh kẹo dễ dàng xác định được số lượng sản phẩm cần sản xuất trong mỗi tuần, từ đó tăng hiệu quả sản xuất và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

3. Quản lý thời gian làm việc

Hàm WEEKDAY cũng có thể giúp bạn quản lý thời gian làm việc của nhân viên trong công ty của bạn. Bạn có thể tính toán số ngày làm việc của một nhân viên trong tuần và quản lý thời gian làm việc của họ dựa trên kết quả tính toán này.

Bạn có một bảng dữ liệu về thời gian làm việc của các nhân viên trong công ty của bạn như sau:

Nhân viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
A 01/04/2023 07/04/2023
B 03/04/2023 09/04/2023
C 02/04/2023 08/04/2023

Bạn muốn tính toán số ngày làm việc của mỗi nhân viên trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu). Bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IF(WEEKDAY(A2,2)=1,A2+1,A2)-WEEKDAY(A2,2)+IF(WEEKDAY(A2,2)>5,8-WEEKDAY(A2,2),1)

Trong đó, A2 là ô chứa ngày bắt đầu làm việc của nhân viên đó. Công thức sẽ kiểm tra xem ngày bắt đầu đó là thứ Hai (WEEKDAY(A2,2)=1) hay không.

Nếu là thứ Hai, công thức sẽ trả về ngày bắt đầu đó (A2+1), nếu không, công thức sẽ cộng thêm số ngày tương ứng với ngày còn lại của tuần (1-WEEKDAY(A2,2)) để đưa về ngày đầu tiên của tuần.

Sau đó, công thức sẽ trừ đi số ngày từ ngày đầu tiên của tuần đó đến ngày bắt đầu làm việc của nhân viên (WEEKDAY(A2,2)) và cộng thêm số ngày trong tuần (5) để tính toán số ngày làm việc của nhân viên trong tuần đó.

Kết quả tính toán sẽ được trình bày trong cột thứ tư như sau:

Nhân viên Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số ngày làm việc trong tuần
A 01/04/2023 07/04/2023 4
B 03/04/2023 09/04/2023 4
C 02/04/2023 08/04/2023 4

Như vậy, công ty của bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY để tính toán số ngày làm việc của mỗi nhân viên trong tuần và quản lý thời gian làm việc của họ một cách hiệu quả.

Kết luận

Hàm WEEKDAY là một trong những hàm rất hữu ích trong Excel và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để tính toán các giá trị liên quan đến thời gian. Tuy nhiên, khi sử dụng hàm này, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng để tránh gặp phải các lỗi và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tính toán.

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra định dạng của dữ liệu đầu vào để đảm bảo rằng chúng đang ở định dạng đúng và hợp lệ. Bạn cần lưu ý đến định dạng của ngày tháng, định dạng của ngày trong tuần, cũng như định dạng của ngày bắt đầu trong tuần.

Thứ hai, bạn cần hiểu rõ về các tham số đầu vào của hàm WEEKDAY và cách chúng hoạt động. Bạn cần biết đến các đối số “ngày”, “loại” và “tuần bắt đầu từ ngày nào”. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng hàm đúng cách và đang tính toán giá trị đúng.

Cuối cùng, bạn cần nắm vững các kỹ thuật kết hợp hàm WEEKDAY với các hàm khác trong Excel để tính toán các giá trị phức tạp liên quan đến thời gian. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc của mình.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm WEEKDAY trả về giá trị từ 1 đến 7 tương ứng với các ngày trong tuần, liệu có cách nào để thay đổi giá trị trả về này không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng tham số kiểu trả về của hàm WEEKDAY để thay đổi giá trị trả về. Ví dụ: Nếu bạn muốn hàm WEEKDAY trả về giá trị từ 0 đến 6 thay vì từ 1 đến 7, bạn có thể sử dụng công thức sau: =WEEKDAY(A1,2)

Hỏi: Tôi muốn tính toán số ngày làm việc trong tuần, bao gồm cả các ngày cuối tuần. Tôi có thể làm như thế nào?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính toán số ngày làm việc trong tuần, bao gồm cả các ngày cuối tuần: =NETWORKDAYS.INTL(A1,A2,”1111111″)

Hỏi: Tôi muốn tính toán số tuần trong năm dựa trên một ngày cụ thể, liệu có cách nào để làm như vậy không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính toán số ngày trong năm dựa trên một ngày cụ thể: =DATE(YEAR(A1),12,31)-DATE(YEAR(A1),1,1)+1. Trong đó, A1 là ô chứa ngày tháng cần tính toán.

Hỏi: Tôi sử dụng hàm WEEKDAY nhưng gặp phải lỗi #VALUE!, lỗi này có nghĩa là gì và tôi có thể làm gì để sửa chữa?
Trả lời: Lỗi #VALUE! xuất hiện khi tham số đầu vào của hàm không hợp lệ. Bạn có thể kiểm tra lại các tham số đầu vào để đảm bảo chúng đúng định dạng và hợp lệ. Nếu vẫn gặp phải lỗi, bạn có thể thử kiểm tra lại định dạng của ô dữ liệu đầu vào để đảm bảo rằng chúng đang ở định dạng đúng.

Hỏi: Tôi muốn tính toán số ngày làm việc trong tuần cho một danh sách ngày nhưng tôi không muốn tính toán các ngày cuối tuần. Có cách nào để làm như vậy không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm WEEKDAY kết hợp với hàm IF để kiểm tra xem ngày đó có phải là ngày cuối tuần hay không. Ví dụ: =IF(WEEKDAY(A1,2)<6,1,0) sẽ trả về giá trị 1 nếu ngày đó là một ngày trong tuần và 0 nếu ngày đó là một ngày cuối tuần. Bạn có thể sử dụng công thức SUMIF hoặc SUMIFS để tính toán tổng số ngày làm việc trong tuần.

Hỏi: Tôi muốn tính toán số ngày trong tháng dựa trên một ngày cụ thể, có cách nào để làm như vậy không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm EOMONTH để tính toán ngày cuối cùng của tháng và sau đó sử dụng hàm DAY để tính toán số ngày trong tháng. Ví dụ: =DAY(EOMONTH(A1,0)) sẽ trả về số ngày trong tháng của ngày đầu vào.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận