Cách sử dụng hàm VLOOKUP và LEFT trong Excel

Bạn đang tìm cách sử dụng hàm VLOOKUP và LEFT trong Excel? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng các hàm này để tăng hiệu quả công việc của mình.

Trong công việc của mình, việc sử dụng hàm Excel là rất phổ biến và đôi khi cần thiết. Tuy nhiên, để tận dụng được tối đa các tính năng của Excel, bạn cần phải nắm vững cách sử dụng các hàm tính toán.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel là một công cụ rất hữu ích để tìm kiếm và truy xuất thông tin trong một bảng dữ liệu lớn. Hàm này thường được sử dụng khi bạn cần tìm một giá trị cụ thể trong một bảng dữ liệu và trả về giá trị liên quan của nó. Cách sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

Bước 1: Bạn cần phải chọn ô mà bạn muốn nhập hàm VLOOKUP.
Bước 2: Nhập hàm VLOOKUP bằng cách gõ “=VLOOKUP(”
Bước 3: Nhập giá trị bạn muốn tìm kiếm vào ô “lookup_value”. Nếu giá trị bạn muốn tìm kiếm là một giá trị tuyệt đối, hãy đặt giá trị đó trong dấu ngoặc kép.
Bước 4: Nhập khoảng cách hoặc bảng dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm giá trị vào ô “table_array”.
Bước 5: Nhập số thứ tự cột mà bạn muốn trả về giá trị liên quan vào ô “col_index_num”.
Bước 6: Chọn kiểu tìm kiếm trong ô “range_lookup”. Nếu bạn muốn tìm kiếm một giá trị chính xác, hãy đặt giá trị đó là FALSE hoặc 0. Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị gần giống, hãy đặt giá trị là TRUE hoặc 1.
Bước 7: Nhấn Enter và hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị liên quan của giá trị tìm kiếm.

Cách sử dụng hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel là một công cụ giúp bạn trích xuất các ký tự cần thiết từ một chuỗi ký tự. Hàm này thường được sử dụng khi bạn cần lấy ra một phần nào đó của một chuỗi ký tự, ví dụ như lấy ra tên của một người từ một chuỗi chứa cả họ và tên. Cách sử dụng hàm LEFT như sau:

Bước 1: Bạn cần phải chọn ô mà bạn muốn nhập hàm LEFT.
Bước 2: Nhập hàm LEFT bằng cách gõ “=LEFT(”
Bước 3: Nhập chuỗi ký tự mà bạn muốn trích xuất từ vào ô “text”.
Bước 4: Nhập số ký tự mà bạn muốn lấy ra vào ô “num_chars”.
Bước 5: Nhấn Enter và hàm LEFT sẽ trả về kết quả là một chuỗi ký tự mới chứa số ký tự bạn đã yêu cầu.

Cách áp dụng hàm VLOOKUP và LEFT vào công việc

Hai hàm VLOOKUP và LEFT là những công cụ hữu ích trong Excel, giúp tăng cường hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian. Dưới đây là một số ví dụ về cách áp dụng hai hàm này vào công việc của bạn:

1. Áp dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm và truy xuất thông tin trong bảng dữ liệu lớn

Trong một bảng dữ liệu lớn, việc tìm kiếm và truy xuất thông tin là rất phức tạp và mất thời gian. Tuy nhiên, với hàm VLOOKUP, bạn có thể nhanh chóng truy xuất thông tin mà mình cần một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu về các sản phẩm của công ty, bao gồm tên sản phẩm, giá bán và số lượng tồn kho. Nếu bạn muốn tìm thông tin về một sản phẩm cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để truy xuất thông tin về sản phẩm đó.

Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó,

lookup_value là giá trị cần tìm kiếm
table_array là bảng dữ liệu chứa thông tin cần tìm kiếm
col_index_num là số cột trong bảng dữ liệu chứa thông tin cần truy xuất
range_lookup là giá trị TRUE hoặc FALSE, đại diện cho việc tìm kiếm gần đúng hoặc chính xác

Ví dụ, để truy xuất thông tin về sản phẩm “Áo khoác nam”, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

=VLOOKUP(“Áo khoác nam”,A2:C10,2,FALSE)

Công thức trên sẽ trả về giá bán của sản phẩm “Áo khoác nam” trong bảng dữ liệu.

2. Áp dụng hàm LEFT để trích xuất các phần của thông tin trong bảng dữ liệu lớn

Trong một bảng dữ liệu lớn, thông tin của mỗi mục thường được hiển thị trong cùng một ô. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn trích xuất các phần của thông tin đó, ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. để đưa vào các ô riêng biệt. Trong trường hợp này, hàm LEFT sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn trích xuất các phần của thông tin đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Ví dụ, nếu bạn có một danh sách tên nhân viên trong một bảng dữ liệu, nhưng bạn chỉ muốn hiển thị tên đầu tiên của từng nhân viên, bạn có thể sử dụng hàm LEFT để trích xuất tên đầu tiên đó. Cú pháp của hàm LEFT như sau:

=LEFT(text,num_chars)

Trong đó,

text là chuỗi cần trích xuất
num_chars là số lượng ký tự cần trích xuất từ đầu chuỗi

Ví dụ, để trích xuất tên đầu tiên từ một danh sách tên nhân viên trong bảng dữ liệu, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

=LEFT(A2,FIND(” “,A2)-1)

Công thức trên sẽ trích xuất tên đầu tiên từ ô A2 trong bảng dữ liệu, dựa trên vị trí của khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi.

3. Sử dụng cả hai hàm VLOOKUP và LEFT để trích xuất thông tin chi tiết từ bảng dữ liệu lớn

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn trích xuất thông tin chi tiết từ một bảng dữ liệu lớn, ví dụ như thông tin về khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, v.v. Trong trường hợp này, bạn có thể kết hợp cả hai hàm VLOOKUP và LEFT để trích xuất thông tin đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu về các khách hàng của công ty, bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và email. Nếu bạn muốn trích xuất thông tin về một khách hàng cụ thể, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

=LEFT(VLOOKUP(“John Smith”,A2:D10,2,FALSE),FIND(“,”,VLOOKUP(“John Smith”,A2:D10,2,FALSE))-1)

Công thức trên sẽ trả về địa chỉ của khách hàng “John Smith” trong bảng dữ liệu.

Với cách sử dụng hàm VLOOKUP và LEFT như trên, bạn có thể tăng cường hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian trong việc truy xuất và trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu lớn.

Kết luận

Hai hàm VLOOKUP và LEFT là những công cụ hữu ích trong Excel, giúp tăng cường hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian. Bằng cách áp dụng các hàm này vào công việc của bạn, bạn có thể tìm kiếm và truy xuất thông tin trong các bảng dữ liệu lớn, cũng như trích xuất các phần của thông tin đó để đưa vào các ô riêng biệt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hai hàm này trong công việc kế toán để truy xuất thông tin về đối tác, nhà cung cấp và hàng tồn kho. Hãy tìm hiểu kỹ các cú pháp và cách sử dụng để áp dụng hiệu quả các hàm này trong công việc của bạn.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs:

Hỏi: Tại sao cần sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel?
Trả lời: Hàm VLOOKUP là một công cụ giúp tìm kiếm và truy xuất thông tin trong một bảng dữ liệu lớn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Hỏi: Hàm LEFT có thể được sử dụng trong những trường hợp nào?
Trả lời: Hàm LEFT có thể được sử dụng để trích xuất các ký tự cần thiết từ một chuỗi ký tự, ví dụ như lấy ra tên của một người từ một chuỗi chứa cả họ và tên.

Hỏi: Có cách nào kết hợp hai hàm VLOOKUP và LEFT trong Excel?
Trả lời: Có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm thông tin của khách hàng trong một bảng dữ liệu lớn, và sử dụng hàm LEFT để trích xuất các phần của thông tin đó như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v. để đưa vào các ô riêng biệt.

Hỏi: Hàm VLOOKUP và LEFT có được áp dụng vào công việc kế toán?
Trả lời: Có, hàm VLOOKUP và LEFT là những công cụ hữu ích trong công việc kế toán. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để truy xuất thông tin về đối tác, nhà cung cấp, số lượng hàng tồn kho và giá cả, và sử dụng hàm LEFT để trích xuất thông tin như tên đối tác, địa chỉ, số điện thoại, v.v.

Hỏi: Hàm VLOOKUP và LEFT có thể được sử dụng trên các phần mềm khác ngoài Excel không?
Trả lời: Các hàm VLOOKUP và LEFT được sử dụng chủ yếu trên Excel, nhưng một số phần mềm tương tự cũng có các chức năng tương đương. Tuy nhiên, cú pháp và cách sử dụng có thể khác nhau đối với các phần mềm khác nhau, vì vậy cần phải tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận