Cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT

Hàm LEFT và RIGHT cũng là những hàm quan trọng trong Excel, chúng được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT để tìm kiếm và lấy dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một ví dụ thực tế để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng các hàm này.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT

Bước 1: Xác định vùng tìm kiếm và vùng trả về

Trước khi sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT, bạn cần xác định vùng tìm kiếm và vùng trả về của bảng dữ liệu. Vùng tìm kiếm là cột chứa giá trị mà bạn muốn tìm kiếm, trong khi vùng trả về là cột chứa giá trị mà bạn muốn lấy ra.

Ví dụ: Bảng dữ liệu gồm các thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại của các khách hàng.

Tên Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Văn A 123 Đường 1, Q1, TP.HCM 0123456789
Trần Thị B 456 Đường 2, Q2, TP.HCM 0987654321
Phạm Văn C 789 Đường 3, Q3, TP.HCM 0123456789
Nguyễn Thị D 012 Đường 4, Q4, TP.HCM 0987654321

 

Trong ví dụ này, vùng tìm kiếm sẽ là cột “Tên”, còn vùng trả về sẽ là cột “Địa chỉ” và “Số điện thoại”.

Bước 2: Tạo công thức VLOOKUP

Sau khi xác định được vùng tìm kiếm và vùng trả về, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm và lấy dữ liệu từ bảng. Công thức VLOOKUP có dạng như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: Giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.
table_array: Vùng dữ liệu chứa thông tin tìm kiếm và trả về.
col_index_num: Số thứ tự của cột trong vùng trả về mà bạn muốn lấy giá trị.
range_lookup: Có thể có hoặc không. Nếu có giá trị “FALSE” hoặc 0, thì hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị chính xác. Nếu không có hoặc có giá trị “TRUE” hoặc 1, thì hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng.

Ví dụ: Để lấy địa chỉ của khách hàng “Nguyễn Văn A”, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE)

Trong đó:

“Nguyễn Văn A” là giá trị tìm kiếm.
A2:C5 là vùng dữ liệu tìm kiếm và trả về.
2 là số thứ tự của cột “Địa chỉ”.
FALSE là giá trị để tìm kiếm giá trị chính xác.

Bước 3: Kết hợp hàm LEFT và RIGHT

Sau khi có được giá trị của địa chỉ của khách hàng, bạn có thể sử dụng hàm LEFT và RIGHT để trích xuất một phần của địa chỉ. Hàm LEFT được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự từ trái sang phải, trong khi hàm RIGHT được sử dụt để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự từ phải sang trái.

Các công thức của hàm LEFT và RIGHT như sau:

=LEFT(text, num_chars)

=RIGHT(text, num_chars)

Trong đó:

text: Chuỗi ký tự mà bạn muốn trích xuất.
num_chars: Số ký tự mà bạn muốn trích xuất từ đầu hoặc cuối chuỗi.

Bước 4: Áp dụng công thức cho các dòng dữ liệu khác nhau

Sau khi bạn đã tạo công thức để trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu, bạn có thể áp dụng công thức này cho các dòng dữ liệu khác nhau trong bảng.

Để làm điều này, bạn cần di chuột đến ô có chứa công thức của bạn và kéo nó xuống các ô khác trong cùng cột. Các tham chiếu tương đối trong công thức sẽ tự động thay đổi để phù hợp với vị trí mới.

Nếu bạn muốn áp dụng công thức cho các cột khác, bạn cần chỉnh sửa các tham chiếu tuyệt đối trong công thức. Để làm điều này, bạn cần thêm dấu $ vào trước số thứ tự của cột trong tham chiếu của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn áp dụng công thức cho cột B và tham chiếu của bạn là A2, bạn cần thay đổi tham chiếu này thành $A$2 trước khi kéo xuống các ô khác trong cột B.

Sau khi áp dụng công thức cho các dòng và cột khác nhau, bạn sẽ có thể trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

Ví dụ về cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT

Giả sử bạn có bảng dữ liệu chứa thông tin về các khách hàng, gồm tên, địa chỉ và số điện thoại. Bạn muốn trích xuất thông tin số nhà và tên đường của khách hàng “Nguyễn Văn A”. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các công thức sau:

=SỐ.TUẦN.CÔNG(VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE), ” “)

=LEFT(VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE), SỐ.TUẦN.CÔNG(VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE), ” “) – 1)

=RIGHT(VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE), LEN(VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE)) – FIND(“, “, VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE), FIND(“, “, VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE)) + 1) – FIND(“, “, VLOOKUP(“Nguyễn Văn A”, A2:C5, 2, FALSE)) – 1)

Kết quả sẽ hiển thị số nhà và tên đường của khách hàng “Nguyễn Văn A” trong bảng dữ liệu của bạn.

Giải thích các công thức:

Công thức đầu tiên sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm tên của khách hàng “Nguyễn Văn A” trong cột A và trả về giá trị của cột B (địa chỉ). Sau đó, hàm SỐ.TUẦN.CÔNG được sử dụng để tìm vị trí của khoảng trắng đầu tiên trong địa chỉ và trả về số ký tự trước khoảng trắng đó, chính là số nhà của khách hàng.

Công thức thứ hai sử dụng hàm LEFT để trích xuất số nhà từ địa chỉ của khách hàng. Số ký tự được trích xuất là số ký tự trước khoảng trắng đầu tiên, được tìm bằng hàm SỐ.TUẦN.CÔNG như ở công thức trước.

Công thức thứ ba sử dụng hàm RIGHT để trích xuất tên đường từ địa chỉ của khách hàng. Hàm LEN được sử dụng để tính độ dài của địa chỉ, sau đó hàm FIND được sử dụng để tìm vị trí của hai dấu phẩy đầu tiên trong địa chỉ (tiếp sau số nhà). Hàm RIGHT sẽ trích xuất các ký tự bắt đầu từ vị trí sau dấu phẩy thứ hai đến hết chuỗi, loại bỏ số nhà và khoảng trắng đầu tiên.

Các công thức này còn rất nhiều ứng dụng khác trong việc xử lý dữ liệu. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng chúng để trích xuất các thông tin khác từ một bảng dữ liệu lớn, như số điện thoại, ngày sinh, email, v.v. Tùy thuộc vào nhu cầu và tính chất của công việc, các công thức này sẽ được điều chỉnh để phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm LEFT và RIGHT trong Excel để trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn trong việc xử lý dữ liệu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào, xin hãy để lại trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn sớm nhất có thể.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm LEFT và RIGHT trên Google Sheets không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng các hàm này trên Google Sheets như trên Excel.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các hàm này trên Mac không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng các hàm này trên Mac như trên Windows.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các hàm này trên phiên bản Excel cũ hơn không?
Trả lời: Có, các hàm này có sẵn trên tất cả các phiên bản Excel.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm VLOOKUP với hàm MID để trích xuất thông tin không?
Trả lời: Có, bạn có thể kết hợp hàm VLOOKUP với hàm MID để trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu.

Hỏi: Tôi có thể trích xuất thông tin từ nhiều cột trong bảng dữ liệu bằng cách sử dụng các công thức này không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng các công thức này để trích xuất thông tin từ nhiều cột trong bảng dữ liệu của mình. Bạn chỉ cần sửa đổi các tham số của các hàm này để phù hợp với yêu cầu của mình.

Rate this post

LEAVE A COMMENT