Cách sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột trong Excel

Trong Excel, hàm VLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm và trả về dữ liệu từ một bảng dữ liệu khác dựa trên giá trị được cung cấp. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều cột khác nhau trong Excel một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột trong Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cú pháp cơ bản của hàm VLOOKUP

Cú pháp cơ bản của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó,

lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm.
table_array: Phạm vi của bảng dữ liệu chứa giá trị bạn muốn trả về.
col_index_num: Số cột mà giá trị trả về được lấy từ bảng dữ liệu.
range_lookup: Trạng thái của kết quả tìm kiếm. Nếu đặt giá trị TRUE, kết quả tìm kiếm sẽ trả về kết quả gần đúng, nếu đặt giá trị FALSE, kết quả tìm kiếm sẽ trả về kết quả chính xác.

Sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột

Để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột khác nhau trong Excel, bạn cần sử dụng hàm VLOOKUP cùng với một số chức năng khác của Excel. Sau đây là một số bước cụ thể để bạn làm được điều này:

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu

Đầu tiên, bạn cần tạo bảng dữ liệu có chứa tất cả các giá trị bạn muốn kết hợp. Bảng dữ liệu này có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong Excel. Tuy nhiên, để tiện cho việc sử dụng, bạn nên đặt bảng dữ liệu ở cùng một trang tính với bảng dữ liệu chính.

Bước 2: Xác định vị trí cột của giá trị cần kết hợp

Tiếp theo, bạn cần xác định vị trí của cột mà giá trị cần kết hợp nằm trong bảng dữ liệu chính. Ví dụ, nếu giá trị cần kết hợp nằm trong cột B của bảng dữ liệu chính, bạn cần ghi nhớ rằng cột B ở vị trí thứ mấy trong bảng dữ liệu đó.

Bước 3: Tạo cột mới để lưu kết quả kết hợp

Sau khi xác định được vị trí cột của giá trị cần kết hợp, bạn cần tạo một cột mới ở bảng dữ liệu chính để lưu kết quả kết hợp. Cột này có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong bảng dữ liệu chính.

Bước 4: Sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu

Bây giờ, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp giá trị từ bảng dữ liệu khác vào bảng dữ liệu chính. Để làm được điều này, bạn cần sử dụng cú pháp sau:

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó:

lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong bảng dữ liệu khác.
table_array: Phạm vi của bảng dữ liệu khác.
col_index_num: Vị trí của cột trong bảng dữ liệu khác chứa giá trị cần kết hợp.
range_lookup: Giá trị FALSE để tìm kiếm kết quả chính xác.

Sau khi thực hiện hàm VLOOKUP này, kết quả sẽ được trả về và hiển thị trên cột mới mà bạn đã tạo trong bảng dữ liệu chính.

Ví dụ minh họa

Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột trong Excel.

Giả sử bạn có hai bảng dữ liệu như sau:

Bảng dữ liệu chính:

STT Tên sản phẩm Giá
1 Sản phẩm A
2 Sản phẩm B
3 Sản phẩm C
4 Sản phẩm D
5 Sản phẩm E

Bảng dữ liệu khác:

STT Tên sản phẩm Loại sản phẩm
1 Sản phẩm A Loại 1
2 Sản phẩm B Loại 2
3 Sản phẩm C Loại 1
4 Sản phẩm D Loại 3
5 Sản phẩm E Loại 2

Bạn muốn kết hợp thông tin về loại sản phẩm từ bảng dữ liệu khác vào bảng dữ liệu chính. Để làm được điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn vị trí của giá trị cần kết hợp

Giả sử bạn muốn kết hợp thông tin về loại sản phẩm từ bảng dữ liệu khác vào cột C của bảng dữ liệu chính. Vì vậy, giá trị cần kết hợp là loại sản phẩm, nằm ở cột thứ 3 của bảng dữ liệu khác.

Bước 2: Tạo cột mới để lưu kết quả kết hợp

Bạn cần tạo một cột mới ở cột C của bảng dữ liệu chính để lưu thông tin về loại sản phẩm.

Bước 3: Sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu

Để kết hợp thông tin về loại sản phẩm từ bảng dữ liệu khác vào bảng dữ liệu chính, bạn cần sử dụng hàm VLOOKUP với cú pháp như sau:

=VLOOKUP(B2,Sheet2!$A$2:$C$6,3,FALSE)

Trong đó:

B2 là giá trị cần tìm kiếm trong bảng dữ liệu khác.
Sheet2!$A$2:$C$6 là phạm vi của bảng dữ liệu khác.
3 là vị trí của cột trong bảng dữ liệu khác chứa thông tin về loại sản phẩm.
FALSE để tìm kiếm kết quả chính xác.

Sau khi thực hiện hàm VLOOKUP, kết quả sẽ được trả về và hiển thị trên cột mới mà bạn đã tạo trong bảng dữ liệu chính.

Kết luận

Như vậy, bạn đã hiểu cách sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều cột trong Excel. Bằng cách áp dụng những kiến thức và kỹ năng này, bạn có thể nhanh chóng và chính xác kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau và thuận tiện trong quá trình thực hiện các tác vụ phức tạp trong Excel.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel?
Trả lời: Để sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, bạn cần nhập công thức vào ô cần tính toán. Công thức này bao gồm tên hàm, các tham số và các đối tượng được sử dụng trong công thức. Sau đó, bạn cần nhập giá trị cho các tham số và đối tượng trong công thức.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ bảng dữ liệu khác nhau có cấu trúc khác nhau không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ các bảng dữ liệu khác nhau có cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các phạm vi của bảng dữ liệu và vị trí của cột chứa giá trị cần tìm kiếm.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trùng lặp không?
Trả lời: Không, bạn không thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trùng lặp. Hàm VLOOKUP chỉ tìm kiếm giá trị đầu tiên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Hỏi: Làm thế nào để tìm kiếm giá trị phù hợp nhất với tiêu chí tìm kiếm sử dụng hàm VLOOKUP?
Trả lời: Để tìm kiếm giá trị phù hợp nhất với tiêu chí tìm kiếm sử dụng hàm VLOOKUP, bạn cần sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trước khi thực hiện hàm VLOOKUP.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu khác nhau không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng nhiều công thức VLOOKUP và kết hợp kết quả của chúng với nhau. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến các lỗi trong trường hợp các bảng dữ liệu có cấu trúc khác nhau hoặc các giá trị trùng lặp.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận