Cách sử dụng hàm TRIM trong Excel: Hướng dẫn từ A đến Z

Với Excel, bạn có thể tạo bảng tính, xử lý dữ liệu và thực hiện nhiều công việc khác. Hàm TRIM trong Excel là một trong những hàm cơ bản và hữu ích nhất.

Bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm TRIM, cách sử dụng hàm TRIM trong Excel, kết hợp với các hàm khác và áp dụng hàm TRIM trong thực tế.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm TRIM là gì?

Hàm TRIM là một hàm trong Excel được sử dụng để xóa khoảng trắng không cần thiết trong một chuỗi. Ví dụ: nếu bạn có một chuỗi như ” Excel là một phần mềm tuyệt vời “, khi sử dụng hàm TRIM, chuỗi sẽ trở thành “Excel là một phần mềm tuyệt vời”. Hàm TRIM cũng được sử dụng để loại bỏ các khoảng trống ở đầu và cuối chuỗi.

Cách sử dụng hàm TRIM trong Excel

Để sử dụng hàm TRIM trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn một ô mới để hiển thị kết quả sau khi sử dụng hàm TRIM.

Bước 2: Nhập hàm TRIM vào ô đó bằng cách gõ “=TRIM(“.

Bước 3: Nhập chuỗi cần xử lý vào sau dấu ngoặc kép.

Bước 4: Kết thúc hàm bằng dấu “)”.

Ví dụ: nếu bạn muốn xử lý chuỗi ” Excel là một phần mềm tuyệt vời “, bạn có thể nhập

=TRIM(” Excel là một phần mềm tuyệt vời “)

Kết hợp hàm TRIM với các hàm khác trong Excel

Hàm TRIM có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Dưới đây là một số cách để kết hợp hàm TRIM với các hàm khác:

1. Kết hợp hàm TRIM với hàm LEFT hoặc RIGHT:

Hàm LEFT và RIGHT trong Excel được sử dụng để lấy một phần của chuỗi. Khi kết hợp với hàm TRIM, bạn có thể loại bỏ các khoảng trống không cần thiết trước khi lấy phần của chuỗi đó.

Ví dụ: nếu bạn muốn lấy 5 ký tự đầu tiên của chuỗi ” Excel là một phần mềm tuyệt vời “, bạn có thể sử dụng hàm:

=LEFT(TRIM(” Excel là một phần mềm tuyệt vời “),5)

2. Kết hợp hàm TRIM với hàm SUBSTITUTE

Hàm SUBSTITUTE trong Excel được sử dụng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác. Khi kết hợp với hàm TRIM, bạn có thể loại bỏ các khoảng trống không cần thiết trước khi thay thế một phần của chuỗi.

Ví dụ: nếu bạn muốn thay thế tất cả các khoảng trống trong chuỗi ” Excel là một phần mềm tuyệt vời ” bằng dấu phẩy, bạn có thể sử dụng hàm:

=SUBSTITUTE(TRIM(” Excel là một phần mềm tuyệt vời “), ” “, “,”)

3. Kết hợp hàm TRIM với hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE trong Excel được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi thành một chuỗi duy nhất. Khi kết hợp với hàm TRIM, bạn có thể loại bỏ các khoảng trống không cần thiết trước khi kết hợp chuỗi.

Ví dụ: nếu bạn muốn kết hợp chuỗi “Excel” và chuỗi “là một phần mềm tuyệt vời”, bạn có thể sử dụng hàm:

=CONCATENATE(TRIM(“Excel”),” “,TRIM(“là một phần mềm tuyệt vời”))

Bài tập ứng dụng hàm TRIM trong thực tế

Để áp dụng hàm TRIM trong thực tế, bạn có thể thực hiện các bài tập sau:

1. Xử lý dữ liệu khách hàng

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh hoặc marketing, bạn có thể sử dụng hàm TRIM để xử lý dữ liệu khách hàng. Ví dụ: nếu bạn nhận được một danh sách khách hàng và các thông tin liên lạc của họ có chứa khoảng trống không cần thiết, bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trống đó và làm cho dữ liệu của bạn trở nên chính xác hơn.

Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu về thông tin khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại. Nhưng dữ liệu của chúng ta có chứa các khoảng trống không cần thiết ở đầu hoặc cuối các trường dữ liệu, nhưng không phải trong các trường dữ liệu chính.

Ví dụ:

STT Tên khách hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Nguyễn Văn A Hà Nội 0123456789
2 Trần Thị B TP.HCM 0987654321
3 Lê Minh C Đà Nẵng 0909090909

 

Để loại bỏ các khoảng trống không cần thiết, chúng ta có thể sử dụng hàm TRIM.

Bạn chỉ cần nhập công thức:

=TRIM(A2)

vào ô B2 (nếu muốn loại bỏ các khoảng trống đầu và cuối của tên khách hàng)

hoặc

=TRIM(C2)

vào ô D2 (nếu muốn loại bỏ các khoảng trống đầu và cuối của số điện thoại), sau đó sao chép công thức này xuống dưới để áp dụng cho các hàng khác trong bảng.

Kết quả sẽ như sau:

STT Tên khách hàng Địa chỉ Số điện thoại Tên khách hàng đã được loại bỏ khoảng trắng Số điện thoại đã được loại bỏ khoảng trắng
1 Nguyễn Văn A Hà Nội 0123456789 Nguyễn Văn A 0123456789
2 Trần Thị B TP.HCM 0987654321 Trần Thị B 0987654321
3 Lê Minh C Đà Nẵng 0909090909 Lê Minh C 0909090909

 

Như vậy, chúng ta đã loại bỏ được các khoảng trống không cần thiết và dữ liệu của chúng ta trở nên chính xác hơn.

2. Chuẩn hóa dữ liệu

Nếu bạn làm việc với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, có thể dữ liệu của bạn sẽ bị định dạng khác nhau. Bằng cách sử dụng hàm TRIM, bạn có thể loại bỏ các khoảng trống không cần thiết và chuẩn hóa dữ liệu của mình để dễ dàng phân tích.

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu với cột “Tên sản phẩm” và các giá trị của nó có chứa khoảng trống ở đầu hoặc cuối. Bạn muốn xử lý dữ liệu này để đảm bảo rằng các giá trị trong cột “Tên sản phẩm” đều được định dạng đúng. Bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ khoảng trống không cần thiết và làm cho dữ liệu của bạn trở nên dễ đọc hơn và dễ dàng phân tích hơn.

Ví dụ, trong bảng dữ liệu sau đây:

Tên sản phẩm Giá tiền
Bàn 500.000
Ghế 200.000
Máy tính 1.500.000
Đèn bàn 100.000
Tủ đựng đồ 750.000
Kệ sách 300.000

 

Bạn sẽ thấy rằng giá trị trong cột “Tên sản phẩm” có chứa các khoảng trống không cần thiết. Bằng cách sử dụng hàm TRIM, bạn có thể loại bỏ khoảng trống này và chuẩn hóa dữ liệu của mình.

Để áp dụng hàm TRIM trên các giá trị trong cột “Tên sản phẩm”, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn một ô trống bên cạnh cột “Tên sản phẩm”.

Bước 2: Nhập công thức

=TRIM(A2)

vào ô đó (giả sử A2 là ô chứa giá trị đầu tiên trong cột “Tên sản phẩm”)

Bước 3: Sao chép công thức đó xuống cột “Tên sản phẩm” bằng cách kéo công thức đó xuống đến hết phạm vi cần thiết.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ thấy rằng dữ liệu trong cột “Tên sản phẩm” đã được chuẩn hóa và loại bỏ khoảng trống không cần thiết.

Tên sản phẩm Giá tiền
Bàn 500.000
Ghế 200.000
Máy tính 1.500.000
Đèn bàn 100.000
Tủ đựng đồ 750.000
Kệ sách 300.000

 

Bây giờ bạn có thể phân tích dữ liệu của mình một cách dễ dàng hơn và đảm bảo rằng các giá trị đều được định dạng đúng.

3. Xử lý dữ liệu văn bản

Khi làm việc với dữ liệu văn bản, bạn thường cần xử lý các khoảng trống không cần thiết để dễ dàng định dạng và xuất bản. Hàm TRIM là công cụ hiệu quả để giúp bạn loại bỏ các khoảng trống không cần thiết này.

Giả sử bạn có một danh sách các tên sách và tác giả của chúng, và các tên sách được đặt trong một cột và tác giả của chúng được đặt trong cột kế bên. Tuy nhiên, các tên sách và tác giả của chúng có các khoảng trắng không cần thiết, khiến cho việc sắp xếp và định dạng trở nên khó khăn. Bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trắng này và giữ lại chỉ các khoảng trống cần thiết.

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng hàm TRIM để xử lý dữ liệu văn bản này:

Bước 1: Nhấn vào ô bên cạnh tên sách đầu tiên.
Bước 2: Gõ “=TRIM(cell)”, trong đó “cell” là địa chỉ của ô chứa tên sách đó.
Bước 3: Nhấn Enter.
Bước 4: Kéo xuống dưới để áp dụng hàm TRIM cho tất cả các tên sách còn lại.

Sau khi áp dụng hàm TRIM, bạn sẽ thấy rằng các tên sách của bạn được chuẩn hóa và không còn có khoảng trắng không cần thiết nữa. Bạn cũng có thể áp dụng hàm TRIM để xử lý các tên tác giả của sách tương tự.

4. Định dạng lại dữ liệu trong bảng tính

Nếu bạn muốn định dạng lại dữ liệu trong bảng tính của mình, hàm TRIM là một công cụ hữu ích để loại bỏ các khoảng trống không cần thiết trước khi áp dụng định dạng.

Giả sử bạn có một bảng tính chứa các tên sản phẩm và giá tiền. Tuy nhiên, các tên sản phẩm có thể chứa khoảng trống không cần thiết, gây ra lỗi định dạng khi áp dụng định dạng kiểu chữ hoa, chữ thường hoặc định dạng ngày tháng.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ khoảng trống không cần thiết trước khi áp dụng định dạng. Ví dụ, nếu bạn muốn định dạng kiểu chữ hoa cho các tên sản phẩm, bạn có thể sử dụng công thức:

=UPPER(TRIM(A2))

(giả sử tên sản phẩm đầu tiên được lưu trong ô A2) để loại bỏ khoảng trống không cần thiết trước khi áp dụng định dạng kiểu chữ hoa.

Tương tự, nếu bạn muốn định dạng kiểu tiền tệ cho giá sản phẩm, bạn có thể sử dụng công thức:

=TEXT(TRIM(B2),”#,##0.00″)

(giả sử giá tiền đầu tiên được lưu trong ô B2) để loại bỏ khoảng trống không cần thiết trước khi áp dụng định dạng kiểu tiền tệ.

Việc sử dụng hàm TRIM cùng với các công thức khác trong Excel giúp bạn xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kết luận

Hàm TRIM trong Excel là một công cụ hữu ích để loác khoảng trắng dư thừa trong dữ liệu. Nó cũng có thể được kết hợp với các hàm khác để tạo ra các công thức phức tạp hơn để xử lý dữ liệu.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng hàm TRIM và các kỹ thuật kết hợp hàm TRIM với các hàm khác trong Excel.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm TRIM loại bỏ khoảng trống ở đầu và cuối chuỗi, nhưng không loại bỏ khoảng trống ở giữa chuỗi, phải không?
Trả lời: Đúng, hàm TRIM chỉ loại bỏ các khoảng trống ở đầu và cuối chuỗi, không loại bỏ khoảng trống ở giữa chuỗi.

Hỏi: Hàm TRIM có thể loại bỏ các ký tự khác ngoài khoảng trống không?
Trả lời: Không, hàm TRIM chỉ loại bỏ các khoảng trống không cần thiết. Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự khác, bạn cần sử dụng hàm khác như SUBSTITUTE hoặc CLEAN.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trống ở đầu và cuối các ô trong một bảng tính không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trống ở đầu và cuối các ô trong một bảng tính bằng cách áp dụng hàm TRIM cho cột hoặc dòng chứa dữ liệu của bạn.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các ký tự đặc biệt trong chuỗi không?
Trả lời: Không, hàm TRIM chỉ loại bỏ các khoảng trống không cần thiết. Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự đặc biệt khác, bạn cần sử dụng hàm SUBSTITUTE hoặc CLEAN.

Hỏi: Hàm TRIM có thể sử dụng để loại bỏ các ký tự không ASCII không?
Trả lời: Không, hàm TRIM chỉ hoạt động với các ký tự ASCII. Nếu bạn muốn loại bỏ các ký tự không ASCII, bạn cần sử dụng hàm khác như SUBSTITUTE hoặc CLEAN.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận