Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel và những lưu ý

Trong Excel, hàm TODAY được sử dụng để hiển thị ngày hiện tại. Điều này rất hữu ích trong việc đánh dấu thời gian, đặc biệt là trong các bảng tính có liên quan đến các công việc hoặc dự án cần theo dõi.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về hàm TODAY, cách sử dụng và kết hợp nó với các hàm khác trong Excel. Bên cạnh đó, còn cung cấp các lưu ý khi sử dụng hàm TODAY để giúp bạn tránh các lỗi phổ biến và tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm TODAY là gì?

Hàm TODAY là một hàm được sử dụng để hiển thị ngày hiện tại. Khi bạn sử dụng hàm này, Excel sẽ tự động cập nhật ngày hiện tại tới ô chứa hàm.

Công thức của hàm TODAY là:

=TODAY()

không cần nhập bất kỳ tham số nào.

Cách sử dụng hàm TODAY trong Excel

Để sử dụng hàm TODAY, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn ô muốn hiển thị ngày hiện tại.
Bước 2: Nhập công thức “=TODAY()” vào ô đó.
Bước 3: Nhấn Enter hoặc Tab để hoàn tất.

Khi bạn nhập công thức này, Excel sẽ tự động hiển thị ngày hiện tại tới ô đó. Nếu bạn muốn định dạng ngày theo định dạng khác, bạn có thể chọn ô đó, sau đó chọn định dạng ngày muốn sử dụng trong thanh định dạng.

Kết hợp hàm TODAY với các hàm khác trong Excel

Hàm TODAY có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong công việc. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Kết hợp hàm TODAY với hàm IF

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì hiển thị một giá trị, nếu sai thì hiển thị giá trị khác. Khi kết hợp hàm TODAY với hàm IF, bạn có thể tạo ra một công thức để hiển thị thông tin dựa trên ngày hiện tại.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng công thức

=IF(TODAY()>DATE(2023,4,30),”Quá hạn”,”Còn hạn”)

để kiểm tra xem ngày hiện tại có vượt quá ngày 30/4/2023 hay không. Nếu vượt quá, công thức sẽ hiển thị “Quá hạn”, nếu không thì sẽ hiển thị “Còn hạn”.

2. Kết hợp hàm TODAY với hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF được sử dụng để tính khoảng cách giữa hai ngày hoặc thời gian trong Excel. Khi kết hợp hàm TODAY với hàm DATEDIF, bạn có thể tính toán số ngày còn lại cho một sự kiện hoặc một dự án.

Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán số ngày còn lại cho dự án của bạn, bạn có thể sử dụng công thức

=DATEDIF(TODAY(),DATE(2023,6,30),”d”)

để tính toán số ngày còn lại đến ngày 30/6/2023.

3. Kết hợp hàm TODAY với hàm EOMONTH

Hàm EOMONTH được sử dụng để tính toán ngày cuối cùng của một tháng trong Excel. Khi kết hợp hàm TODAY với hàm EOMONTH, bạn có thể tính toán ngày cuối cùng của tháng hiện tại hoặc tháng khác.

Ví dụ, nếu bạn muốn tính toán ngày cuối cùng của tháng hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức

=EOMONTH(TODAY(),0)

để hiển thị ngày cuối cùng của tháng hiện tại.

Các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng hàm TODAY

1. Lỗi khi sao chép công thức chứa hàm TODAY: Khi sao chép công thức chứa hàm TODAY sang một ô khác, Excel sẽ tự động cập nhật lại ngày hiện tại. Điều này có thể dẫn đến sai sót nếu bạn không chú ý.

2. Lỗi khi định dạng ngày: Khi định dạng ngày trong Excel, nếu không đúng cách định dạng, hàm TODAY có thể không hoạt động đúng. Vì vậy, bạn cần chú ý đến cách định dạng ngày trong Excel để hàm TODAY hoạt động đúng.

3. Lưu ý về múi giờ: Hàm TODAY lấy ngày hiện tại của hệ thống, tùy thuộc vào múi giờ của hệ thống đó. Vì vậy, nếu bạn đang làm việc trên máy tính với múi giờ khác với múi giờ địa phương, ngày hiện tại mà hàm TODAY trả về có thể không đúng.

Ví dụ ứng dụng hàm TODAY trong thực tế

Hàm TODAY có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đếm số ngày còn lại cho một sự kiện đến quản lý thời gian làm việc. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm TODAY trong thực tế:

1. Đếm số ngày còn lại cho sự kiện

Nếu bạn tổ chức một sự kiện trong tương lai, bạn có thể sử dụng hàm TODAY để tính toán số ngày còn lại đến sự kiện đó và hiển thị trên bảng tính.

Giả sử bạn đang tổ chức một sự kiện vào ngày 31/12/2023 và muốn tính toán số ngày còn lại cho sự kiện đó. Bạn có thể sử dụng hàm TODAY kết hợp với hàm DATEDIF để tính toán số ngày còn lại.

Bảng dữ liệu sẽ như sau:

A B
Sự kiện Số ngày còn lại
Sự kiện A =DATEDIF(TODAY(), “31/12/2023”, “d”)

 

Trong đó:

Cột A chứa tên sự kiện.
Cột B chứa công thức tính toán số ngày còn lại cho sự kiện đó.

Với công thức trên, hàm TODAY sẽ lấy ngày hiện tại của hệ thống, hàm DATEDIF sẽ tính toán số ngày còn lại đến ngày 31/12/2023. Kết quả trả về sẽ là số ngày còn lại cho sự kiện đó.

Lưu ý rằng bạn cần định dạng ô trong cột B với định dạng số nguyên để hiển thị kết quả đúng.

Ví dụ trên là một trong nhiều ứng dụng của hàm TODAY trong thực tế. Nếu bạn có bất kỳ công việc nào liên quan đến tính toán ngày tháng trong Excel, hàm TODAY sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả.

2. Quản lý thời gian làm việc

Nếu bạn làm việc trong một công ty và cần quản lý thời gian làm việc của mình, bạn có thể sử dụng hàm TODAY để tính toán số ngày đã làm việc trong tháng và hiển thị trên bảng tính.

Giả sử bạn làm việc trong một công ty và cần tính toán số ngày đã làm việc trong tháng để quản lý thời gian làm việc của mình. Bạn có thể sử dụng hàm TODAY kết hợp với hàm IF và hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày đã làm việc.

Bảng dữ liệu sẽ như sau:

A B
Ngày Số ngày làm việc
01/04/2023 =IF(NETWORKDAYS(A2,TODAY())>0,NETWORKDAYS(A2,TODAY()),0)
02/04/2023 =IF(NETWORKDAYS(A3,TODAY())>0,NETWORKDAYS(A3,TODAY()),0)
03/04/2023 =IF(NETWORKDAYS(A4,TODAY())>0,NETWORKDAYS(A4,TODAY()),0)
30/04/2023 =IF(NETWORKDAYS(A31,TODAY())>0,NETWORKDAYS(A31,TODAY()),0)

Trong đó:

Cột A chứa danh sách các ngày trong tháng.
Cột B chứa công thức tính toán số ngày làm việc.

Với công thức trên, hàm TODAY sẽ lấy ngày hiện tại của hệ thống, hàm NETWORKDAYS sẽ tính toán số ngày làm việc từ ngày được chọn đến ngày hiện tại. Hàm IF sẽ kiểm tra xem có ngày làm việc trong tháng đó hay không, nếu có thì trả về số ngày đó, nếu không thì trả về giá trị 0.

Lưu ý rằng bạn cần nhập đầy đủ các ngày trong tháng vào cột A và định dạng ô trong cột B với định dạng số nguyên để hiển thị kết quả đúng.

Ví dụ trên là một trong nhiều ứng dụng của hàm TODAY trong quản lý thời gian làm việc. Nếu bạn có bất kỳ công việc nào liên quan đến tính toán thời gian làm việc trong Excel, hàm TODAY sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn quản lý thời gian làm việc của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

3. Theo dõi hạn chót

Nếu bạn có một dự án hoặc một công việc cần hoàn thành trước một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng hàm TODAY để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót và hiển thị trên bảng tính.

Giả sử bạn đang làm việc cho một công ty quảng cáo và bạn được giao nhiệm vụ phải hoàn thành một chiến dịch quảng cáo cho một khách hàng quan trọng vào ngày 30/04/2023. Bạn muốn theo dõi thời gian còn lại cho hạn chót của dự án này trên bảng tính Excel của mình.

Bạn có thể tạo một bảng tính với hai cột, một cột để nhập tên công việc và cột còn lại để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót của mỗi công việc. Trong cột tính toán, bạn sử dụng hàm TODAY để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót của mỗi công việc.

Ví dụ, giả sử bạn đã hoàn thành 50% của chiến dịch quảng cáo và bạn muốn biết còn bao nhiêu ngày để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bạn có thể sử dụng công thức

=DATEDIF(TODAY(),”30/04/2023″,”d”)/2

để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót của công việc này.

Trong công thức này, TODAY() được sử dụng để lấy ngày hiện tại của hệ thống và “30/04/2023” được sử dụng để chỉ định ngày hạn chót của dự án. Hàm DATEDIF được sử dụng để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót và kết quả được chia cho 2 để tính toán số ngày còn lại cho công việc đã hoàn thành 50%.

Bạn có thể sử dụng cách tương tự để tính toán số ngày còn lại cho hạn chót của các công việc khác và hiển thị kết quả trên bảng tính của mình.

Với việc sử dụng hàm TODAY để theo dõi thời gian còn lại cho hạn chót của các công việc, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ của mình đúng thời hạn và tránh các vấn đề liên quan đến trễ hạn.

Kết luận

Hàm TODAY là một hàm rất hữu ích trong Excel để lấy ngày hiện tại của hệ thống. Tuy nhiên, để sử dụng hàm này hiệu quả, bạn cần chú ý đến các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng như đã đề cập ở trên. Nếu sử dụng đúng cách, hàm TODAY sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc trong Excel.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm TODAY có thể hoạt động trên các phiên bản Excel nào?
Trả lời: Hàm TODAY có thể hoạt động trên tất cả các phiên bản Excel, từ Excel 2003 đến Excel 2019.

Hỏi: Hàm TODAY có thể được sử dụng để tính toán giờ hiện tại không?
Trả lời: Không, hàm TODAY chỉ có thể trả về ngày hiện tại.

Hỏi: Hàm TODAY có thể trả về ngày trong quá khứ không?
Trả lời: Không, hàm TODAY chỉ trả về ngày hiện tại.

Hỏi: Hàm TODAY có thể được sử dụng để tính toán số ngày cách ngày hiện tại không?
Trả lời: Có, để tính toán số ngày cách ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF kết hợp với hàm TODAY.

Hỏi: Tại sao cần chú ý đến định dạng ngày khi sử dụng hàm TODAY?
Trả lời: Vì hàm TODAY lấy ngày hiện tại từ hệ thống, nếu định dạng ngày không đúng, hàm TODAY có thể không hoạt động đúng.

Rate this post

LEAVE A COMMENT