Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel và ví dụ thực tế

Hàm RIGHT là một trong những hàm Excel cơ bản được sử dụng phổ biến trong công việc. Nó được sử dụng để trích xuất một số ký tự ở cuối của một chuỗi văn bản trong ô tính toán. Hàm này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel, cách kết hợp với các hàm khác và cung cấp một số ví dụ thực tế.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT có cú pháp như sau:

=RIGHT(text,num_chars)

Trong đó,

text là chuỗi văn bản mà bạn muốn trích xuất ký tự cuối cùng
num_chars là số ký tự bạn muốn trích xuất.

Ví dụ, nếu bạn muốn trích xuất 3 ký tự cuối cùng trong ô A1, công thức sẽ là =RIGHT(A1,3).

Cách kết hợp hàm RIGHT với các hàm khác trong Excel

Có thể kết hợp hàm RIGHT với các hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Sau đây là một số cách kết hợp phổ biến:

1. Kết hợp với hàm LEN

Hàm LEN được sử dụng để đếm số ký tự trong một chuỗi văn bản. Khi kết hợp với hàm RIGHT, bạn có thể trích xuất số lượng ký tự bạn muốn từ cuối chuỗi văn bản.

Ví dụ:

=RIGHT(A1,LEN(A1)-3)

sẽ trả về chuỗi văn bản bắt đầu từ ký tự thứ tư.

2. Kết hợp với hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE được sử dụng để ghép các chuỗi văn bản lại với nhau. Khi kết hợp với hàm RIGHT, bạn có thể trích xuất các ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản và ghép chúng với một chuỗi khác.

Ví dụ:

=CONCATENATE(“Mã số: “,RIGHT(A1,5,3))

sẽ trả về chuỗi “Mã số: 053”

3. Kết hợp với hàm IF

Hàm IF được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và trả về giá trị khác nhau tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Khi kết hợp với hàm RIGHT, bạn có thể kiểm tra ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản và trả về giá trị khác nhau dựa trên ký tự đó.

Ví dụ:

=IF(RIGHT(A1,1)=”X”,”Không hợp lệ”,”Hợp lệ”)

sẽ kiểm tra xem ký tự cuối cùng của chuỗi văn bản trong ô A1 có phải là “X” hay không.

Nếu đúng, nó sẽ trả về “Không hợp lệ”, nếu không, nó sẽ trả về “Hợp lệ”.

Ví dụ thực tế về cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel:

1. Trích xuất các ký tự cuối cùng của một chuỗi mã số

Nếu bạn có một danh sách các mã số với định dạng “AB1234”, và bạn muốn trích xuất 4 ký tự cuối cùng (số sau chữ cái), bạn có thể sử dụng công thức

=RIGHT(A1,4).

Trích xuất tên file từ đường dẫn:

Nếu bạn có một danh sách các đường dẫn file với định dạng

“C:\Users\username\Documents\file_name.xlsx”, và bạn muốn trích xuất tên file, bạn có thể sử dụng công thức

=RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(“”,SUBSTITUTE(A1,””,””,LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,””,””))))).

2. Kiểm tra độ dài chuỗi văn bản

Nếu bạn muốn kiểm tra độ dài của một chuỗi văn bản và trả về thông báo nếu nó vượt quá giới hạn cho phép, bạn có thể sử dụng công thức

=IF(LEN(A1)>50,”Chuỗi vượt quá giới hạn”,”Chuỗi hợp lệ”)

Kết luận

Hàm RIGHT trong Excel là một công cụ hữu ích để trích xuất các ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản. Khi kết hợp với các hàm khác của Excel như IF và LEN, nó có thể giúp bạn thực hiện các tác vụ phức tạp hơn trên dữ liệu của mình. Với những ví dụ thực tế và các câu hỏi thường gặp trên, chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có được kiến thức cần thiết để sử dụng hàm RIGHT trong Excel một cách hiệu quả.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm RIGHT có thể trích xuất bao nhiêu ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản?
Trả lời: Hàm RIGHT có thể trích xuất bất kỳ số lượng ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản.

Trả lời: Hỏi: Tôi có thể ksử dụng hàm RIGHT để trích xuất các ký tự đầu tiên của một chuỗi văn bản không?
Không, hàm RIGHT chỉ có thể trích xuất các ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản. Nếu bạn muốn trích xuất các ký tự đầu tiên của một chuỗi văn bản, bạn có thể sử dụng hàm LEFT thay vì RIGHT.

Hỏi: Hàm RIGHT có phân biệt chữ hoa và chữ thường?
Trả lời: Có, hàm RIGHT sẽ trả về ký tự cuối cùng của chuỗi văn bản dù cho ký tự đó là chữ hoa hay chữ thường.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm RIGHT với hàm CONCATENATE để kết hợp các chuỗi văn bản không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm RIGHT để trích xuất các ký tự cuối cùng của một chuỗi văn bản, sau đó kết hợp chúng với các chuỗi khác bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm RIGHT để xử lý số liệu không phải là văn bản không?
Trả lời: Không, hàm RIGHT chỉ hoạt động trên các chuỗi văn bản. Nếu bạn muốn xử lý số liệu, bạn có thể sử dụng các hàm số học và các hàm khác của Excel thích hợp hơn.

Rate this post

LEAVE A COMMENT