Cách sử dụng hàm NOW trong Excel: Hướng dẫn và ví dụ thực tế

Trong Excel, hàm NOW được sử dụng để trả về ngày và giờ hiện tại của hệ thống. Việc sử dụng hàm này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc cập nhật thông tin, đồng thời giúp đảm bảo tính chính xác và đồng bộ cho dữ liệu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm NOW trong Excel và kết hợp nó với các hàm khác để tạo ra các công thức hữu ích.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm NOW trong Excel

Hàm NOW được sử dụng để trả về ngày và giờ hiện tại của hệ thống. Để sử dụng hàm này, bạn chỉ cần gõ =NOW() vào ô bạn muốn hiển thị thời gian hiện tại.

Ví dụ: Nếu bạn muốn hiển thị thời gian hiện tại vào ô A1, bạn chỉ cần gõ;

=NOW()

vào ô A1.

Tuy nhiên, hàm NOW sẽ tự động cập nhật mỗi khi bạn mở lại tệp Excel hoặc tính toán lại công thức. Điều này có thể gây ra sự bất tiện nếu bạn muốn giữ nguyên thời gian hiện tại và không muốn nó thay đổi.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng hàm NOW cùng với hàm TEXT để định dạng ngày và giờ theo ý muốn của mình.

Ví dụ: Để hiển thị thời gian hiện tại theo định dạng “dd/mm/yyyy hh:mm:ss”, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=TEXT(NOW(),”dd/mm/yyyy hh:mm:ss”)

Cách kết hợp hàm NOW với các hàm khác trong Excel

1. Sử dụng hàm NOW để tính toán thời gian chênh lệch giữa hai ngày

Bạn có thể sử dụng hàm NOW cùng với hàm DATE để tính toán thời gian chênh lệch giữa hai ngày.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính số ngày giữa ngày hôm nay và ngày 30/4/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DATEDIF(NOW(),”30/4/2023″,”d”)

Công thức này sẽ trả về số ngày còn lại cho đến ngày 30/4/2023 tính từ ngày hiện tại.

2. Sử dụng hàm NOW để tính toán thời gian hoạt động của công việc

Bạn có thể sử dụng hàm NOW để tính toán thời gian hoạt động của công việc.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính thời gian đã hoạt động của công việc từ ngày bắt đầu đến hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=NOW()-A2

Trong đó A2 là ô chứa ngày bắt đầu của công việc.

3. Sử dụng hàm NOW để tự động cập nhật dữ liệu:

Bạn có thể sử dụng hàm NOW để tự động cập nhật dữ liệu trong bảng tính.

Ví dụ: Nếu bạn muốn cập nhật thời gian hiện tại trong ô A1 sau mỗi giờ, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IF(MINUTE(NOW())=0,NOW(),A1)

Công thức này sẽ tự động cập nhật thời gian hiện tại trong ô A1 sau mỗi giờ.

Kết luận

Hàm NOW trong Excel là một công cụ rất hữu ích để làm việc với thời gian trong bảng tính. Bạn có thể sử dụng hàm NOW để trả về ngày và giờ hiện tại của hệ thống, tính toán thời gian chênh lệch giữa hai ngày, tính thời gian hoạt động của công việc và tự động cập nhật dữ liệu.

Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng hàm NOW trong Excel, bạn có thể tham khảo các câu hỏi thường gặp ở phần FAQ trên để hiểu rõ hơn.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm NOW trong Excel có thể sử dụng để làm gì?
Trả lời: Hàm NOW trong Excel được sử dụng để trả về ngày và giờ hiện tại của hệ thống. Nó có thể được sử dụng để tự động cập nhật thông tin, tính toán thời gian chênh lệch giữa hai ngày, tính thời gian hoạt động của công việc và tự động cập nhật dữ liệu.

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng hàm NOW trong Excel?
Trả lời: Để sử dụng hàm NOW trong Excel, bạn chỉ cần gõ =NOW() vào ô bạn muốn hiển thị thời gian hiện tại.

Hỏi: Hàm NOW trong Excel có thể tự động cập nhật không?
Trả lời: Có, hàm NOW trong Excel sẽ tự động cập nhật mỗi khi bạn mở lại tệp Excel hoặc tính toán lại công thức.

Hỏi: Làm thế nào để định dạng ngày và giờ sử dụng hàm NOW trong Excel?
Trả lời: Để định dạng ngày và giờ sử dụng hàm NOW trong Excel, bạn có thể sử dụng hàm TEXT và chọn định dạng phù hợp với mục đích của mình.

Hỏi: Làm thế nào để tính thời gian chênh lệch giữa hai ngày sử dụng hàm NOW trong Excel?
Trả lời: Để tính thời gian chênh lệch giữa hai ngày sử dụng hàm NOW trong Excel, bạn có thể sử dụng công thức DATEDIF. Ví dụ: Nếu bạn muốn tính số ngày còn lại cho đến ngày 30/4/2023 từ ngày hiện tại, bạn có thể sử dụng công thức sau: =DATEDIF(NOW(),”30/4/2023″,”d”)

Rate this post

LEAVE A COMMENT