Cách sử dụng hàm NETWORKDAYS trong Excel và Lưu ý

Hàm NETWORKDAYS trong Excel là một công cụ hữu ích giúp tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ trong tuần, loại bỏ các ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Điều này thật hữu ích khi bạn muốn tính số ngày làm việc để tính lương, dự đoán thời gian hoàn thành một dự án hoặc đánh giá hiệu suất làm việc.

Hàm NETWORKDAYS là một trong những hàm tính toán ngày thường được sử dụng trong Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng hàm NETWORKDAYS trong Excel và kết hợp với các hàm khác để giải quyết các bài toán liên quan đến ngày làm việc.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm NETWORKDAYS trong Excel

Hàm NETWORKDAYS có cú pháp như sau:

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])

Trong đó:

start_date: Ngày bắt đầu tính toán.
end_date: Ngày kết thúc tính toán.
holidays (tùy chọn): Danh sách các ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Nếu không có thì có thể bỏ trống.

Ví dụ: Tính số ngày làm việc giữa ngày 1/1/2023 đến ngày 10/1/2023, bỏ qua các ngày nghỉ Tết Nguyên đán và chủ nhật.

=NETWORKDAYS(“1/1/2023″,”10/1/2023”,{“1/1/2023″,”2/1/2023″,”3/1/2023″,”9/1/2023″,”10/1/2023”})

Kết quả trả về sẽ là 4 ngày làm việc.

Kết hợp hàm NETWORKDAYS với các hàm khác trong Excel

Hàm NETWORKDAYS có thể kết hợp với các hàm khác để giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến ngày làm việc. Sau đây là một số hàm thường được kết hợp với hàm NETWORKDAYS:

1. Kết hợp hàm NETWORKDAYS với hàm TODAY

Hàm TODAY trong Excel trả về ngày hiện tại của hệ thống. Khi kết hợp với hàm NETWORKDAYS, chúng ta có thể tính toán số ngày còn lại để hoàn thành một dự án.

Ví dụ: Giả sử bạn đang làm một dự án với thời hạn là 30 ngày kể từ ngày hiện tại. Bạn muốn tính toán số ngày còn lại để hoàn thành dự án. Hãy sử dụng hàm NETWORKDAYS và TODAY để giải quyết bài toán này.

=NETWORKDAYS(TODAY(),”30/4/2023″)

Kết quả trả về sẽ là số ngày còn lại để hoàn thành dự án.

2. Kết hợp hàm NETWORKDAYS với hàm IF

Hàm IF trong Excel được sử dụng để xác định một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai. Khi kết hợp với hàm NETWORKDAYS, chúng ta có thể tính toán số ngày làm việc trong một khoảng thời gian và trả về một giá trị tùy thuộc vào điều kiện.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ và trả về một giá trị tùy thuộc vào số ngày này. Nếu số ngày làm việc ít hơn hoặc bằng 5, trả về “Gấp rút”. Ngược lại, trả về “Không gấp rút”.

=IF(NETWORKDAYS(“1/1/2023″,”10/1/2023″)<=5,”Gấp rút”,”Không gấp rút”)

Kết quả trả về sẽ là “Gấp rút” vì số ngày làm việc giữa hai ngày này là 4.

Các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng hàm NETWORKDAYS

1. Khi sử dụng hàm NETWORKDAYS trong Excel, người dùng có thể gặp phải một số lỗi sau đây:

#VALUE!: Lỗi này xảy ra khi một hoặc cả hai tham số đầu vào không phải là giá trị ngày hợp lệ.

#NAME?: Lỗi này xảy ra khi tên hàm NETWORKDAYS không được nhận diện bởi Excel. Người dùng cần kiểm tra lại cú pháp của hàm.

#NUM!: Lỗi này xảy ra khi số ngày cần tính là âm hoặc quá lớn so với giới hạn của Excel.

Hàm NETWORKDAYS cũng không tính toán các ngày nghỉ tết hoặc các ngày lễ khác theo quy định của Việt Nam. Nếu người dùng muốn tính toán các ngày nghỉ này, họ cần tự tạo danh sách các ngày này và sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL để tính toán.

Nếu người dùng sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc của một dự án hoặc một công việc, họ nên lưu ý rằng hàm này chỉ tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ, mà không tính toán thời gian giữa các công việc hoặc các giai đoạn khác nhau của dự án. Để tính toán thời gian giữa các công việc hoặc giai đoạn khác nhau, người dùng cần sử dụng các hàm khác trong Excel như hàm SUM hoặc hàm IF.

2. Để tránh các lỗi này, người dùng cần lưu ý các điểm sau đây khi sử dụng hàm NETWORKDAYS:

Chỉ sử dụng định dạng ngày tháng hợp lệ trong Excel.

Kiểm tra cú pháp của hàm trước khi sử dụng.

Kiểm tra kết quả trả về của hàm để đảm bảo tính toán đúng.

Ví dụ ứng dụng hàm NETWORKDAYS

Để có thể áp dụng thành thạo hàm NETWORKDAYS, bạn có thể thực hành với các bài tập sau:

1. Tính số ngày làm việc giữa ngày 1/4/2023 đến ngày 15/4/2023.

Để tính số ngày làm việc giữa ngày 1/4/2023 đến ngày 15/4/2023, chúng ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS như sau:

=NETWORKDAYS(“4/1/2023”, “4/15/2023”)

Trong đó:

“4/1/2023” là ngày bắt đầu tính toán, ở đây là ngày 1 tháng 4 năm 2023.
“4/15/2023” là ngày kết thúc tính toán, ở đây là ngày 15 tháng 4 năm 2023.

Kết quả trả về sẽ là số ngày làm việc giữa hai ngày trên, bao gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

2. Tính số ngày làm việc còn lại để hoàn thành dự án với thời hạn là ngày 30/4/2023 kể từ ngày hiện tại.

Để tính số ngày làm việc còn lại để hoàn thành dự án với thời hạn là ngày 30/4/2023 kể từ ngày hiện tại, chúng ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS kết hợp với hàm TODAY trong Excel.

Bước 1: Sử dụng hàm TODAY để lấy ngày hiện tại. Ví dụ: nếu ngày hiện tại là 11/4/2023, ta có thể sử dụng hàm TODAY như sau:

=TODAY()

Kết quả trả về sẽ là ngày hiện tại, ở đây là 11/4/2023.

Bước 2: Sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính số ngày làm việc còn lại đến thời hạn của dự án. Ví dụ: nếu thời hạn của dự án là ngày 30/4/2023, ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS như sau:

=NETWORKDAYS(TODAY(), “4/30/2023”)

Kết quả trả về sẽ là số ngày làm việc còn lại đến thời hạn của dự án, tính từ ngày hiện tại.

3. Tính số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ và trả về một giá trị tùy thuộc vào số ngày này. Nếu số ngày làm việc ít hơn hoặc bằng 7, trả về “Gấp rút”. Ngược lại, trả về “Không gấp rút”.

Để tính số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ và trả về một giá trị tùy thuộc vào số ngày này, chúng ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS kết hợp với một hàm IF để xác định xem số ngày làm việc có lớn hơn 7 hay không.

Bước 1: Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc vào hai ô trong bảng tính Excel. Ví dụ: nếu ngày bắt đầu là 1/4/2023 và ngày kết thúc là 15/4/2023, ta nhập ngày này vào các ô tương ứng trong bảng tính.

Bước 2: Sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ. Ví dụ: nếu ngày bắt đầu là ô A2 và ngày kết thúc là ô A3, ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS như sau:

=NETWORKDAYS(A2, A3)

Kết quả trả về sẽ là số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc.

Bước 3: Sử dụng hàm IF để kiểm tra số ngày làm việc. Ví dụ: nếu kết quả trả về là số ngày làm việc ít hơn hoặc bằng 7, ta sẽ trả về “Gấp rút”. Ngược lại, ta sẽ trả về “Không gấp rút”. Ta có thể sử dụng hàm IF như sau:

=IF(NETWORKDAYS(A2, A3)<=7, “Gấp rút”, “Không gấp rút”)

Kết quả trả về sẽ là “Gấp rút” nếu số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ ít hơn hoặc bằng 7. Ngược lại, kết quả trả về sẽ là “Không gấp rút”.

Ví dụ: Nếu trong thời gian này, thứ Bảy và Chủ nhật được xem là các ngày nghỉ, và ngày bắt đầu là ngày 1/4/2023 và ngày kết thúc là ngày 15/4/2023, thì kết quả trả về sẽ là “Không gấp rút”, vì số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ là 10, lớn hơn 7.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm NETWORKDAYS có thể tính toán số ngày làm việc trong tuần là bao nhiêu?
Trả lời: Hàm NETWORKDAYS có thể tính toán số ngày làm việc trong tuần là 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) hoặc 6 ngày (từ thứ hai đến thứ bảy) tùy thuộc vào tham số cuối cùng của hàm.

Hỏi: Tại sao hàm NETWORKDAYS trả về giá trị âm?
Trả lời: Hàm NETWORKDAYS có thể trả về giá trị âm nếu tham số đầu vào không đúng thứ tự. Để tránh lỗi này, người dùng cần đảm bảo rằng tham số đầu tiên của hàm là ngày bắt đầu và tham số thứ hai là ngày kết thúc.

Hỏi: Hàm NETWORKDAYS có tính toán các ngày lễ không?
Trả lời: Theo mặc định, hàm NETWORKDAYS không tính toán các ngày lễ trong tính toán số ngày làm việc. Tuy nhiên, người dùng có thể thêm các ngày lễ vào danh sách ngày không tính trong tính toán bằng cách sử dụng tham số thứ ba của hàm.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc giữa hai thời điểm ở hai múi giờ khác nhau không?
Trả lời: Không, hàm NETWORKDAYS chỉ tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ, mà không tính toán múi giờ. Nếu người dùng muốn tính toán số ngày làm việc giữa hai thời điểm ở hai múi giờ khác nhau, họ cần tính toán thời gian trôi qua giữa hai thời điểm trước khi sử dụng hàm NETWORKDAYS.

Hỏi: Tôi có thể tính toán số ngày làm việc giữa hai thời điểm theo giờ làm việc khác nhau không?
Trả lời: Có, người dùng có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL để tính toán số ngày làm việc giữa hai thời điểm theo giờ làm việc khác nhau. Hàm này cho phép người dùng chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc, danh sách các ngày nghỉ, và giờ làm việc của ngày làm việc. Hàm NETWORKDAYS.INTL cũng cho phép người dùng chỉ định ngày bắt đầu và kết thúc là ngày làm việc hoặc ngày nghỉ.

Hỏi: Tôi có thể tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày trên một danh sách các ngày nghỉ được chỉ định không?
Trả lời: Có, người dùng có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL để tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày trên một danh sách các ngày nghỉ được chỉ định. Hàm này cho phép người dùng chỉ định danh sách các ngày nghỉ và giờ làm việc của ngày làm việc.

Hỏi: Tôi có thể tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày trong đó ngày kết thúc là ngày nghỉ không?
Trả lời: Có, người dùng có thể sử dụng tham số “weekend” trong hàm NETWORKDAYS hoặc hàm NETWORKDAYS.INTL để chỉ định ngày nghỉ trong tuần. Nếu ngày kết thúc là ngày nghỉ, người dùng có thể bỏ qua tham số “weekend” hoặc chỉ định ngày nghỉ của tuần đó là ngày bắt đầu tính toán.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc giữa các ngày không liên tiếp không?
Trả lời: Có, hàm NETWORKDAYS cho phép tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày bất kỳ, kể cả khi các ngày không liên tiếp. Tuy nhiên, để tính toán số ngày làm việc giữa nhiều ngày không liên tiếp, người dùng cần sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc giữa từng cặp ngày, sau đó tổng hợp các kết quả này lại.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc của một công việc trong một dự án không?
Trả lời: Có, người dùng có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính toán số ngày làm việc của một công việc trong một dự án. Tuy nhiên, để tính toán số ngày làm việc của một công việc trong một dự án, người dùng cần tính toán số ngày làm việc giữa các ngày bắt đầu và kết thúc của công việc đó, và sau đó tổng hợp các kết quả này lại để tính toán số ngày làm việc của dự án.

Rate this post

LEAVE A COMMENT