Cách sử dụng hàm MID trong Excel và ví dụ thực tế

Excel là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và quản lý dữ liệu. Hàm MID trong Excel là một trong những công cụ hữu ích để xử lý các dữ liệu trong bảng tính thông dung trong các hàm Excel.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cách sử dụng hàm MID trong Excel và cách kết hợp nó với các hàm khác để giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel được sử dụng để trích xuất một phần của chuỗi ký tự từ một ô bất kỳ.

Công thức cơ bản của hàm MID là:

=MID(text,start_num,num_chars)

Trong đó:

Text: Là ô chứa chuỗi ký tự mà bạn muốn trích xuất.
Start_num: Là vị trí bắt đầu của ký tự đầu tiên mà bạn muốn trích xuất.
Num_chars: Là số lượng ký tự mà bạn muốn trích xuất.

Ví dụ: Nếu bạn muốn trích xuất 4 ký tự đầu tiên của chuỗi “Hello world” thì công thức sẽ là:

=MID(“Hello world”,1,4). Kết quả trả về sẽ là “Hell”.

Cách kết hợp hàm MID với các hàm khác trong Excel

Để tận dụng tối đa tiềm năng của hàm MID, bạn có thể kết hợp nó với các hàm khác trong Excel như CONCATENATE, LEFT và RIGHT để xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

1. Kết hợp hàm MID với CONCATENATE để kết hợp hai chuỗi ký tự

Hàm CONCATENATE trong Excel được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều chuỗi ký tự thành một chuỗi duy nhất. Khi kết hợp với hàm MID, bạn có thể trích xuất một phần của một chuỗi và kết hợp với một chuỗi khác.

Ví dụ: Bạn muốn kết hợp hai chuỗi “Hello” và “world” thành chuỗi “Hello world”.

Bạn có thể sử dụng hàm MID để trích xuất phần “world” của chuỗi “Hello world” và kết hợp với chuỗi “Hello” bằng cách sử dụng hàm CONCATENATE như sau:

=CONCATENATE(MID(“Hello world”,7,5),” “, “Hello”)

Kết quả trả về sẽ là chuỗi “world Hello”.

2. Kết hợp hàm MID với LEFT hoặc RIGHT để trích xuất phần của chuỗi

Hàm LEFT và RIGHT trong Excel được sử dụng để trích xuất các ký tự từ đầu hoặc cuối của một chuỗi. Khi kết hợp với hàm MID, bạn có thể trích xuất một phần của một chuỗi và kết hợp với một phần khác của chuỗi đó.

Ví dụ: Bạn muốn trích xuất phần đầu của chuỗi “John Smith” và kết hợp với phần cuối của chuỗi “John Doe”. Bạn có thể sử dụng hàm LEFT và RIGHT để trích xuất phần “John” và “Doe”, và sử dụng hàm MID để trích xuất phần “Smith” như sau:

=LEFT(“John Smith”,4) & ” ” & MID(“John Smith”,6,5) & ” ” & RIGHT(“John Doe”,3)

Kết quả trả về sẽ là chuỗi “John Smith Doe”.

Các ví dụ thực tế

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm MID và kết hợp nó với các hàm khác trong Excel để giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc:

1. Trích xuất tên họ và tên đệm từ một danh sách đầy đủ tên đầy đủ

Nếu bạn có một danh sách đầy đủ tên đầy đủ và muốn trích xuất tên họ và tên đệm, bạn có thể sử dụng hàm MID và kết hợp với các hàm LEFT và RIGHT như sau:

=LEFT(A2,FIND(” “,A2)-1) & ” ” & MID(A2,FIND(” “,A2)+1,FIND(” “,A2,FIND(” “,A2)+1)-FIND(” “,A2)-1) & ” ” & RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(” “,A2,FIND(” “,A2)+1)).

2. Trích xuất số điện thoại từ một địa chỉ email

Nếu bạn muốn trích xuất số điện thoại từ một địa chỉ email, bạn có thể sử dụng hàm MID để trích xuất phần số điện thoại từ chuỗi ký tự đó như sau:

=MID(A2,FIND(“-“,A2)+1,FIND(“-“,A2,FIND(“-“,A2)+1)-FIND(“-“,A2)-1).

3. Trích xuất ngày tháng năm từ một chuỗi định dạng ngày tháng

Nếu bạn có một danh sách các ngày tháng trong định dạng mm/dd/yyyy và muốn trích xuất ngày, tháng và năm từ mỗi chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm MID và kết hợp với các hàm LEFT và RIGHT như sau:

=MID(A2,1,FIND(“/”,A2)-1) & “-” & LEFT(RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(“/”,A2)),FIND(“/”,RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(“/”,A2)))-1) & “-” & RIGHT(A2,4).

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn cách sử dụng hàm MID trong Excel để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự. Chúng tôi cũng đã giới thiệu cách kết hợp hàm MID với các hàm khác để tạo ra các công thức phức tạp hơn để xử lý dữ liệu trong Excel. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm MID và cách sử dụng nó để giải quyết các vấn đề trong bảng tính Excel của bạn.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tại sao tôi cần sử dụng hàm MID trong Excel?
Trả lời: Hàm MID là một công cụ hữu ích trong Excel để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực khi bạn muốn chỉ lấy một phần của một chuỗi lớn hơn.

Hỏi: Có bao nhiêu tham số trong hàm MID?
Trả lời: Hàm MID có ba tham số: chuỗi cần trích xuất, vị trí bắt đầu và số lượng ký tự cần trích xuất.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm MID với hàm khác trong Excel không?
Trả lời: Có, bạn có thể kết hợp hàm MID với hầu hết các hàm khác trong Excel như LEFT, RIGHT, CONCATENATE, IF và nhiều hơn nữa.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm MID để tìm kiếm chuỗi trong một bảng tính Excel không?
Trả lời: Không, hàm MID chỉ được sử dụng để trích xuất một phần của một chuỗi ký tự, không thể sử dụng để tìm kiếm chuỗi trong một bảng tính.

Hỏi: Hàm MID có thể trích xuất ký tự từ phải sang trái không?
Trả lời: Không, hàm MID chỉ trích xuất ký tự từ trái sang phải. Nếu bạn muốn trích xuất ký tự từ phải sang trái, bạn có thể sử dụng hàm RIGHT.

Rate this post

LEAVE A COMMENT