Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel tìm kiếm dữ liệu nhanh

Hàm MATCH trong Excel là một công cụ hữu ích để tìm kiếm giá trị trong một phạm vi dữ liệu và trả về vị trí của giá trị đó trong phạm vi đó. Khi kết hợp với các hàm khác trong Excel, chẳng hạn như hàm INDEX hoặc hàm VLOOKUP, hàm MATCH có thể giúp bạn tìm kiếm và truy cập dữ liệu nhanh chóng và chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng hàm MATCH trong Excel để tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và kết hợp với các hàm khác trong Excel. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp các ví dụ thực tế và trả lời các câu hỏi thường gặp về cách sử dụng hàm MATCH trong Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Các bước cơ bản để sử dụng hàm MATCH trong Excel:

Bước 1: Xác định phạm vi dữ liệu để tìm kiếm. Phạm vi này có thể là một cột hoặc một hàng trong bảng tính của bạn.

Bước 2: Nhập giá trị cần tìm kiếm vào ô trống.

Bước 3: Sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm giá trị này trong phạm vi dữ liệu. Cú pháp hàm MATCH như sau:

=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

Trong đó:

Lookup_value: giá trị cần tìm kiếm.
Lookup_array: phạm vi dữ liệu để tìm kiếm giá trị.
Match_type: loại tìm kiếm (0, 1 hoặc -1).
Match_type có thể có các giá trị sau:

0: Tìm kiếm giá trị chính xác.
1: Tìm kiếm giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị cần tìm kiếm.
-1: Tìm kiếm giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cần tìm kiếm.

Kết hợp hàm MATCH với các hàm khác trong Excel

1. Các bước cơ bản để kết hợp hàm MATCH với các hàm khác trong Excel

Bước 1: Xác định phạm vi dữ liệu để tìm kiếm. Phạm vi này có thể là một cột hoặc một hàng trong bảng tính của bạn.

Bước 2: Sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm giá trị cần tìm trong phạm vi dữ liệu. Kết quả trả về sẽ là số thứ tự của giá trị đó trong phạm vi dữ liệu.

Bước 3: Sử dụng hàm INDEX hoặc OFFSET để truy cập vào giá trị của ô tại vị trí tìm thấy bằng cách sử dụng số thứ tự trả về từ hàm MATCH.

Bước 4: Kết hợp các hàm này lại với nhau để đạt được kết quả mong muốn.

2. Ví dụ thực tế kết hợp hàm MATCH với các hàm khác trong Excel

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ kết hợp hàm MATCH với hàm SUMIF để tính tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong tháng 1.

Bảng dữ liệu:

Số thứ tự Tên sản phẩm Tháng 1 Tháng 2
1 iPhone 12 10 20
2 Samsung S21 15 10
3 Oppo Find X3 5 5

 

Để tính tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong tháng 1, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF kết hợp với hàm MATCH như sau:

=SUMIF(A2:A4,INDEX(A2:A4,MATCH(“Tháng 1”,B1:D1,0)),B2:B4)

Trong đó, A2:A4 là phạm vi chứa các sản phẩm, “Tháng 1” là giá trị cần tìm kiếm, B1:D1 là phạm vi các tháng, và B2:B4 là phạm vi số lượng sản phẩm được bán ra.

Bước đầu tiên là sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí của “Tháng 1” trong phạm vi các tháng. Kết quả trả về là số thứ tự của “Tháng 1” trong phạm vi các tháng, tức là số 2.

Tiếp theo, sử dụng hàm INDEX để truy cập vào giá trị tại vị trí thứ 2 trong phạm vi các tháng, tức là “Tháng 1”.

Cuối cùng, sử dụng hàm SUMIF để tính tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong tháng 1. Phạm vi các sản phẩm được tìm kiếm là A2:A4, phạm vi số lượng sản phẩm được bán ra là B2:B4, và giá trị cần tìm kiếm là “Tháng 1”.

Kết quả trả về sẽ là 30, tức là tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong tháng 1 là 10 + 15 + 5 = 30.

Ngoài ra, hàm MATCH còn có thể được kết hợp với các hàm khác như VLOOKUP, HLOOKUP, và INDEX để truy cập vào dữ liệu trong bảng.

Ví dụ:

=VLOOKUP(“Samsung S21”,A2:D4,MATCH(“Tháng 2”,B1:D1,0),FALSE)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm tên sản phẩm “Samsung S21” trong phạm vi A2:D4 và trả về giá trị tương ứng trong cột “Tháng 2”. Để xác định cột “Tháng 2”, chúng ta sử dụng hàm MATCH như trong ví dụ trước.

Kết quả trả về sẽ là số lượng sản phẩm Samsung S21 được bán ra trong tháng 2.

Trên đây là một số ví dụ về cách kết hợp hàm MATCH với các hàm khác trong Excel. Việc kết hợp các hàm này với nhau sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán phức tạp hơn trong Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ví dụ thực tế về cách sử dụng hàm MATCH trong Excel:

Ví dụ 1: Sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm tên sản phẩm trong bảng dữ liệu và trả về số thứ tự của sản phẩm đó.

Bảng dữ liệu:

Số thứ tự Tên sản phẩm
1 iPhone 12
2 Samsung S21
3 Oppo Find X3

 

Giả sử bạn muốn tìm số thứ tự của sản phẩm “Samsung S21”. Bạn có thể sử dụng hàm MATCH như sau:

=MATCH(“Samsung S21”, A2:A4, 0)

Trong đó, “Samsung S21” là giá trị cần tìm kiếm, A2:A4 là phạm vi dữ liệu để tìm kiếm giá trị, và 0 là loại tìm kiếm để tìm kiếm giá trị chính xác.

Kết quả trả về sẽ là 2, tức là số thứ tự của sản phẩm “Samsung S21” trong bảng dữ liệu là 2.

Ví dụ 2: Kết hợp hàm MATCH với hàm INDEX để trả về giá trị của ô tại vị trí tìm thấy.

Bảng dữ liệu:

Số thứ tự Tên sản phẩm Giá bán
1 iPhone 12 20,000,000 VND
2 Samsung S21 18,000,000 VND
3 Oppo Find X3 15,000,000 VND

 

Giả sử bạn muốn tìm giá bán của sản phẩm “Oppo Find X3”. Bạn có thể sử dụng hàm INDEX để truy cập vào giá trị của ô tại vị trí tìm thấy bằng cách kết hợp với hàm MATCH như sau:

=INDEX(C2:C4, MATCH(“Oppo Find X3”, B2:B4, 0))

Trong đó, C2:C4 là phạm vi chứa giá trị cần truy cập, “Oppo Find X3” là giá trị cần tìm kiếm, B2:B4 là phạm vi dữ liệu để tìm kiếm giá trị, và 0 là loại tìm kiếm để tìm kiếm giá trị chính xác.

Kết quả trả về sẽ là 15,000,000 VND, tức là giá bán của sản phẩm “Oppo Find X3”.

Kết luận

Hàm MATCH là một trong những hàm quan trọng và phổ biến nhất trong Excel, giúp cho người dùng tìm kiếm nhanh chóng giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Việc hiểu rõ cách sử dụng hàm MATCH và kết hợp với các hàm khác sẽ giúp cho người dùng có thể giải quyết các bài toán phức tạp hơn trong Excel.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng hàm MATCH cần phải được thực hiện cẩn thận và đúng cách để tránh các lỗi không đáng có. Ngoài ra, cần phải chú ý đến tính chính xác của dữ liệu đầu vào để tránh việc trả về kết quả không chính xác.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs:

Hỏi: Hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị trong nhiều phạm vi dữ liệu khác nhau không?
Trả lời: Có, hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị trong nhiều phạm vi dữ liệu khác nhau.

Hỏi: Hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau không?
Trả lời: Có, hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu khác nhau không?
Trả lời: Có, hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu khác nhau.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm giá trị trong một phạm vi dữ liệu được động cập nhật không?
Trả lời: Có, hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị trong một phạm vi dữ liệu được động cập nhật.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm MATCH để tìm kiếm giá trị trên nhiều sheet trong cùng một workbook không?
Trả lời: Có, hàm MATCH có thể tìm kiếm giá trị trên nhiều sheet trong cùng một workbook.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích cho bạn trong việc hiểu và sử dụng hàm MATCH trong Excel. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng Excel.

Rate this post

LEAVE A COMMENT