Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel để tìm kiếm và kết hợp dữ liệu

Excel là một trong những công cụ văn phòng phổ biến nhất hiện nay và được sử dụng để quản lý và phân tích dữ liệu. Hàm INDEX là một trong những công cụ mạnh mẽ trong các hàm Excel và được sử dụng để tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ bảng tính.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm INDEX trong Excel để tìm kiếm và kết hợp dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách kết hợp hàm INDEX với các hàm khác để giải quyết các bài toán phức tạp trong thực tế.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel để tìm kiếm dữ liệu

Hàm INDEX được sử dụng để truy xuất giá trị trong một dãy hoặc bảng dữ liệu. Hàm INDEX có cú pháp như sau:

=INDEX(array, row_num, [column_num])

Trong đó:

Array: Là dãy hoặc bảng dữ liệu mà chúng ta muốn truy xuất giá trị.
Row_num: Là số thứ tự hàng trong dãy hoặc bảng dữ liệu.
Column_num: (Tùy chọn) Là số thứ tự cột trong dãy hoặc bảng dữ liệu.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu với tên hàng là “Tên sản phẩm” và cột đầu tiên là “Mã sản phẩm”. Chúng ta muốn truy xuất tên sản phẩm của sản phẩm có mã là SP001. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng hàm INDEX như sau:

=INDEX(A2:B6, MATCH(“SP001”, B2:B6, 0), 1)

Trong đó:

A2:B6: Là dãy hoặc bảng dữ liệu mà chúng ta muốn truy xuất giá trị.
MATCH(“SP001”, B2:B6, 0): Là công thức để tìm kiếm số thứ tự hàng chứa “Mã sản phẩm” là “SP001”.
0: Là giá trị để tìm kiếm chính xác “SP001”.

Kết quả của hàm INDEX sẽ trả về tên sản phẩm của sản phẩm có mã là “SP001”.

Cách kết hợp hàm INDEX với các hàm khác trong Excel

Hàm INDEX là một công cụ mạnh mẽ trong Excel và có thể được kết hợp với các hàm khác để giải quyết các bài toán phức tạp trong thực tế. Dưới đây là một số ví dụ về cách kết hợp hàm INDEX với các hàm khác.

1. Hàm INDEX với hàm MATCH

Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong một dãy hoặc bảng dữ liệu và trả về số thứ tự hàng hoặc cột chứa giá trị đó. Khi kết hợp với hàm INDEX, chúng ta có thể truy xuất giá trị của một ô trong bảng dữ liệu dựa trên một điều kiện nào đó.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu với tên hàng là “Tên sản phẩm”, cột đầu tiên là “Mã sản phẩm” và cột thứ hai là “Giá sản phẩm”. Chúng ta muốn truy xuất giá của sản phẩm có mã là “SP002”. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng hàm INDEX và hàm MATCH như sau:

=INDEX(B2:C6, MATCH(“SP002”, A2:A6, 0), 2)

Trong đó:

B2:C6: Là dãy hoặc bảng dữ liệu mà chúng ta muốn truy xuất giá trị.
MATCH(“SP002”, A2:A6, 0): Là công thức để tìm kiếm số thứ tự hàng chứa “SP002” trong cột “Mã sản phẩm”.
2: Là số thứ tự cột trong dãy hoặc bảng dữ liệu.

Kết quả của hàm INDEX sẽ trả về giá của sản phẩm có mã là “SP002”.

2. Hàm INDEX với hàm SUM

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng của một dãy hoặc bảng dữ liệu. Khi kết hợp với hàm INDEX, chúng ta có thể tính tổng của các giá trị được truy xuất từ một bảng dữ liệu.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một bảng dữ liệu với tên hàng là “Tên sản phẩm”, cột đầu tiên là “Mã sản phẩm” và cột thứ hai là “Doanh số”. Chúng ta muốn tính tổng doanh số của sản phẩm có mã là “SP001” và “SP002”. Để làm được điều này, chúng ta sử dụng hàm INDEX và hàm SUM như sau:

=SUM(INDEX(B2:C6, MATCH({“SP001″,”SP002”}, A2:A6, 0), 2))

Trong đó:

B2:C6: Là dãy hoặc bảng dữ liệu mà chúng ta muốn truy xuất giá trị.
MATCH({“SP001″,”SP002”}, A2:A6, 0): Là công thức để tìm kiếm số thứ tự hàng chứa “SP001” và “SP002” trong cột “Mã sản phẩm”.
2: Là số thứ tự cột trong dãy hoặc bảng dữ liệu.

Kết quả của hàm INDEX sẽ trả về một mảng gồm hai giá trị, tương ứng với doanh số của sản phẩm có mã là “SP001” và “SP002”. Sau đó, hàm SUM sẽ tính tổng của các giá trị trong mảng này.

Ví dụ trong thực tế

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm INDEX trong Excel, chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong thực tế.

Giả sử bạn là một nhân viên bán hàng của một công ty và bạn có một bảng dữ liệu về thông tin sản phẩm và giá bán của công ty đó. Bạn muốn tìm kiếm giá của sản phẩm có tên là “iPhone 13” trong bảng dữ liệu đó.

Đầu tiên, bạn cần chọn một dãy hoặc bảng dữ liệu chứa thông tin về sản phẩm và giá bán của công ty. Sau đó, bạn sử dụng hàm INDEX để truy xuất giá trị của ô trong bảng dữ liệu dựa trên điều kiện tên sản phẩm là “iPhone 13”. Công thức sẽ như sau:

=INDEX(B2:C10, MATCH(“iPhone 13”, A2:A10, 0), 2)

Trong đó:

B2:C10: Là dãy hoặc bảng dữ liệu chứa thông tin về sản phẩm và giá bán của công ty.
MATCH(“iPhone 13”, A2:A10, 0): Là công thức để tìm kiếm số thứ tự hàng chứa tên sản phẩm “iPhone 13” trong cột “Tên sản phẩm”.
2: Là số thứ tự cột chứa giá bán của sản phẩm trong dãy hoặc bảng dữ liệu.

Kết quả của hàm INDEX sẽ trả về giá của sản phẩm “iPhone 13” trong bảng dữ liệu đó.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm INDEX trả về giá trị nào nếu khôngtìm thấy giá trị phù hợp với điều kiện tìm kiếm?
Trả lời: Nếu hàm INDEX không tìm thấy giá trị phù hợp với điều kiện tìm kiếm, nó sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Hỏi: Hàm INDEX có thể truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu khác nhau trong một công thức không?
Trả lời: Có, hàm INDEX có thể truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng dữ liệu khác nhau trong một công thức bằng cách sử dụng các công thức INDEX khác nhau và kết hợp chúng với nhau.

Hỏi: Tại sao chúng ta nên sử dụng hàm INDEX thay vì chỉ sử dụng các công thức VLOOKUP hoặc HLOOKUP?
Trả lời: Hàm INDEX có thể truy xuất dữ liệu từ nhiều cột và hàng khác nhau trong bảng dữ liệu, trong khi đó, công thức VLOOKUP chỉ có thể truy xuất dữ liệu từ một cột và công thức HLOOKUP chỉ có thể truy xuất dữ liệu từ một hàng. Hơn nữa, hàm INDEX có thể tăng tốc độ tính toán và giảm thiểu các lỗi do sai sót khi truy xuất dữ liệu trong Excel.

Hỏi: Hàm INDEX có thể truy xuất các giá trị trùng lặp trong bảng dữ liệu không?
Trả lời: Có, hàm INDEX có thể truy xuất các giá trị trùng lặp trong bảng dữ liệu nếu ta sử dụng công thức MATCH với tham số trả về là một mảng.

Hỏi: Hàm INDEX có thể sử dụng cho các bảng dữ liệu lớn không?
Trả lời: Có, hàm INDEX có thể sử dụng cho các bảng dữ liệu lớn và có tính toán nhanh hơn so với các công thức VLOOKUP hoặc HLOOKUP. Tuy nhiên, để truy xuất các giá trị trong các bảng dữ liệu lớn, ta nên sử dụng các công cụ khác như PivotTable hoặc Power Query để tối ưu hóa tốc độ tính toán.

Rate this post

LEAVE A COMMENT