Cách sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP để tối ưu hóa công việc

Bài viết này sẽ giới thiệu cách sử dụng hai hàm IFERROR và VLOOKUP trong Excel để giúp tối ưu hóa công việc của bạn. Tìm hiểu thêm ngay!

Khi làm việc với Excel, chúng ta thường gặp các lỗi như #N/A, #VALUE! hoặc #REF! Chúng ta cần phải sửa lỗi này nếu muốn dữ liệu được tính toán chính xác. Đó là lúc hàm IFERROR và VLOOKUP trở nên hữu ích.

Hàm IFERROR cho phép chúng ta kiểm tra xem một ô tính toán có lỗi hay không. Nếu có lỗi, hàm IFERROR sẽ trả về một giá trị mà chúng ta chỉ định. Hàm VLOOKUP cho phép chúng ta tìm kiếm giá trị trong một bảng và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hai hàm Excel này để tối ưu hóa công việc của bạn.

Sử dụng hàm IFERROR

1. Cú pháp của hàm IFERROR

Hàm IFERROR có cú pháp như sau:

=IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

value: là giá trị mà chúng ta muốn kiểm tra.
value_if_error: là giá trị mà chúng ta muốn trả về nếu giá trị value có lỗi.

2. Cách sử dụng hàm IFERROR

Ví dụ: Bạn muốn tính tổng của hai ô A1 và B1. Tuy nhiên, nếu một trong hai ô này không có giá trị, công thức sẽ trả về lỗi #VALUE!. Chúng ta có thể sử dụng hàm IFERROR để xử lý lỗi này.

Công thức ban đầu: =A1+B1

Công thức sau khi sử dụng hàm IFERROR: =IFERROR(A1+B1, 0)

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm IFERROR

Giá trị trả về của hàm IFERROR phải có cùng kiểu dữ liệu với giá trị mà chúng ta đang kiểm tra.

Hàm IFERROR chỉ xử lý một loại lỗi duy nhất. Nếu cần xử lý nhiều loại lỗi, chúng ta cần sử dụng hàm IF hoặc hàm ISERROR.

Sử dụng hàm VLOOKUP

1. Cú pháp của hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP có cú pháp như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

lookup_value: là giá trị mà chúng ta muốn tìm kiếm.
table_array: là phạm vi chứa bảng dữ liệu mà chúng ta muốn tìm kiếm.
col_index_num: là số thứ tự của cột mà chúng ta muốn trả về giá trị tương ứng.
range_lookup: là một giá trị tùy chọn để xác định cách tìm kiếm. Nếu range_lookup = TRUE hoặc bị bỏ trống, hàm sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng. Nếu range_lookup = FALSE, hàm sẽ tìm kiếm giá trị chính xác.

2. Cách sử dụng hàm VLOOKUP

Ví dụ: Bạn muốn tìm giá trị của sản phẩm “Laptop” trong bảng dữ liệu sau đây và trả về giá trị tương ứng trong cột “Giá bán”:

Sản phẩm Giá nhập Giá bán
Điện thoại 5000000 6000000
Máy tính 10000000 12000000
Laptop 15000000 18000000

Công thức sử dụng hàm VLOOKUP: =VLOOKUP(“Laptop”, A2:C4, 3, FALSE)

Kết quả trả về: 18000000

3. Một số lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP

Giá trị lookup_value phải nằm trong cột đầu tiên của table_array.

Số cột được trả về phải lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng số cột trong table_array.

Hàm VLOOKUP chỉ tìm kiếm giá trị đầu tiên phù hợp với điều kiện tìm kiếm. Nếu muốn tìm kiếm tất cả các giá trị phù hợp, chúng ta cần sử dụng hàm INDEX và MATCH.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tại sao chúng ta cần sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP?
Trả lời: Hàm IFERROR và VLOOKUP là hai công cụ hữu ích trong Excel để giúp xử lý lỗi và tìm kiếm giá trị trong bảng dữ liệu. Sử dụng hai hàm này có thể giúp tối ưu hóa công việc của bạn và tránh được những sai sót không đáng có.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong nhiều cột khác nhau không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong nhiều cột khác nhau bằng cách lồng nhiều hàm VLOOKUP vào hàm IFERROR.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu khác nhau không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trong các bảng dữ liệu khác nhau bằng cách thay đổi phạm vi của table_array trong công thức.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm IFERROR và VLOOKUP trong Google Sheets không?
Trả lời: Có, hàm IFERROR và VLOOKUP cũng được hỗ trợ trong Google Sheets.

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị gần đúng?
Trả lời: Để sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị gần đúng, bạn cần đặt range_lookup = TRUE hoặc bỏ trống. Khi đó, hàm sẽ tìm kiếm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tìm kiếm

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận