Cách sử dụng hàm DAYS trong Excel để tính số ngày giữa hai ngày cụ thể

Hàm DAYS trong Excel là một trong những hàm được sử dụng phổ biến nhất để tính số ngày giữa hai ngày cụ thể. Với hàm này, bạn có thể dễ dàng tính toán số ngày làm việc, số ngày nghỉ, số ngày còn lại trước khi đến một sự kiện quan trọng, và nhiều bài toán khác trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm DAYS trong Excel để tính số ngày giữa hai ngày cụ thể. Chúng ta cũng sẽ khám phá cách kết hợp hàm DAYS với các hàm khác trong Excel để giải quyết các bài toán thực tế. Cuối cùng, bài viết còn cung cấp một số bài tập ứng dụng hàm DAYS để giúp bạn rèn luyện kỹ năng tính toán trên Excel.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm DAYS trong Excel

Hàm DAYS trong Excel được sử dụng để tính số ngày giữa hai ngày cụ thể. Cú pháp của hàm này như sau:

=DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

End_date: ngày kết thúc
Start_date: ngày bắt đầu

Ví dụ: bạn muốn tính số ngày giữa ngày 15/03/2023 và ngày 20/03/2023, bạn có thể sử dụng hàm DAYS như sau:

=DAYS(“20/03/2023″,”15/03/2023”)

Kết quả sẽ là số ngày giữa hai ngày là 5.

Kết hợp hàm DAYS với các hàm khác trong Excel

Hàm DAYS có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để giải quyết các bài toán phức tạp hơn. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Kết hợp hàm DAYS kết hợp với hàm TODAY

Bạn có thể sử dụng hàm DAYS kết hợp với hàm TODAY để tính số ngày còn lại trước khi đến một sự kiện quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm, hay một cuộc họp quan trọng. Cú pháp của công thức này như sau:

=DAYS(sự kiện quan trọng, TODAY())

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính số ngày còn lại trước khi đến sinh nhật của bạn vào ngày 15/04/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DAYS(“15/04/2023”, TODAY())

Kết quả sẽ là số ngày còn lại trước khi đến sinh nhật của bạn.

2. Kết hợp hàm DAYS kết hợp với hàm NETWORKDAYS

Bạn có thể sử dụng hàm DAYS kết hợp với hàm NETWORKDAYS để tính số ngày làm việc trong một tháng. Cú pháp của công thức này như sau:

=NETWORKDAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính số ngày làm việc trong tháng 3/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=NETWORKDAYS(“01/03/2023″,”31/03/2023”)

Kết quả sẽ là số ngày làm việc trong tháng 3/2023.

3. Kết hợp hàm DAYS kết hợp với hàm NETWORKDAYS.INTL

Bạn có thể sử dụng hàm DAYS kết hợp với hàm NETWORKDAYS.INTL để tính số ngày nghỉ trong một tháng. Cú pháp của công thức này như sau:

=(DAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc)+1)-NETWORKDAYS.INTL(ngày bắt đầu, ngày kết thúc, “0000000”)

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính số ngày nghỉ trong tháng 3/2023, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=(DAYS(“01/03/2023″,”31/03/2023”)+1)-NETWORKDAYS.INTL(“01/03/2023″,”31/03/2023″,”0000000”)

Kết quả sẽ là số ngày nghỉ trong tháng 3/2023.

Ví dụ ứng dụng hàm DAYS trong thực tế

1. Tính số ngày giữa hai ngày cụ thể

Hãy tính số ngày giữa ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023.

Để tính số ngày giữa hai ngày, chúng ta sử dụng công thức:

=DAYS(ngày kết thúc, ngày bắt đầu).

Áp dụng công thức này vào bài tập trên, ta có thể tính được số ngày giữa hai ngày cụ thể như sau:

=DAYS(“31/12/2023″,”01/01/2023”)

Kết quả trả về sẽ là 364. Tức là có 364 ngày giữa ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023.

2. Tính số ngày làm việc trong một tuần

Hãy tính số ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/03/2023 đến ngày 26/03/2023.

Để tính số ngày làm việc trong một tuần, chúng ta sử dụng hàm:

=NETWORKDAYS(ngày bắt đầu, ngày kết thúc, [danh sách ngày nghỉ])

Trong đó, danh sách ngày nghỉ là tùy chọn. Nếu không có danh sách này, Excel sẽ xem các ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Áp dụng công thức này vào bài tập trên, ta có thể tính được số ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/03/2023 đến ngày 26/03/2023 như sau:

=NETWORKDAYS(“22/03/2023″,”26/03/2023”)

Kết quả trả về sẽ là 5. Tức là trong tuần từ ngày 22/03/2023 đến ngày 26/03/2023, có tổng cộng 5 ngày làm việc.

3. Tính số ngày còn lại trước khi đến ngày sinh nhật

Hãy tính số ngày còn lại trước khi đến ngày sinh nhật của bạn vào ngày 15/04/2023.

Để tính số ngày còn lại trước khi đến ngày sinh nhật, chúng ta sử dụng hàm:

=DAYS(ngày kết thúc, ngày bắt đầu).

Áp dụng công thức này vào bài tập trên, ta có thể tính được số ngày còn lại trước khi đến ngày sinh nhật như sau:

=DAYS(“15/04/2023”,TODAY())

Trong đó, hàm TODAY() được sử dụng để lấy ngày hiện tại. Kết quả trả về sẽ là số ngày còn lại trước khi đến ngày sinh nhật vào ngày 15/04/2023.

4. Tính số ngày làm việc trong một tháng

Hãy tính số ngày làm việc trong tháng 3/2023.

Để tính số ngày làm việc trong một tháng, chúng ta có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS kết hợp với hàm DAYS như sau:

Nhập ngày đầu tiên của tháng vào ô A1. Ví dụ: 01/03/2023.

Nhập ngày cuối cùng của tháng vào ô A2. Ví dụ: 31/03/2023.

Sử dụng hàm DAYS để tính số ngày giữa hai ngày này:

=DAYS(A2,A1)

Sử dụng hàm NETWORKDAYS để tính số ngày làm việc trong tháng:

=NETWORKDAYS(A1,A2)

Lưu ý: Hàm NETWORKDAYS tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày và loại bỏ các ngày nghỉ như thứ bảy và chủ nhật.

5. Hãy tính số ngày nghỉ trong tháng 3/2023

Để tính số ngày nghỉ trong một tháng, chúng ta có thể sử dụng hàm DAYS kết hợp với hàm SUMPRODUCT như sau:

Nhập ngày đầu tiên của tháng vào ô A1. Ví dụ: 01/03/2023.

Nhập ngày cuối cùng của tháng vào ô A2. Ví dụ: 31/03/2023.

Sử dụng hàm DAYS để tính số ngày giữa hai ngày này:

=DAYS(A2,A1)

Sử dụng hàm WEEKDAY để xác định ngày trong tuần của mỗi ngày trong tháng:

=WEEKDAY(A1,2) (2 đại diện cho tuần bắt đầu từ thứ hai)

Sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số ngày nghỉ trong tháng:

=SUMPRODUCT(–(WEEKDAY(A1,2)>5))

Lưu ý: Hàm WEEKDAY trả về số nguyên từ 1 đến 7 cho biết ngày trong tuần của một ngày cụ thể. Trong đó, các số 6 và 7 tương ứng với thứ bảy và chủ nhật. Hàm SUMPRODUCT đếm số lượng ngày trong tuần là thứ bảy hoặc chủ nhật, và trả về tổng số ngày nghỉ trong tháng.

Kết luận

Hàm DAYS là một công cụ hữu ích để tính toán số ngày giữa hai ngày hoặc số ngày còn lại trước một sự kiện quan trọng. Bạn có thể kết hợp hàm DAYS với các hàm khác trong Excel để tính toán các số liệu phức tạp hơn, như số ngày làm việc trong một tháng hoặc số ngày nghỉ trong một tháng. Bài tập thực hành cũng sẽ giúp bạn nắm vững cách sử dụng hàm DAYS trong Excel và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm DAYS chỉ tính số ngày giữa hai ngày chứ không tính đến thời gian trong ngày, đúng không?
Trả lời: Đúng. Hàm DAYS chỉ tính số ngày giữa hai ngày, không tính đến thời gian trong ngày.

Hỏi: Hàm DAYS có thể kết hợp với bất kỳ hàm nào khác trong Excel không?
Trả lời: Có, bạn có thể kết hợp hàm DAYS với bất kỳ hàm nào khác trong Excel để tính toán các số liệu phức tạp hơn.

Hỏi: Hàm DAYS tính số ngày giữa hai ngày theo thứ tự nào?
Trả lời: Hàm DAYS tính số ngày giữa hai ngày theo thứ tự truyền vào: ngày bắt đầu trước ngày kết thúc.

Hỏi: Hàm DAYS có giới hạn về số ngày tính được không?
Trả lời: Hàm DAYS không có giới hạn về số ngày tính được.

Hỏi: Hàm DAYS có thể tính số ngày giữa hai ngày thuộc hai năm khác nhau không?
Trả lời: Có, hàm DAYS có thể tính số ngày giữa hai ngày thuộc hai năm khác nhau.

Rate this post

LEAVE A COMMENT