Cách sử dụng hàm DATE trong Excel và Ví dụ

Trong Excel, hàm DATE là một trong những hàm quan trọng để xử lý các giá trị ngày tháng. Hàm này giúp chúng ta tính toán các ngày, tháng, năm, cũng như tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày bất kỳ. Bằng cách sử dụng hàm date, người dùng Excel có thể xử lý các báo cáo và định dạng dữ liệu chính xác hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DATE trong Excel và kết hợp với các hàm khác để tạo ra các báo cáo và định dạng dữ liệu. Với ví dụ minh họa trong thực tế, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách áp dụng hàm này vào công việc của mình.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Các cách sử dụng hàm DATE trong Excel

1. Hàm TODAY()

Hàm TODAY() được sử dụng để lấy ngày hiện tại.

Ví dụ: nếu bạn muốn biết ngày hôm nay là ngày mấy, bạn có thể sử dụng hàm này bằng cách đánh

=TODAY()

vào ô cần tính toán.

2. Hàm DATE()

Hàm DATE() được sử dụng để tạo ngày bằng cách cung cấp ngày, tháng và năm.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo ngày 31/12/2023, bạn có thể sử dụng hàm này bằng cách đánh

=DATE(2023,12,31)

vào ô cần tính toán.

3. Hàm YEAR(), MONTH() và DAY()

Hàm YEAR(), MONTH() và DAY() được sử dụng để trích xuất thông tin về năm, tháng và ngày từ một giá trị ngày tháng.

Ví dụ: nếu bạn muốn biết năm của ngày 31/12/2023 là 2023, bạn có thể sử dụng hàm YEAR() bằng cách đánh

=YEAR(DATE(2023,12,31))

vào ô cần tính toán.

4. Hàm DATEDIF()

Hàm DATEDIF() được sử dụng để tính toán khoảng thời gian giữa hai giá trị ngày tháng.

Ví dụ: nếu bạn muốn tính số ngày giữa ngày 01/01/2023 và ngày 31/12/2023, bạn có thể sử dụng hàm này bằng cách đánh

=DATEDIF(DATE(2023,1,1),DATE(2023,12,31),”d”)

vào ô cần tính toán.

Cách kết hợp hàm date với các hàm khác

Khi sử dụng hàm date trong Excel, bạn cũng có thể kết hợp nó với các hàm khác để tạo ra các báo cáo và định dạng dữ liệu phức tạp hơn. Dưới đây là một số ví dụ về cách kết hợp hàm date với các hàm khác:

1. Kết hợp hàm date với hàm IF()

Hàm IF() được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả khác nhau tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một báo cáo về những người sinh vào năm nay và các người khác, bạn có thể sử dụng hàm IF() kết hợp với hàm YEAR() và hàm TODAY() bằng cách đánh

=IF(YEAR(A2)=YEAR(TODAY()),”Người sinh năm nay”,”Người khác”)

vào ô cần tính toán.

Trong đó, ô A2 chứa giá trị ngày tháng sinh của mỗi người.

2. Kết hợp hàm date với hàm TEXT()

Hàm TEXT() được sử dụng để định dạng một giá trị thành một chuỗi văn bản theo một định dạng cụ thể.

Ví dụ: nếu bạn muốn định dạng một giá trị ngày tháng thành một chuỗi văn bản có định dạng “dd/mm/yyyy”, bạn có thể sử dụng hàm TEXT() kết hợp với hàm DATE() bằng cách đánh

=TEXT(DATE(2023,3,28),”dd/mm/yyyy”)

vào ô cần tính toán.

3. Kết hợp hàm date với hàm SUMIFS()

Hàm SUMIFS() được sử dụng để tính tổng của các giá trị trong một phạm vi dữ liệu thoả mãn các điều kiện cụ thể.

Ví dụ: nếu bạn muốn tính tổng số tiền bán hàng trong một tháng cụ thể, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS() kết hợp với hàm DATE() và hàm MONTH() bằng cách đánh

=SUMIFS(C2:C100,B2:B100,”>=”&DATE(2023,1,1),B2:B100,”<=”&DATE(2023,1,31))

vào ô cần tính toán.

Trong đó, phạm vi dữ liệu cần tính toán nằm trong các ô từ C2 đến C100 và B2 đến B100, còn tháng cần tính toán là tháng 1 năm 2023.

 Ví dụ trong thực tế sử dụng hàm DATE trong Excel

1. Tính số ngày làm việc trong tháng

Trong một công ty, để tính lương cho nhân viên, người quản lý cần phải tính số ngày làm việc của từng nhân viên trong tháng. Để giúp việc tính toán này trở nên dễ dàng hơn, người quản lý có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS() kết hợp với hàm DATE() trong Excel.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính số ngày làm việc của một nhân viên trong tháng 3/2023, với ngày bắt đầu là ngày 1/3/2023 và ngày kết thúc là ngày 31/3/2023. Bạn có thể sử dụng hàm NETWORKDAYS() như sau:

=NETWORKDAYS(DATE(2023,3,1),DATE(2023,3,31))

Kết quả trả về sẽ là số ngày làm việc trong tháng 3/2023.

2. Tính tuổi của một người

Để tính tuổi của một người, chúng ta có thể sử dụng hàm TODAY() kết hợp với hàm YEAR() và hàm MONTH() trong Excel.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính tuổi của một người sinh vào ngày 1/1/1990, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=YEAR(TODAY())-YEAR(DATE(1990,1,1))-(MONTH(TODAY())<MONTH(DATE(1990,1,1)))

Kết quả trả về sẽ là số tuổi của người đó tại thời điểm hiện tại.

3. Tính khoảng thời gian giữa hai ngày

Để tính khoảng thời gian giữa hai ngày bất kỳ, chúng ta có thể sử dụng hàm DATEDIF() trong Excel.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tính khoảng thời gian giữa ngày 1/1/2023 và ngày 31/12/2023. Bạn có thể sử dụng hàm DATEDIF() như sau:

=DATEDIF(DATE(2023,1,1),DATE(2023,12,31),”D”)

Kết quả trả về sẽ là số ngày giữa hai ngày này.

Kết luận

Trên đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm DATE trong Excel. Với những ví dụ này, chúng ta có thể thấy rõ tác dụng và tính linh hoạt của hàm DATE trong việc tính toán các giá trị liên quan đến thời gian.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm DATE trong Excel và áp dụng nó vào công việc của mình một cách hiệu quả.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm DATE() trong Excel dùng để làm gì?
Trả lời: Hàm DATE() trong Excel được sử dụng để tạo ra một ngày bằng cách sử dụng các thông số ngày, tháng và năm.

Hỏi: Hàm NETWORKDAYS() trong Excel dùng để tính toán gì?
Trả lời: Hàm NETWORKDAYS() trong Excel được sử dụng để tính toán số ngày làm việc trong khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc được chỉ định. Các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ sẽ không được tính trong số ngày làm việc này.

Hỏi: Tại sao hàm YEAR() và MONTH() được sử dụng để tính tuổi của một người trong Excel?
Trả lời: Hàm YEAR() và MONTH() được sử dụng để trích xuất năm và tháng từ một ngày được chỉ định trong Excel. Khi tính tuổi của một người, ta cần trích xuất năm và tháng sinh của người đó để tính toán số tuổi hiện tại của họ.

Hỏi: Tại sao hàm DATEDIF() trong Excel được sử dụng để tính khoảng thời gian giữa hai ngày?
Trả lời: Hàm DATEDIF() trong Excel được sử dụng để tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày bất kỳ. Hàm này có thể tính toán theo đơn vị ngày, tháng hoặc năm. Khi tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày, hàm DATEDIF() sẽ loại bỏ ngày đầu tiên và tính ngày cuối cùng.

Hỏi: Có thể kết hợp hàm DATE() với hàm khác trong Excel?
Trả lời: Có, chúng ta có thể kết hợp hàm DATE() với các hàm khác trong Excel như hàm IF(), hàm SUM(), hàm AVERAGE(), hàm CONCATENATE(),… để thực hiện các tính toán phức tạp và đáp ứng nhu cầu của mình.

Rate this post

LEAVE A COMMENT