Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel: Ví dụ thực tế

Excel là một phần mềm rất hữu ích cho công việc và học tập hàng ngày. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần phải tạo ra các công thức phức tạp để giải quyết các bài toán phức tạp. Đó là lý do tại sao hàm CHOOSE trong Excel là một trong những công cụ hữu ích để giúp bạn tạo ra các công thức phức tạp một cách dễ dàng.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel và kết hợp nó với các hàm khác để tạo ra các công thức phức tạp.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel:

Hàm CHOOSE trong Excel được sử dụng để chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị. Cú pháp của hàm CHOOSE như sau:

= CHOOSE(index_num, value1, value2, …)

Trong đó:

Index_num là số chỉ mục (từ 1 đến 254) của giá trị mà bạn muốn chọn trong danh sách.
Value1, value2, … là các giá trị trong danh sách.
Ví dụ: Nếu bạn có danh sách các giá trị từ A đến E và muốn chọn giá trị thứ 3 (giá trị là “C”) trong danh sách, công thức sẽ là: =CHOOSE(3, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”)

Hàm CHOOSE cũng có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra các công thức phức tạp.

Kết hợp hàm CHOOSE với các hàm khác trong Excel:

1. Kết hợp với hàm IF

Bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để thay thế cho nhiều lệnh IF lồng nhau, giúp tạo ra các công thức ngắn gọn hơn.

Ví dụ: Nếu giá trị trong ô A1 là “Red”, bạn muốn ô B1 hiển thị “Apple”. Nếu giá trị trong ô A1 là “Green”, bạn muốn ô B1 hiển thị “Lime”. Nếu giá trị trong ô A1 là “Yellow”, bạn muốn ô B1 hiển thị “Banana”. Công thức sẽ là:

=CHOOSE(MATCH(A1,{“Red”,”Green”,”Yellow”},0),”Apple”,”Lime”,”Banana”)

Trong đó:

Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong ô A1 trong danh sách {“Red”,”Green”,”Yellow”} và trả về số chỉ mục tương ứng.
Hàm CHOOSE được sử dụng để chọn giá trị tương ứng từ danh sách {“Apple”,”Lime”,”Banana”} dựa trên số chỉ mục trả về từ hàm MATCH.

2. Kết hợp với hàm SUM

Bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để tạo ra các công thức tính tổng tùy chỉnh dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị trong một danh sách dựa trên một tiêu chí được chọn từ danh sách khác, công thức sẽ là:

=SUM(CHOOSE(MATCH(criteria,{“A”,”B”,”C”},0),range1,range2,range3))

Trong đó:

Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị tiêu chí trong danh sách {“A”,”B”,”C”} và trả về số chỉ mục tương ứng.
Hàm CHOOSE được sử dụng để chọn phạm vi tương ứng từ danh sách {range1, range2, range3} dựa trên số chỉ mục trả về từ hàm MATCH.
Hàm SUM được sử dụng để tính tổng các phạm vi được chọn từ hàm CHOOSE.

Ví dụ thực tế sử dụng hàm MATCH trong Excel

Để minh họa rõ hơn về cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel và kết hợp nó với các hàm khác, chúng ta hãy xem một ví dụ thực tế.

Giả sử bạn là một nhân viên bán hàng và bạn cần tính tổng doanh số bán hàng của mỗi tháng trong năm. Tuy nhiên, doanh số bán hàng được phân loại theo từng kênh bán hàng khác nhau như Online, Offline và Đại lý. Bạn muốn tính tổng doanh số bán hàng của mỗi tháng dựa trên kênh bán hàng đã chọn từ danh sách.

Đầu tiên, bạn cần nhập dữ liệu vào bảng tính Excel như sau:

Tháng Online Offline Đại lý
1 1000 1500 800
2 1200 1700 900
3 1100 1800 700
4 1300 1600 1000
5 1400 1400 1200
6 1600 1200 1300
7 1700 1100 1400
8 1900 900 1500
9 1800 800 1700
10 2000 700 1800
11 2100 600 1900
12 2200 500 2000

 

Sau đó, bạn cần tạo công thức tính tổng doanh số bán hàng của mỗi tháng dựa trên kênh bán hàng đã chọn từ danh sách. Công thức sẽ là:

=SUM(CHOOSE(MATCH($B$1,{“Online”,”Offline”,”Đại lý”},0),$C$2:$C$$C$13,$D$2:$D$13,$E$2:$E$13))

Trong đó:

Hàm MATCH được sử dụng để tìm kiếm giá trị kênh bán hàng đã chọn trong danh sách {“Online”,”Offline”,”Đại lý”} và trả về số chỉ mục tương ứng.

Hàm CHOOSE được sử dụng để chọn phạm vi tương ứng từ danh sách {$C$2:$C$13, $D$2:$D$13, $E$2:$E$13} dựa trên số chỉ mục trả về từ hàm MATCH.

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng các phạm vi được chọn từ hàm CHOOSE.

Kết quả của công thức sẽ hiển thị tổng doanh số bán hàng của mỗi tháng dựa trên kênh bán hàng đã chọn từ danh sách.

Kênh bán hàng Tổng doanh số bán hàng
Online 19200
Offline 14900
Đại lý 16100

 

Kết luận

Hàm CHOOSE là một công cụ hữu ích trong Excel để chọn giá trị từ danh sách hoặc phạm vi dựa trên số chỉ mục được chỉ định. Kết hợp với các hàm khác trong Excel, nó có thể tạo ra các công thức phức tạp hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm CHOOSE trong Excel và cách kết hợp nó với các hàm khác để tạo ra các công thức phức tạp hơn.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Hàm CHOOSE có thể sử dụng để làm gì trong Excel?
Trả lời: Hàm CHOOSE có thể được sử dụng để chọn giá trị từ danh sách hoặc phạm vi dựa trên số chỉ mục được chỉ định.
Nó cũng có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra các công thức phức tạp hơn.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng bao nhiêu số chỉ mục với hàm CHOOSE trong Excel?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng tối đa 254 số chỉ mục với hàm CHOOSE trong Excel.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm CHOOSE để chọn phạm vi không liên tục trong Excel?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để chọn phạm vi không liên tục trong Excel bằng cách sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các phạm vi.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm CHOOSE để tìm kiếm giá trị cụ thể trong Excel?
Trả lời: Không, hàm CHOOSE không được sử dụng để tìm kiếm giá trị cụ thể trong Excel. Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc INDEX-MATCH để tìm kiếm giá trị cụ thể trong Excel.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm CHOOSE để chọn phạm vi trống trong Excel?
Trả lời: Không, hàm CHOOSE không thể sử dụng để chọn phạm vi trống trong Excel. Nếu bạn cần chọn phạm vi trống, bạn có thể sử dụng hàm IF hoặc IFERROR để kiểm tra kết quả trả về của hàm và chọn phạm vi phù hợp.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận