Cách sử dụng hàm CELL trong Excel – Bí quyết sử dụng hiệu quả

Excel là một trong những công cụ hữu ích và phổ biến nhất trong việc quản lý và phân tích dữ liệu. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Excel là các hàm tính toán, giúp người dùng xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm CELL và cách sử dụng hàm CELL trong Excel, nhưng vấn đề gì bạn cần lưu ý và ví dụ ứng dụng.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Hàm CELL là gì?

Hàm CELL là một hàm trong Excel cho phép bạn lấy thông tin về một ô bất kỳ trong bảng tính. Thông tin có thể bao gồm định dạng của ô, kiểu dữ liệu, kích thước, vị trí và tên của ô. Hàm này là một công cụ hữu ích để tạo ra các công thức động hoặc tùy chỉnh định dạng.

Cách sử dụng hàm CELL trong Excel

Để sử dụng hàm CELL, bạn cần nhập công thức sau vào ô muốn hiển thị kết quả:

=CELL(info_type, [reference])

Trong đó:

Info_type là loại thông tin bạn muốn lấy. Ví dụ: “format” để lấy thông tin về định dạng của ô.
Reference là ô bạn muốn lấy thông tin. Nếu bạn không nhập ô này, Excel sẽ tự động lấy thông tin của ô hiện tại.

Ví dụ:

=CELL(“format”, A1)

sẽ lấy thông tin về định dạng của ô A1.

Kết hợp hàm CELL với các hàm khác trong Excel

Hàm CELL có thể kết hợp với nhiều hàm khác trong Excel để tạo ra các công thức động và tùy chỉnh định dạng. Dưới đây là một số ví dụ:

1. Kết hợp hàm CELL với hàm IF

Bạn có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra một điều kiện và trả về kết quả khác nhau tùy thuộc vào kết quả của hàm CELL.

Ví dụ:

=IF(CELL(“format”, A1)=”General”, “Định dạng chung”, “Định dạng khác”)

2. Kết hợp hàm CELL với hàm LEFT hoặc RIGHT

Bạn có thể sử dụng hàm LEFT hoặc RIGHT để lấy một phần của văn bản trong ô và kết hợp với hàm CELL để lấy thông tin về định dạng của ô đó.

Ví dụ:

=IF(CELL(“format”, A1)=”Number”, LEFT(A1, 5), RIGHT(A1, 5))

3. Kết hợp hàm CELL với hàm SUM

Bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng của một số ô và kết hợp với hàm CELL để lấy thông tin về định dạng của ô chứa tổng đó.

Ví dụ:

=IF(CELL(“format”, SUM(A1:A5))=”Currency”, SUM(A1:A5)*2, SUM(A1:A5))

Các lỗi thường gặp và lưu ý khi sử dụng hàm CELL

Lỗi #VALUE! : Nếu bạn không nhập đúng thông tin loại thông tin, Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng loại thông tin để tránh lỗi này.

Lỗi #REF!: Nếu bạn nhập sai tham chiếu của ô, Excel sẽ trả về lỗi #REF!. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tham chiếu của ô để tránh lỗi này.

1. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm CELL trong Excel bao gồm:

Sai định dạng đối số: Đối số “info_type” phải được viết bằng chữ thường. Nếu bạn viết hoa chữ cái đầu tiên hoặc viết sai chữ cái, Excel sẽ không nhận ra và trả về giá trị lỗi.

Sai cú pháp: Nếu bạn không đặt đối số trong dấu ngoặc kép hoặc không đặt đối số đúng thứ tự, Excel sẽ trả về giá trị lỗi “#VALUE!”.

Ô không tồn tại: Nếu bạn sử dụng hàm CELL với một ô không tồn tại trong bảng tính của bạn, Excel sẽ trả về giá trị lỗi “#REF!”.

2. Khi sử dụng hàm CELL trong Excel, bạn cần lưu ý những điều sau:

Hàm CELL chỉ hoạt động trong một ô duy nhất và không thể được sử dụng để lấy thông tin về nhiều ô cùng một lúc.

Nếu bạn muốn lấy thông tin về định dạng của một loạt ô, bạn có thể sử dụng công thức ARRAY FORMULA với hàm CELL.

Hàm CELL không phải là một hàm tính toán và không trả về giá trị của ô. Thay vào đó, nó trả về thông tin về định dạng của ô.

Ví dụ ứng dụng hàm CELL trong thực tế

1. Tạo một bảng tính theo mẫu sau và sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về định dạng của từng ô:

Ví dụ này sẽ giúp bạn tạo một bảng tính và sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về định dạng của từng ô.

Đầu tiên, hãy tạo một bảng tính mới và nhập dữ liệu như hình bên dưới:

Họ và tên Tuổi Điểm số Ngày sinh Giới tính
John 25 8.5 05/06/1996 Nam
Mary 28 9.0 12/03/1993 Nữ
Alex 23 7.5 25/09/1998 Nam
Jane 30 9.5 01/01/1991 Nữ

Sau khi đã có bảng dữ liệu như trên, bạn có thể sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về định dạng của từng ô. Ví dụ: bạn muốn lấy thông tin về định dạng của ô A2, hãy sử dụng công thức sau:

=CELL(“format”, A2)

Kết quả sẽ trả về chuỗi ký tự mô tả định dạng của ô A2, ví dụ như “General”, “Number”, “Date”, “Time” hoặc “Currency”. Bạn có thể sử dụng công thức này cho tất cả các ô trong bảng tính của mình để lấy thông tin về định dạng của từng ô.

Bạn cũng có thể kết hợp hàm CELL với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm IF để kiểm tra định dạng của một ô và thực hiện một hành động nhất định tùy thuộc vào định dạng đó.

Ví dụ:

=IF(CELL(“format”, A2)=”Number”, “Đây là số”, “Đây không phải là số”)

sẽ kiểm tra định dạng của ô A2 và trả về chuỗi “Đây là số” nếu ô đó chứa số và trả về chuỗi “Đây không phải là số” nếu ô đó không phải là số.

2. Tạo một bảng tính theo mẫu sau và sử dụng hàm CELL và hàm IF để hiển thị “Định dạng chung” nếu định dạng của ô là chung và “Định dạng khác” nếu định dạng của ô khác chung:

Ta có bảng tính sau:

A B C
1 STT Tên Định dạng
2 1 John Chung
3 2 Sarah Chung
4 3 Peter Định dạng khác
5 4 Mary Chung

Giả sử ta muốn sử dụng hàm CELL và hàm IF để hiển thị “Định dạng chung” nếu định dạng của ô là chung và “Định dạng khác” nếu định dạng của ô khác chung.

Ta sẽ sử dụng công thức sau trong ô C2 và sao chép công thức này xuống các ô khác trong cột C:

=IF(CELL(“format”, A2)=”G”, “Định dạng chung”, “Định dạng khác”)

Trong công thức trên, hàm CELL được sử dụng để lấy thông tin về định dạng của ô trong cột A. Nếu định dạng là chung (tức là “G”), công thức sẽ trả về giá trị “Định dạng chung”. Nếu định dạng khác chung, công thức sẽ trả về giá trị “Định dạng khác”.

Kết quả sẽ như sau:

A B C
1 STT Tên Định dạng
2 1 John Định dạng chung
3 2 Sarah Định dạng chung
4 3 Peter Định dạng khác
5 4 Mary Định dạng chung

Như vậy, thông qua ví dụ trên, ta có thể thấy được cách sử dụng hàm CELL và hàm IF trong Excel để hiển thị “Định dạng chung” nếu định dạng của ô là chung và “Định dạng khác” nếu định dạng của ô khác chung.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tại sao hàm CELL lại quan trọng trong Excel?
Trả lời: Hàm CELL là một công cụ mạnh mẽ trong Excel vì nó cho phép bạn lấy thông tin chi tiết về định dạng của các ô trong bảng tính. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện các tính toán hoặc định dạng dữ liệu trong bảng tính.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về loại dữ liệu của một ô không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về loại dữ liệu của một ô. Bạn chỉ cần sử dụng đối số “type” và giá trị “type_num” tương ứng với loại dữ liệu mà bạn muốn lấy thông tin. Ví dụ: =CELL(“type”, A1) sẽ trả về giá trị 1 nếu ô A1 chứa số và 2 nếu ô A1 chứa văn bản.

Hỏi: Tôi đã nhập đúng loại thông tin nhưng vẫn gặp lỗi #VALUE!, tại sao vậy?
Trả lời: Nếu bạn đã nhập đúng loại thông tin nhưng vẫn gặp lỗi #VALUE!, có thể do ô chứa các ký tự không hợp lệ hoặc không thể chuyển đổi thành loại thông tin mà bạn đã chọn. Hãy kiểm tra lại ô đó để đảm bảo rằng nó không chứa các ký tự không hợp lệ.

Hỏi: Tôi đã sử dụng hàm CELL với các tập tin bảo mật nhưng không hoạt động đúng, tôi phải làm gì để khắc phục?
Trả lời: Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng hàm CELL với các tập tin bảo mật, bạn cần mở tập tin đó và cấp quyền cho hàm CELL để truy cập thông tin trong các ô. Điều này giúp đảm bảo rằng hàm CELL hoạt động đúng trong tập tin bảo mật.

Hỏi: Tôi có thể kết hợp hàm CELL với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn không?
Trả lời: Có, bạn có thể kết hợp hàm CELL với các hàm khác trong Excel để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Ví dụ: bạn có thể kết hợp hàm CELL với hàm IF, hàm LEFT hoặc RIGHT, hàm SUM và nhiều hàm khác để thực hiện các tính toán phức tạp hơn trong bảng tính.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận