Cách sử dụng hàm BAHTTEXT trong Excel – Hướng dẫn chi tiết

Excel là một phần mềm bảng tính rất phổ biến trên thế giới, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để tối ưu hóa công việc của mình, bạn cần phải nắm rõ các hàm trong Excel, trong đó có hàm BAHTTEXT. Hàm này có khả năng chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Dưới đây là những hướng dẫn cách sử dụng hàm BAHTTEXT trong Excel!

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Cú pháp của hàm BAHTTEXT

Hàm BAHTTEXT có cú pháp như sau:

=BAHTTEXT(number, [currency_code])

Trong đó:

Number: Số cần chuyển đổi sang chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.
Currency_code: Mã tiền tệ Thái Lan. Nếu không nhập mã này, mặc định sẽ là “Baht”.

Ví dụ: Bạn muốn chuyển đổi số 123456789 thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Cú pháp:

=BAHTTEXT(123456789)

Kết quả: “หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน”

Kết hợp hàm BAHTTEXT với các hàm khác trong Excel

Hàm BAHTTEXT có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra những công thức phức tạp hơn.

Ví dụ: Bạn muốn tính tổng số tiền của một danh sách các khoản chi tiêu, và hiển thị tổng số tiền đó dưới dạng chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Bước 1: Nhập danh sách các khoản chi tiêu vào cột A.

Bước 2: Nhập số tiền của mỗi khoản chi tiêu vào cột B.

Bước 3: Sử dụng công thức =SUM(B:B) để tính tổng số tiền của tất cả các khoản chi tiêu.

Bước 4: Sử dụng hàm BAHTTEXT để chuyển đổi tổng số tiền đó sang chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Ví dụ: Nếu tổng số tiền là 123456789, công thức sẽ là:

=BAHTTEXT(SUM(B:B))

Kết quả: “หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน”

Bài tập ứng dụng hàm BAHTTEXT trong thực tế

Bài tập 1

Tính tổng số tiền của các khoản chi tiêu và hiển thị tổng số tiền đó dưới dạng chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Để tính tổng số tiền của các khoản chi tiêu và hiển thị tổng số tiền đó dưới dạng chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan bằng hàm BAHTTEXT, ta có thể sử dụng các bước sau:

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu

Trước tiên, ta cần tạo bảng dữ liệu để lưu các khoản chi tiêu. Bảng này có thể có các cột sau:

Cột A: Tên khoản chi tiêu
Cột B: Số tiền chi tiêu (đơn vị là Baht)

Bước 2: Tính tổng số tiền

Để tính tổng số tiền của các khoản chi tiêu, ta sử dụng hàm SUM của Excel như sau:

=SUM(B2:B10)

Trong đó, B2:B10 là phạm vi các ô chứa số tiền chi tiêu.

Bước 3: Chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan

Để chuyển đổi tổng số tiền thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan, ta sử dụng hàm BAHTTEXT của Excel như sau:

=BAHTTEXT(SUM(B2:B10))

Kết quả trả về sẽ là số tiền tổng cộng của các khoản chi tiêu dưới dạng chữ đơn vị tiền tệ của Thái Lan.

Ví dụ: Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

A B

 

Khoản chi tiêu Số tiền
Điện 500
Nước 800
Internet 350
Điện thoại 200
Ăn uống 1500
Quần áo 2500

 

Đi lại 600
Tổng cộng 6450

 

Ta sử dụng công thức:

=BAHTTEXT(SUM(B2:B8))

để tính tổng số tiền và chuyển đổi thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Kết quả trả về là “หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน” (tức là sáu nghìn bốn trăm năm mươi ba baht).

Bài tập 2

Chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Ví dụ, nếu muốn chuyển đổi số 1500 thành chữ đơn vị tiền tệ của Thái Lan, ta sử dụng công thức sau:

=BAHTTEXT(1500)

Kết quả trả về là “หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน” (tức là một ngàn năm trăm ba mươi ba baht).

 

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tại sao nên sử dụng hàm BAHTTEXT trong Excel?
Trả lời: Hàm BAHTTEXT là công cụ hữu ích để chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan. Nó giúp người dùng dễ dàng hiển thị số tiền dưới dạng chữ đơn vị tiền tệ một cách tự động và chuẩn xác, tránh sai sót khi thực hiện việc chuyển đổi bằng tay.

Hỏi: Hàm BAHTTEXT có thể kết hợp với các hàm khác trong Excel như thế nào?
Trả lời: Hàm BAHTTEXT có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tạo ra các công thức phức tạp hơn, ví dụ như kết hợp với hàm SUM để tính tổng số tiền của các khoản chi tiêu và chuyển đổi tổng số tiền đó sang chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Hỏi: Hàm BAHTTEXT có hỗ trợ các đơn vị tiền tệ khác ngoài tiền tệ của Thái Lan không?
Trả lời: Không, hàm BAHTTEXT chỉ hỗ trợ chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan.

Hỏi: Có cách nào sử dụng hàm BAHTTEXT để chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ của một quốc gia khác không?
Trả lời: Không, hàm BAHTTEXT chỉ hỗ trợ chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ theo định dạng tiền tệ của Thái Lan. Nếu muốn chuyển đổi số thành chữ đơn vị tiền tệ của một quốc gia khác, người dùng cần tìm hiểu cách thức chuyển đổi tương ứng và tạo các công thức phù hợp trong Excel.

Hỏi: Hàm BAHTTEXT có thể sử dụng trong phiên bản Excel nào?
Trả lời: Hàm BAHTTEXT có thể sử dụng trong các phiên bản Excel từ Excel 2003 trở lên, bao gồm cả Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 và Excel 2019.

Rate this post

LEAVE A COMMENT