Cách sử dụng hàm AXACT trong Excel và ví dụ thực tế

Trong Excel, hàm AXACT là một trong những hàm được sử dụng rất nhiều để tính toán trong các bảng tính. Đây là một hàm rất hữu ích khi bạn cần tính toán số tiền bán hàng, lợi nhuận hoặc chi phí.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích định nghĩa của hàm AXACT và cách sử dụng hàm AXACT trong Excel. Bài viết cũng sẽ đưa ra các ví dụ ứng dụng thực tế để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm AXACT.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các khóa học excel cơ bản cho người đi làm

Định nghĩa hàm AXACT trong Excel

Hàm AXACT là một hàm tài chính trong Excel được sử dụng để tính tổng số tiền thanh toán cho một khoản vay hoặc một khoản đầu tư với các khoản thanh toán đều nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức của hàm AXACT như sau:

= AXACT(rate, nper, pmt, [pv], [type])

Trong đó:

Rate: Là tỷ lệ lãi suất trên một kỳ thanh toán.
Nper: Là tổng số kỳ thanh toán.
Pmt: Là khoản thanh toán đều nhau trong mỗi kỳ thanh toán.
PV (tùy chọn): Là giá trị hiện tại của khoản đầu tư hoặc khoản vay.
Type (tùy chọn): Xác định loại khoản thanh toán, có giá trị 0 hoặc 1. Nếu không có giá trị hoặc bằng 0, khoản thanh toán đầu tiên được thanh toán vào cuối kỳ thanh toán. Nếu giá trị là 1, khoản thanh toán đầu tiên được thanh toán vào đầu kỳ thanh toán.

Cách sử dụng hàm AXACT trong Excel

Bước 1: Nhập dữ liệu vào các ô cần thiết.

Rate: Tỷ lệ lãi suất trên một kỳ thanh toán.
Nper: Tổng số kỳ thanh toán.
Pmt: Khoản thanh toán đều nhau trong mỗi kỳ thanh toán.
PV (tùy chọn): Giá trị hiện tại của khoản đầu tư hoặc khoản vay.
Type (tùy chọn): Xác định loại khoản thanh toán, có giá trị 0 hoặc 1.

Bước 2: Chọn một ô để hiển thị kết quả của hàm AXACT.

Bước 3: Nhập công thức vào ô hiển thị kết quả theo công thức sau:

=AXACT(rate, nper, pmt, [pv], [type])

Bước 4: Nhấn Enter để tính toán kết quả.

Kết hợp hàm AXACT với các hàm khác trong Excel

Hàm AXACT có thể được kết hợp với các hàm khác trong Excel để tăng tính linh hoạt và hiệu quả của bảng tính. Dưới đây là một số hàm khác có thể được kết hợp với hàm AXACT.

1. Kết hợp hàm AXACT với hàm IF

Kết hợp hàm IF với hàm AXACT sẽ giúp bạn thực hiện các tính toán phức tạp hơn.

Ví dụ: Bạn muốn tính toán số tiền trả hàng tháng của khoản vay. Nếu tổng số tiền nợ vượt quá giới hạn tài chính của bạn, bạn muốn hiển thị một thông báo cảnh báo.

Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng hàm IF và hàm AXACT như sau:

=IF(B5<0,”Error”,AXACT(0.07/12,60,-150000,0,B5))

Trong ví dụ này, B5 đại diện cho tổng số tiền nợ. Nếu tổng số tiền nợ là số dương, hàm IF sẽ hiển thị thông báo “Error”. Nếu tổng số tiền nợ là số âm, hàm AXACT sẽ được sử dụng để tính toán số tiền trả hàng tháng của khoản vay.

Bạn cũng có thể kết hợp nhiều hàm IF và hàm AXACT để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Hãy cẩn thận khi sử dụng nhiều hàm này, vì điều này có thể làm cho công thức của bạn trở nên khó hiểu và khó bảo trì.

2. Kết hợp hàm AXACT với hàm ROUND

Hàm ROUND trong Excel được sử dụng để làm tròn giá trị của một số đến một số thập phân cụ thể. Kết hợp hàm AXACT với hàm ROUND sẽ giúp bạn thực hiện các tính toán chính xác hơn.

Ví dụ: Bạn muốn tính toán số tiền trả hàng tháng của khoản vay và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng hàm AXACT và hàm ROUND như sau:

=ROUND(AXACT(0.07/12,60,-150000,0,-25000),2)

Trong ví dụ này, hàm AXACT được sử dụng để tính toán số tiền trả hàng tháng của khoản vay. Giá trị của hàm AXACT là -5406.93. Hàm ROUND được sử dụng để làm tròn giá trị này đến 2 chữ số thập phân, kết quả sẽ là -5406.93.

Bạn cũng có thể kết hợp nhiều hàm AXACT và hàm ROUND để thực hiện các tính toán phức tạp hơn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi sử dụng nhiều hàm này vì điều này có thể làm cho công thức của bạn trở nên khó hiểu và khó bảo trì.

Với việc kết hợp hàm AXACT và hàm ROUND, bạn có thể tính toán các số liệu chính xác hơn và làm tròn kết quả đến các số thập phân cụ thể mà bạn mong muốn.

3. Kết hợp hàm AXACT với hàm SUM

Kết hợp hàm AXACT với hàm SUM trong Excel sẽ giúp bạn tính toán tổng giá trị của các khoản vay hoặc đầu tư theo thời gian. Hàm SUM sẽ giúp bạn tính tổng của các giá trị được trả về từ hàm AXACT.

Ví dụ: Bạn muốn tính tổng số tiền trả hàng tháng của khoản vay trong 5 năm.

Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng hàm AXACT và hàm SUM như sau:

=SUM(AXACT(0.07/12,60,-150000,0,-25000), AXACT(0.07/12,48,0,-150000,-15000), AXACT(0.07/12,36,0,-150000,-15000), AXACT(0.07/12,24,0,-150000,-15000), AXACT(0.07/12,12,0,-150000,-15000))

Trong ví dụ này, chúng ta tính tổng số tiền trả hàng tháng của khoản vay trong 5 năm bằng cách sử dụng năm 5, 4, 3, 2 và 1 của khoản vay trong hàm AXACT. Kết quả của mỗi hàm AXACT sẽ trả về số tiền trả hàng tháng của khoản vay trong từng năm. Sau đó, hàm SUM sẽ tính tổng giá trị của các giá trị trả về từ hàm AXACT.

Với việc kết hợp hàm AXACT và hàm SUM, bạn có thể tính toán tổng giá trị của các khoản vay hoặc đầu tư theo thời gian một cách nhanh chóng và chính xác.

Bài tập ứng dụng hàm AXACT trong thực tế

Ví dụ 1: Bạn muốn mua một chiếc xe hơi với giá 25,000 USD. Bạn muốn mượn số tiền này trong vòng 5 năm với một tỷ lệ lãi suất 6% mỗi năm. Tính toán khoản thanh toán hàng tháng của bạn sử dụng hàm AXACT.

Giải quyết:

Rate: 6% / 12 tháng = 0.5%
Nper: 5 x 12 = 60 tháng
PV: -25,000 (giá trị âm)
Pmt: =AXACT(0.5%,60,25000)
Kết quả: $483.82 là số tiền cần thanh toán hàng tháng trong vòng 5 năm.

Ví dụ 2: Bạn muốn tính lợi nhuận từ một khoản đầu tư với giá trị hiện tại là 50,000 USD. Khoản đầu tư này sẽ được thanh toán trong vòng 10 năm với tỷ lệ lãi suất 5% mỗi năm. Tính toán tổng giá trị của khoản đầu tư sử dụng hàm AXACT.

Giải quyết:

Rate: 5% / 12 tháng = 0.42%
Nper: 10 x 12 = 120 tháng
PV: -50,000 (giá trị âm)
Pmt: =AXACT(0.42%,120,0,50000)
Kết quả: $74,885.71 là giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Kết luận

Như vậy, đã có một bài hướng dẫn chi tiết về hàm AXACT trong Excel. Hàm AXACT là một công cụ hữu ích để tính toán khoản thanh toán hàng tháng hoặc tổng giá trị của một khoản đầu tư hoặc khoản vay trong một số kỳ thanh toán nhất định.Bên cạnh đó, hàm AXACT có thể được kết hợp với những hàm khác trong Excel để tăng tính linh hoạt và hiệu quả của bảng tính.

Việc ứng dụng hàm AXACT trong thực tế sẽ giúp cho người dùng có thể tính toán và quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp một cách chính xác và hiệu quả. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cách sử dụng hàm AXACT trong Excel, hãy tham khảo lại bài viết này hoặc tìm kiếm thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy khác.

Trọn bộ khóa học Excel online chất lượng từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho mọi đối tượng từ văn phòng đến sinh viên, học phí thấp và được sở hữu trọn đời. Bạn sẽ được tiếp cận với những bài học chi tiết và dễ hiểu, bao gồm tài liệu và bài tập thực hành giúp bạn trau dồi kiến thức và kỹ năng sử dụng Excel.

Có nên đăng ký học Excel online? Học ở đâu là tốt?

FAQs

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm AXACT để tính toán khoản vay trả góp không?
Trả lời: Có, hàm AXACT có thể được sử dụng để tính toán khoản thanh toán hàng tháng của khoản vay trả góp.

Hỏi: Tại sao giá trị PV trong hàm AXACT phải là số âm?
Trả lời: Giá trị PV trong hàm AXACT phải là số âm vì nó thể hiện giá trị hiện tại của khoản đầu tư hoặc khoản vay.

Hỏi: Hàm AXACT có thể được sử dụng cho bất kỳ loại khoản vay nào không?
Trả lời: Có, hàm AXACT có thể được sử dụng cho bất kỳ loại khoản vay nào có số kỳ thanh toán nhất định.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm AXACT để tính toán lãi suất hàng năm của khoản đầu tư không?
Trả lời: Có, bạn có thể sử dụng hàm AXACT để tính toán lãi suất hàng năm của khoản đầu tư bằng cách thay đổi tham số rate.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng hàm AXACT để tính toán khoản thanh toán hàng tuần không?
Trả lời: Không, hàm AXACT chỉ được sử dụng để tính toán khoản thanh toán hàng tháng hoặc tổng giá trị của một khoản đầu tư hoặc khoản vay trong một số kỳ thanh toán nhất định.

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận