Kỹ thuật sweep picking trong guitar cơ bản đến nâng cao

Sweep picking là một kỹ thuật chơi guitar solo mà trong đó bạn đánh các nốt riêng biệt trên các dây khác nhau bằng cách quét tay phải xuống hoặc lên như khi bạn đánh hợp âm. Điều này cho phép bạn chơi nhanh các nốt liên tiếp trên các dây khác nhau mà không cần phải đổi hướng tay phải nhiều lần. Kỹ thuật này thường được sử dụng để chơi các arpeggio (hợp âm được chia thành các nốt riêng biệt) hoặc các đoạn solo phức tạp.

Xem thêm: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

Các nguyên tắc để chơi kỹ thuật sweep picking

Các nốt phải tách riêng biệt khi đánh, không bị chồng âm thanh như khi bạn đánh hợp âm. Điều này đòi hỏi bạn phải bịt dây bằng ngón tay tay trái hoặc tay phải để tránh phát ra tiếng ồn.

Tay phải phải đánh phím xuống hoặc lên một cách liên tục và đều đặn, không phải đánh từng nốt theo cách thông thường. Bạn cũng cần phải điều chỉnh lực đánh sao cho các nốt có cùng âm lượng và độ rõ ràng.

Kỹ thuật thường đi cùng với quét dây là hammer on và pull off, do đó bạn cần phải tập tốt chúng. Hammer on là kỹ thuật đánh nốt bằng cách đập ngón tay tay trái xuống phím mà không cần đánh bằng tay phải. Pull off là kỹ thuật đánh nốt bằng cách kéo ngón tay tay trái ra khỏi phím mà không cần đánh bằng tay phải.

Bạn cần phải đồng bộ giữa hai tay, tức là tay trái phải đặt ngón tay lên phím đúng thời điểm mà tay phải đánh dây. Điều này đòi hỏi bạn phải có sự nhạy cảm và phối hợp giữa hai tay.

Xem thêm: Các bài tập giúp cải thiện kỹ năng chơi sweep picking

Các bước tập luyện kỹ thuật sweep picking

Để tập luyện kỹ thuật sweep picking, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tập quét dây trên 2 dây

Bắt đầu với việc tập quét dây trên 2 dây, bạn có thể chọn bất kỳ hai dây nào bạn muốn, miễn là chúng cách nhau một khoảng cách nhất định. Ví dụ, bạn có thể chọn dây 1 và dây 2, hoặc dây 3 và dây 4, hoặc dây 5 và dây 6. Bạn cũng có thể chọn các dây không liền kề nhau, nhưng điều này sẽ khó khăn hơn.

Để tập quét dây trên 2 dây, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Chọn một hợp âm nào đó mà bạn thích, ví dụ hợp âm Am. Sau đó, chọn hai nốt trong hợp âm đó để đánh trên hai dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt A trên dây 1, phím 5 và nốt C trên dây 2, phím 8.

Đặt ngón tay tay trái lên các phím tương ứng, và bịt các dây còn lại bằng ngón tay tay trái hoặc tay phải để tránh phát ra tiếng ồn.

Đánh dây 1 bằng tay phải bằng cách đưa mép gảy xuống dây, rồi đánh dây 2 bằng cách tiếp tục đưa mép gảy xuống dây. Đây là quét dây xuống. Bạn cần phải đánh liên tục và đều đặn, không dừng lại giữa hai dây, đồng thời phải bịt dây 1 ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Sau khi đánh dây 2, bạn có thể đánh lại dây 1 bằng cách đưa mép gảy lên dây, rồi đánh lại dây 2 bằng cách tiếp tục đưa mép gảy lên dây. Đây là quét dây lên. Bạn cũng cần phải đánh liên tục và đều đặn, không dừng lại giữa hai dây, đồng thời phải bịt dây 2 ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Lặp lại quá trình quét dây xuống và quét dây lên nhiều lần, cố gắng tăng tốc độ dần dần. Bạn cũng có thể thay đổi các nốt trên hai dây.

Đổi sang một hợp âm khác, ví dụ hợp âm Dm. Lặp lại các bước trên với các nốt khác nhau trên hai dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt D trên dây 1, phím 10 và nốt F trên dây 2, phím 13.

Tập luyện quét dây trên 2 dây cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái và chắc chắn với kỹ thuật này. Bạn có thể thử với các hợp âm và các nốt khác nhau, cũng như tăng giảm tốc độ.

Bước 2: Tập quét dây trên 3 dây

Sau khi bạn đã tập luyện quét dây trên 2 dây, bạn có thể thử thách bản thân với quét dây trên 3 dây. Đây là một bước nâng cao hơn, vì bạn sẽ phải quét nhiều dây hơn và sử dụng kỹ thuật hammer on và pull off nhiều hơn.

Để tập quét dây trên 3 dây, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Chọn một hợp âm nào đó mà bạn thích, ví dụ hợp âm Am. Sau đó, chọn ba nốt trong hợp âm đó để đánh trên ba dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt A trên dây 1, phím 5, nốt C trên dây 2, phím 8 và nốt E trên dây 3, phím 9.

Đặt ngón tay tay trái lên các phím tương ứng, và bịt các dây còn lại bằng ngón tay tay trái hoặc tay phải để tránh phát ra tiếng ồn.

Đánh dây 1 bằng tay phải bằng cách đưa mép gảy xuống dây, rồi đánh dây 2 bằng cách tiếp tục đưa mép gảy xuống dây, rồi đánh dây 3 bằng cách tiếp tục đưa mép gảy xuống dây. Đây là quét dây xuống. Bạn cần phải đánh liên tục và đều đặn, không dừng lại giữa các dây, đồng thời phải bịt các dây đã đánh ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Sau khi đánh dây 3, bạn có thể đánh lại dây 2 bằng cách đưa mép gảy lên dây, rồi đánh lại dây 1 bằng cách tiếp tục đưa mép gảy lên dây. Đây là quét dây lên. Bạn cũng cần phải đánh liên tục và đều đặn, không dừng lại giữa các dây, cũng cần phải bịt các dây đã đánh ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Lặp lại quá trình quét dây xuống và quét dây lên nhiều lần, và cố gắng tăng tốc độ dần dần. Bạn cũng có thể thay đổi các nốt trên ba dây bằng cách sử dụng kỹ thuật hammer on và pull off. Ví dụ, bạn có thể đánh nốt A trên dây 1, phím 5, rồi hammer on lên nốt B trên dây 1, phím 7, rồi pull off xuống nốt A trên dây 1, phím 5. Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng âm thanh phong phú hơn.

Đổi sang một hợp âm khác, ví dụ hợp âm Dm. Lặp lại các bước trên với các nốt khác nhau trên ba dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt D trên dây 1, phím 10, nốt F trên dây 2, phím 13 và nốt A trên dây 3, phím 14.

Tập luyện quét dây trên 3 dây cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái và chắc chắn với kỹ thuật này. Bạn có thể thử với các hợp âm và các nốt khác nhau, cũng như tăng giảm tốc độ.

Bước 3: Tập quét dây trên nhiều dây

Sau khi bạn đã tập luyện quét dây trên 3 dây, bạn có thể thử thách bản thân với quét dây trên nhiều dây hơn, ví dụ 4, 5 hoặc 6 dây. Đây là một bước nâng cao hơn nữa, vì bạn sẽ phải quét nhiều dây hơn và sử dụng kỹ thuật hammer on và pull off nhiều hơn nữa.

Để tập quét dây trên nhiều dây, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Chọn một hợp âm nào đó mà bạn thích, ví dụ hợp âm Am. Sau đó, chọn nhiều nốt trong hợp âm đó để đánh trên nhiều dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt A trên dây 1, phím 5, nốt C trên dây 2, phím 8, nốt E trên dây 3, phím 9, nốt A trên dây 4, phím 7, nốt C trên dây 5, phím 3 và nốt E trên dây 6, phím 0. Đây là một ví dụ về quét dây trên 6 dây.

Đặt ngón tay tay trái lên các phím tương ứng, và bịt các dây còn lại bằng ngón tay tay trái hoặc tay phải để tránh phát ra tiếng ồn.

Đánh các dây từ dây 1 đến dây 6 bằng tay phải bằng cách đưa mép gảy xuống dây liên tục và đều đặn. Đây là quét dây xuống. Bạn cần phải đánh liên tục và đều đặn, không dừng lại giữa các dây, cũng cần phải bịt các dây đã đánh ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Sau khi đánh dây 6, bạn có thể đánh lại các dây từ dây 6 đến dây 1 bằng tay phải bằng cách đưa mép gảy lên dây liên tục và đều đặn. Đây là quét dây lên. Bạn cũng cần phải đánh liên tục và điều đặn, không dừng lại giữa các dây và phải bịt các dây đã đánh ngay sau khi đánh xong để tránh chồng âm thanh.

Lặp lại quá trình quét dây xuống và quét dây lên nhiều lần, cố gắng tăng tốc độ dần dần. Bạn cũng có thể thay đổi các nốt trên nhiều dây bằng cách sử dụng kỹ thuật hammer on và pull off. Ví dụ, bạn có thể đánh nốt A trên dây 1, phím 5, rồi hammer on lên nốt B trên dây 1, phím 7, rồi pull off xuống nốt A trên dây 1, phím 5, rồi đánh nốt C trên dây 2, phím 8, rồi hammer on lên nốt D trên dây 2, phím 10, rồi pull off xuống nốt C trên dây 2, phím 8, và cứ tiếp tục như vậy. Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng âm thanh phong phú hơn nữa.

Đổi sang một hợp âm khác, ví dụ hợp âm Dm. Lặp lại các bước trên với các nốt khác nhau trên nhiều dây. Ví dụ, bạn có thể chọn nốt D trên dây 1, phím 10, nốt F trên dây 2, phím 13, nốt A trên dây 3, phím 14, nốt D trên dây 4, phím 12, nốt F trên dây 5, phím 8 và nốt A trên dây 6, phím 5. Đây là một ví dụ về quét dây trên 6 dây.

Tập luyện quét dây trên nhiều dây cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái và chắc chắn với kỹ thuật này. Bạn có thể thử với các hợp âm và các nốt khác nhau, cũng như tăng giảm tốc độ.

Một số bài tập và ví dụ thực hành kỹ thuật sweep picking

Sau khi bạn đã nắm được cách thức của kỹ thuật sweep picking, bạn có thể thực hành nó bằng cách làm một số bài tập và ví dụ thực hành. Đây là một số gợi ý cho bạn:

Bạn có thể tập luyện quét dây theo các mẫu arpeggio cơ bản, ví dụ như arpeggio của các hợp âm đơn giản như Am, Dm, Em, G, C, F, Bm, A, D, E, F#m, B, G#m, C#m, v.v. Bạn có thể tìm thấy các mẫu arpeggio này trên internet hoặc trong các sách hướng dẫn chơi guitar. Bạn cũng có thể tự tạo ra các mẫu arpeggio của riêng mình bằng cách chọn các nốt trong hợp âm mà bạn muốn quét dây.
Bạn có thể tập luyện quét dây theo các mẫu arpeggio nâng cao, ví dụ như arpeggio của các hợp âm phức tạp hơn như Am7, Dm7, Em7, G7, Cmaj7, Fmaj7, Bm7, A7, D7, E7, F#m7, B7, G#m7, C#m7, v.v. Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu arpeggio này trên internet hoặc trong các sách hướng dẫn chơi guitar.

Bạn có thể tập luyện quét dây theo các mẫu arpeggio đặc biệt, ví dụ như arpeggio của các hợp âm không phải là hợp âm thông thường, mà là hợp âm có các nốt bổ sung hoặc thay đổi, như Am(add9), Dm(add11), Em(add13), G(9), C(6/9), F(6), Bm(11), A(13), D(9/11), E(7#9), F#m(9), B(7b9), G#m(7b5), C#m(9), v.v. Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu arpeggio này trên internet hoặc trong các sách hướng dẫn chơi guitar.

Bạn có thể tập luyện quét dây theo các mẫu arpeggio kết hợp, ví dụ như arpeggio của các hợp âm được kết hợp với nhau để tạo ra một đoạn solo hoặc một bản nhạc. Có thể tham khảo các mẫu arpeggio kết hợp này từ các bài hát, các bản nhạc hoặc các đoạn solo nổi tiếng của các nghệ sĩ guitar.

Đây là một ví dụ về một mẫu arpeggio kết hợp mà bạn có thể thử:

|-----------------12h15p12-----------------|-----------------10h13p10-----------------|
|--------------13----------13--------------|--------------12----------12--------------|
|-----------14----------------14-----------|-----------12----------------12-----------|
|--------14----------------------14--------|--------12----------------------12--------|
|-----15----------------------------15-----|-----13----------------------------13-----|
|-12h17--------------------------------17p12|-10h15--------------------------------15p10|

|-----------------8h12p8-------------------|-----------------7h10p7-------------------|
|--------------10---------10---------------|--------------8----------8----------------|
|-----------9---------------9--------------|-----------7---------------7--------------|
|--------10-------------------10-----------|--------9-------------------9-------------|
|-----12-------------------------12--------|-----10------------------------10---------|
|-8h12-------------------------------12p8---|-7h10-------------------------------10p7---|

|-----------------5h8p5--------------------|-----------------3h7p3--------------------|
|--------------6----------6----------------|--------------5----------5----------------|
|-----------5---------------5--------------|-----------4---------------4--------------|
|--------7---------------------7-----------|--------5---------------------5-----------|
|-----7---------------------------7--------|-----5---------------------------5--------|
|-5h8---------------------------------8p5---|-3h7---------------------------------7p3---|

|-----------------2h5p2--------------------|-----------------0h3p0--------------------|
|--------------3----------3----------------|--------------1----------1----------------|
|-----------2---------------2--------------|-----------0---------------0--------------|
|--------4---------------------4-----------|--------2---------------------2-----------|
|-----4---------------------------4--------|-----3---------------------------3--------|
|-2h5---------------------------------5p2---|-0h3---------------------------------3p0---|

Đây là một mẫu arpeggio kết hợp giữa các hợp âm Am, Dm, Em, G, C, F và Bm. Bạn có thể thấy rằng các nốt trong mỗi hợp âm được quét dây theo thứ tự từ cao đến thấp hoặc từ thấp đến cao, và các hợp âm được chuyển đổi một cách trơn tru. Bạn có thể thử chơi mẫu này với tốc độ khác nhau và cảm nhận sự khác biệt về âm thanh.

Đây là một trong số rất nhiều mẫu arpeggio kết hợp mà bạn có thể tìm thấy hoặc tự tạo ra. Bạn có thể sử dụng chúng để thực hành kỹ thuật sweep picking, cũng như để biểu diễn hoặc sáng tác nhạc. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết cách sử dụng kỹ thuật này một cách hợp lý và phù hợp với ngữ cảnh, không nên lạm dụng hoặc quá phụ thuộc vào nó. Kỹ thuật sweep picking là một công cụ hữu ích, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng của việc chơi guitar.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật sweep picking trong guitar cơ bản đến nâng cao. Bạn hãy cố gắng tập luyện thường xuyên và kiên trì để nâng cao kỹ năng của mình. Chúc bạn thành công và vui vẻ với guitar!

Khóa học guitar online

Khóa học guitar online

Các khóa học guitar online có thể là một cách tuyệt vời để yêu loại nhạc cụ này tìm hiểu và học cách đàn nhạc cụ này. Chia sẻ những kỹ thuật đàn cơ bản đến nâng cao để có thể tự đệm hát cho đến đàn những bản nhạc bất hủ hay có thể beat nhạc.

Học guitar không khó như bạn tưởng. Nó là một nhạc cụ phổ biến có thể được chơi bởi bất kỳ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính. Đàn guitar có 6 dây được điều chỉnh theo các nốt E, A, D, G, B và E. Các dây được xâu trên một phím đàn có phím đàn và các dây được gảy bằng các ngón tay hoặc miếng gảy (còn gọi là gảy).

Tham khảo: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận