Các bài tập giúp cải thiện kỹ năng chơi sweep picking

Sweep picking là kỹ thuật quét dây bằng cách di chuyển mũi gảy theo một hướng duy nhất trên mỗi dây. Ví dụ, nếu bạn muốn chơi một hợp âm trên ba dây, bạn sẽ gảy xuống trên dây thứ nhất, xuống trên dây thứ hai và xuống trên dây thứ ba. Ngược lại, nếu bạn muốn chơi hợp âm ngược, bạn sẽ gảy lên trên dây thứ ba, lên trên dây thứ hai và lên trên dây thứ nhất. Bằng cách gảy theo một hướng duy nhất, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và năng lượng, tạo ra một âm thanh liền mạch và thanh thoát.

Tuy nhiên, để chơi sweep picking một cách thành thạo, bạn cần phải kết hợp tốt với tay bấm. Bạn cần bấm đúng nốt trên mỗi dây, đồng thời thả nốt trước khi chuyển sang dây khác, để tránh tình trạng các nốt bị dính nhau hoặc bị câm. Bạn cũng cần phải điều chỉnh lực gảy sao cho phù hợp với độ căng của dây và độ dày của mũi gảy. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các kỹ thuật khác như hammer-on, pull-off, slide, vibrato, bending, harmonic, tapping… để làm phong phú thêm âm thanh của sweep picking.

Trong bài viết này, wikitim.com sẽ hướng dẫn một số bài tập giúp bạn cải thiện kỹ năng chơi sweep picking trên đàn guitar.

Xem thêm: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

Các bài tập cơ bản về sweep picking

Để bắt đầu tập sweep picking, bạn nên chọn những hợp âm đơn giản, có ít nốt và dễ bấm. Bạn cũng nên tập trên một số dây nhất định, trước khi chuyển sang các dây khác. Sau đây là một số bài tập cơ bản về sweep picking trên đàn guitar:

Xem thêm: Cách đọc tab guitar – Hướng dẫn đầy đủ từ A đến Z

Bài tập 1: Sweep picking trên hai dây

Bài tập này giúp bạn làm quen với cách gảy và bấm trên hai dây liên tiếp. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm trưởng và thứ có ba nốt, bấm trên hai dây cao nhất của đàn và gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Nên tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ và có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5-----8p5p3-----5p3p0-----3p0h3-----0h3h5-----3h5h8-----5h8h12----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

Bài tập 2: Sweep picking trên ba dây

Bài tập này giúp bạn mở rộng phạm vi sweep picking lên ba dây. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm có bốn nốt, bấm trên ba dây cao nhất của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Nên tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ. Bạn có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5-----8p5p3-----5p3p0-----3p0h3-----0h3h5-----3h5h8-----5h8h12----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|-------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9------|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

Bài tập 3: Sweep picking trên bốn dây

Bài tập này giúp bạn mở rộng phạm vi sweep picking lên bốn dây. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm có năm nốt, bấm trên bốn dây cao nhất của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Nên tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ. Bạn có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

ập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ. Bạn có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5-----8p5p3-----5p3p0-----3p0h3-----0h3h5-----3h5h8-----5h8h12----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|-------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

Bài tập 4: Sweep picking trên năm dây

Bài tập này giúp bạn mở rộng phạm vi sweep picking lên năm dây. Sử dụng các hợp âm có sáu nốt, bấm trên năm dây cao nhất của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Cần phải tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ, có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5-----8p5p3-----5p3p0-----3p0h3-----0h3h5-----3h5h8-----5h8h12----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|-------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------|
A|---12-------12-------12-------12-------12-------12-------12-------12---------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

Bài tập 5: Sweep picking trên sáu dây

Bài tập này giúp bạn mở rộng phạm vi sweep picking lên sáu dây. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ, có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5-----8p5p3-----5p3p0-----3p0h3-----0h3h5-----3h5h8-----5h8h12----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|-------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------|
A|---12-------12-------12-------12-------12-------12-------12-------12---------|
E|-15-------15-------15-------15-------15-------15-------15-------15-----------|

Các bài tập nâng cao về sweep picking

Sau khi bạn đã nắm vững các bài tập cơ bản về sweep picking, bạn có thể thử thách bản thân với các bài tập nâng cao hơn. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm phức tạp hơn, có nhiều nốt hơn và bấm trên nhiều dây hơn. Kết hợp các kỹ thuật khác như hammer-on, pull-off, slide, vibrato, bending, harmonic, tapping… để tạo ra những âm thanh độc đáo và đa dạng. Sau đây là một số bài tập nâng cao về sweep picking trên đàn guitar:

Bài tập 6: Sweep picking kết hợp hammer-on và pull-off

Bài tập này giúp bạn kết hợp sweep picking với hammer-on và pull-off, hai kỹ thuật chơi đàn guitar phổ biến. Bạn sẽ sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn và gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Bạn sẽ thêm một nốt hammer-on hoặc pull-off ở dây cao nhất hoặc thấp nhất của mỗi hợp âm. Tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ và có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5h8p5-----8p5p3h5p3-----5p3p0h3p0-----3p0h3p0h5p0-----0h3h5p3p0h3p0-|
B|-10h13----------13h15-------15h17-------17h20-------20p17-------17p15-------15-|
G|-------9----------9----------9----------9----------9----------9----------9----|
D|-----10----------10----------10----------10----------10----------10----------10-|
A|---12----------12----------12----------12----------12----------12----------12--|
E|-15----------15----------15----------15----------15----------15----------15----|

Bài tập 7: Sweep picking kết hợp slide

Bài tập này giúp bạn kết hợp sweep picking với slide, một kỹ thuật chơi đàn guitar tạo ra âm thanh trượt trên dây. Sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn rồi gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Có thể thêm một nốt slide ở dây cao nhất hoặc thấp nhất của mỗi hợp âm, cần tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ sau đó thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5/8\5-----8p5p3/5\3-----5p3p0/3\0-----3p0h3p0/5\0-----0h3h5p3p0/3\0-|
B|-10h13----------13h15-------15h17-------17h20-------20p17-------17p15-------15-|
G|-------9----------9----------9----------9----------9----------9----------9----|
D|-----10----------10----------10----------10----------10----------10----------10-|
A|---12----------12----------12----------12----------12----------12----------12--|
E|-15----------15----------15----------15----------15----------15----------15----|

Bài tập 8: Sweep picking kết hợp vibrato

Bài tập giúp bạn kết hợp sweep picking với vibrato, một kỹ thuật chơi đàn guitar tạo ra âm thanh rung động trên dây. Sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Bạn sẽ thêm một nốt vibrato ở dây cao nhất hoặc thấp nhất của mỗi hợp âm và tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ. Bạn có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5v-----8p5p3v-----5p3p0v-----3p0h3p0v-----0h3h5p3p0v-----5h8h12v----|
B|-10h13------13h15-----15h17-----17h20-----20p17-----17p15-----15p13-----13p10-|
G|-------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9--------9------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------|
A|---12-------12-------12-------12-------12-------12-------12-------12---------|
E|-15v-------15v-------15v-------15v-------15v-------15v-------15v-------15v---|

Bài tập 9: Sweep picking kết hợp bending

Giúp bạn kết hợp sweep picking với bending, một kỹ thuật chơi đàn guitar tạo ra âm thanh cong trên dây. Sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn, sẽ gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Thêm một nốt bending ở dây cao nhất hoặc thấp nhất của mỗi hợp âm, có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5b8r5-----8p5p3b5r3-----5p3p0b3r0-----3p0h3p0b5r0-----0h3h5p3p0b3r0-|
B|-10h13----------13h15-------15h17-------17h20-------20p17-------17p15-------15-|
G|-------9----------9----------9----------9----------9----------9----------9----|
D|-----10----------10----------10----------10----------10----------10----------10-|
A|---12----------12----------12----------12----------12----------12----------12--|
E|-15b17r15-------15b17r15-------15b17r15-------15b17r15-------15b17r15-------15-|

Bài tập 10: Sweep picking kết hợp harmonic

Kết hợp sweep picking với harmonic, một kỹ thuật chơi đàn guitar tạo ra âm thanh phát ra từ các điểm cố định trên dây. Sử dụng các hợp âm có bảy nốt, bấm trên sáu dây của đàn, gảy xuống khi chơi hợp âm trưởng và gảy lên khi chơi hợp âm thứ. Thêm một nốt harmonic ở dây cao nhất hoặc thấp nhất của mỗi hợp âm, có thể thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau.

e|-----12p8p5h*-----8p5p3h*-----5p3p0h*-----3p0h3p0h*-----0h3h5p3p0h*-----5h8h12h*-|
B|-10h13-------13h15------15h17------17h20------20p17------17p15------15p13-------|
G|-------9-------9-------9-------9-------9-------9-------9-------9-------9-------|
D|-----10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-------10-|
A|---12-------12-------12-------12-------12-------12-------12-------12-------12---|
E|-15h*-------15h*-------15h*-------15h*-------15h*-------15h*-------15h*-------15-|

Kết luận

Sweep picking là một kỹ thuật chơi đàn guitar nâng cao, yêu cầu bạn phải có sự chính xác, đồng bộ và linh hoạt của cả hai tay. Để chơi sweep picking, bạn cần phải gảy theo một hướng duy nhất trên mỗi dây, bấm đúng nốt trên mỗi dây, thả nốt trước khi chuyển sang dây khác, điều chỉnh lực gảy phù hợp. Bạn cũng có thể kết hợp các kỹ thuật khác như hammer-on, pull-off, slide, vibrato, bending, harmonic, tapping… để làm phong phú thêm âm thanh của sweep picking.

Qua bài viết này, bạn cũng đã biết một số bài tập giúp bạn cải thiện kỹ năng chơi sweep picking trên đàn guitar. Bạn nên bắt đầu từ những bài tập cơ bản, có ít nốt và dễ bấm, trước khi chuyển sang những bài tập nâng cao, có nhiều nốt và khó bấm. Nên tập chậm và chính xác trước khi tăng tốc độ và nên thay đổi vị trí bấm để chơi các hợp âm khác nhau. Luyện tập thường xuyên và kiên trì để nâng cao kỹ năng chơi sweep picking trên đàn guitar.

Khóa học guitar online

Khóa học guitar online

Các khóa học guitar online có thể là một cách tuyệt vời để yêu loại nhạc cụ này tìm hiểu và học cách đàn nhạc cụ này. Chia sẻ những kỹ thuật đàn cơ bản đến nâng cao để có thể tự đệm hát cho đến đàn những bản nhạc bất hủ hay có thể beat nhạc.

Học guitar không khó như bạn tưởng. Nó là một nhạc cụ phổ biến có thể được chơi bởi bất kỳ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính. Đàn guitar có 6 dây được điều chỉnh theo các nốt E, A, D, G, B và E. Các dây được xâu trên một phím đàn có phím đàn và các dây được gảy bằng các ngón tay hoặc miếng gảy (còn gọi là gảy).

Tham khảo: Khóa học guitar online nào tốt? 7 khóa học nên đăng ký

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận