Sorted:

Cái gì càng nặng càng nhẹ?

Cái gì có thể đi mà không có chân?

Cái gì không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe?

Cái gì không có đầu nhưng có thể đứng?

Cái gì có thể đứng nhưng không ngồi?

Cái gì càng chạy càng mòn?

Cái gì không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận?

Cái gì bạn không thể nhìn thấy nhưng luôn ở đây?

Cái gì bạn có thể nắm nhưng không thể giữ?

Cái gì không thể thấy nhưng có thể nghe?

Cái gì có thể di chuyển mà không bao giờ rời chỗ?

Cái gì không có cánh nhưng có thể bay?

Cái gì càng thêm càng ít?

Cái gì không thể mở nhưng luôn đóng?

Cái gì không có chân nhưng có thể đi?

Cái gì không có miệng nhưng có thể nói?

Cái gì càng ăn càng lớn?

Cái gì không thể nhìn thấy nhưng luôn có ở đây?

Cái gì bạn có thể nghe thấy nhưng không thể chạm vào?

Cái gì mà không có tay nhưng có thể cầm?

Cái gì càng lớn càng nhỏ?

Cái gì càng rỗng thì càng kêu to?

Cái gì không có tai nhưng biết nghe?

Cái gì có thể đứng nhưng không bao giờ ngồi?

Cái gì càng bỏ vào càng to?

Cái gì có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào?

Cái gì không thể mở nhưng có thể đóng?

Cái gì luôn di chuyển nhưng không bao giờ rời khỏi chỗ?

Cái gì có thể làm bạn cười nhưng không có miệng?

Cái gì mà bạn có thể đếm được nhưng không thể chạm vào?

Cái gì mà càng rửa càng bẩn?

Cái gì mà càng cắt càng dài?

Cái gì có đầu mà không có đuôi, có giường mà không ngủ?

Cái gì mà bạn có thể giữ được mà không bao giờ nhìn thấy?

Cái gì có miệng nhưng không ăn?

Cái gì có núi nhưng không cao?

Cái gì có sông nhưng không chảy?

Cái gì có ngón tay nhưng không phải người?

Cái gì có bờ nhưng không phải biển?

Cái gì có nhà nhưng không ở?

Cái gì có râu nhưng không phải dê?

Cái gì có đuôi nhưng không phải chó?

Cái gì có tóc nhưng không phải người?

Cái gì có nước nhưng không uống?

Cái gì có lông nhưng không phải chim?

Cái gì có giường nhưng không ngủ?

Cái gì có lá nhưng không phải cây?

Cái gì có lửa nhưng không đốt?

Cái gì có miệng nhưng không thể nói?

Cái gì có tay nhưng không thể vỗ?

Cái gì có thân nhưng không có đầu?

Cái gì có cánh nhưng không thể bay?

Cái gì có nhiều nước nhất nhưng không bao giờ uống?

Cái gì không ai muốn có nhưng ai cũng phải có?

Cái gì càng gọt càng to?

Cái gì đi bằng bốn chân lúc sáng, hai chân lúc trưa và ba chân lúc chiều?

Cái gì cất tiếng kêu to nhất nhưng không có miệng?

Cái gì có nhiều chữ nhất trên thế giới?

Cái gì có miệng nhưng không thể ăn?

Cái gì to bằng cái nhà nhưng chỉ nặng 2 gam?

Cái gì có một con mắt nhưng không thể nhìn thấy?

Cái gì luôn đi đến nhưng không bao giờ đến?

Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi bạn dùng nó và xám xịt khi bạn vứt nó đi?

Cái gì bạn không bao giờ nhớ nhưng không bao giờ quên?

Cái gì không thể đo lường nhưng có thể thấy?

Cái gì có thể chạm vào nhưng không thể cầm?

Cái gì bạn có thể cầm nhưng không thể giữ?

Cái gì vừa chạy vừa đứng yên?

Cái gì có thể nhìn thấy nhưng không thể cầm?

Cái gì không có hình nhưng có thể thấy được?

Cái gì không thể chạm vào nhưng có thể cảm nhận?

Cái gì không thể nói nhưng có thể nghe?

Con gì đi mà không có chân?

Cái gì không có cánh mà biết bay?

Cái gì mà càng cố gắng thì càng ít?

Cái gì có thể đánh mà không bao giờ bị thương?

Cái gì càng ít càng nhiều?

Cái gì có thể bay mà không có cánh?

Cái gì có thể trôi nhưng không thể chìm?